• SFERD 2018, binnenkort meer info

  SFERD 2018, 12 September 2018, binnenkort meer info

 • STIP bestuur met van links naar rechts Pieter Sloot, Carolien Oldenkamp-Berkelaar en Kees Ballemans

 • STIP bestuur met van links naar rechts Pieter Sloot, Carolien Oldenkamp-Berkelaar en Kees Ballemans

 • Terugblik met foto's, evaulatie en presentaties

 • STIP bestuur met van links naar rechts Pieter Sloot, Carolien Oldenkamp-Berkelaar en Kees Ballemans

 • STIP Trofee
 • Het verhaal van Kees

Afdrukken

Training luchtbeheersing monitoring

Datum:
20 nov 2018
Code:
LBMO18
Prijs:
€ 325
Plaats:
Ede

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

lbmoSchone lucht wordt middels het luchtbehandelingssysteem in de operatiekamers gebracht. De ingeblazen lucht wordt door diverse factoren gecontamineerd. Om te controleren of de lucht in het operatiegebied voldoende schoon is, kan de lucht onderzocht worden tijdens ingrepen. Dit zijn Kolonie Vormende Eenheden (KVE) en deeltjes onderzoeken in de lucht. Deze training betreft niet de monitoring van het luchtbeheersingssysteem volgens het gebouwbeheerssysteem.

Doel

 • Kennis verkrijgen over de verschillende onderzoeksinstrumenten en onderzoeksmethoden naar schone lucht op operatiekamers.
 • Het interpreteren van onderzoeksresultaten.

Doelgroep

 • deskundigen Infectiepreventie
 • kwaliteitsmedewerker / Contactpersoon Infectie Preventie OK
 • medewerkers laboratorium / technische dienst

Inhoud training

Het theoretische kader van deze training wordt gelardeerd met praktijkvoorbeelden in workshopvorm.

1. Strategie / keuzen

Wat is het doel van de metingen?
Wanneer moeten wij meten? In rust en in bedrijf?
Wat zijn de voor- en nadelen van zelf uitvoeren of door een extern bedrijf?
Deze vragen en de verschillende andere aspecten komen aan bod om de keuzen te maken in de verschillende methoden van onderzoek.
De schatting van de kosten en uren zullen aan bod komen.

2. Middelen

Welke onderzoek apparaten kunnen gebruikt worden en welke techniek dient gehanteerd te worden. De verschillende apparaten / typen en technieken zullen de revue passeren. Ook de kalibratie zal uitgebreid besproken worden.

3. Uitvoering / methode / werkwijze

In dit derde blok komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is de juiste plek
 • Extra monitoring om constante kwaliteit te laten zien
 • Met slang en statief

4. Data verwerking en analyse

In dit vierde blok komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Interpretatie gegevens
 • Wat kun je er mee
 • Wat kan fout gaan?
 • Gevolgtrekkingen en adviezen

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training stelt de deelnemer zich op de hoogte van wat er op dit moment in hun eigen organisatie gebeurt en door wie. Handleidingen meenemen. Resultaten meenemen (rapportages).

Accreditatie

Geaccrediteerd door VHIG: 20 punten in categorie 4

Trainingsdagen en inschrijving

Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 12 en maximaal 16 cursisten. De standaardprijs bedraagt € 325,-. 10% korting voor alle deelnemers die reeds de 3 daagse training LB_OK in het verleden heeft gevolgd. (doelgroep 2 = €292,-) Deze kosten zijn inclusief syllabus, koffie, thee en lunch.

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt.

Programma

Programma

9:30 - 10:00    

Ontvangst

10:00 - 10:15    

Opening en kennismaking, door begeleider STIP

10:15 - 11:00    

Theorie:

Opdrachtgever Frans Ploegstra

 • Doelstelling
 • Strategie en keuzen
 • Middelen bepalen
 • Vragen poneren ( input deelnemers)
11:00 - 12:30    

Deel 1 afstemming met uitvoerende / deskundigen
(Roberto Traversari / Carolien Oldenkamp – Berkelaar)

 • Strategie / keuzen
 • Schatting benodigde uren + kosten
 • Middelen
12:30 - 13:15    

Lunchpauze

13:15 - 14:45    

Deel 2: afstemming met uitvoerende / deskundige

 • Uitvoering / methode / werkwijze
 • Data verwerking en analyse
14:45 - 15:45    

Discussie / bespreken eigen rapportages / apparatuur

15:45    16:00    

Evaluatie en afsluiting

Trainers

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - BerkelaarMevr. C. Oldenkamp - Berkelaar, Deskundige infectiepreventie
Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1995 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht. Daarvoor heeft zij jarenlang ervaring opgedaan als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis en als ziekenhuishygiënist in een algemeen ziekenhuis.
Carolien is geregistreerd als ziekenhuishygiënist bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en geaccrediteerd deskundige infectiepreventie bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Frans Ploegstra

Frans PloegstraDhr. F.H. Ploegstra, MA MHBA, Deskundige Infectiepreventie / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie, Antonius Ziekenhuis Sneek en is daarnaast actief betrokken bij het infectiepreventiebeleid voor diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Bij goede zorgverlening zijn vertrouwen in veiligheid en deskundigheid leidende principes. Infectieproblemen doen dit vertrouwen wankelen. Om het vertrouwen vast te houden is maximale transparantie gewenst ten aanzien van de risico’s die patienten lopen, het preventiebeleid en de uitkomsten hiervan. Frans Ploegstra probeert op innovatieve wijze verpleegkundigen en verzorgenden zo te stimuleren dat zij, vanuit het principe dat risicomanagement onderdeel is van het dagelijkse professionele handelen, ten aanzien van infectiepreventie zelf willen aan tonen goede zorg te leveren (trots op eigen deskundigheid). Het einddoel is dat patiënten en cliënten er terecht op kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen voldoet aan professionele normen.

Roberto Traversari

Roberto TraversariRoberto Traversari, onderzoeker en adviseur bij TNO DuCHA
Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Dutch Centre for Health Assets (DuCHA) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD). Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en is lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’. Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Gelderse ValleiZiekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Locatie Pascalstraat
Pascalstraat 15
6716 AZ Ede

Let op: Dit is niet in het ziekenhuis zelf, maar een locatie er iets buiten. 
In het halletje moet je bellen: links na binnenkomst staat direct de zuil. We zitten in de vergaderzaal, schuin tegenover de ingang.

Parkeergelegenheid

Er is parkeerplek voor het gebouw, na binnenkomst ontvang je van ons een parkeerkaart die je zichtbaar in je auto moet leggen. Je kunt je auto ook bij het ziekenhuis parkeren, dan is het (via een bruggetje) 10 minuten lopen van de parkeerplaats.

Plan uw route naar Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, locatie Pascalstraat

 

 

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaarDeze activiteit boeken: Training luchtbeheersing monitoring

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW


Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie