• SFERD 2019, dinsdag 17 september 2019, Veenendaal

  SFERD 2019, dinsdag 17 september 2019, Veenendaal

 • Summerschool Infectiepreventie
 • STIP bestuur met van links naar rechts Pieter Sloot, Carolien Oldenkamp-Berkelaar en Kees Ballemans

 • Contactpersonen Infectie Preventie
 • STIP Trofee
 • Het verhaal van KeesAfdrukken

Beleidstraining Luchtbehandeling op operatie-/behandelkamers

Datum:
1 okt 2019
Einde:
5 nov 2019
Code:
TLOK19
Prijs v.a.:
€ 950
Plaats:
Veenendaal
Datum Begin Einde Duur Locatie
1 okt 201909:3016:307Veenendaal
29 okt 201909:3016:307Veenendaal
5 nov 201909:3016:307Veenendaal

Omschrijving

Beleidstraining Luchtbehandeling op operatie-/behandelkamers


Algemeen

Inleiding

De training helpt u bij het in de praktijk toepassen van de nieuwe richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers (2019) van de Federatie Medisch Specialisten. Deze richtlijn is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging Medisch Microbiologie.

Deze training komen de verschillende aspecten aan bod ten aanzien van:

 • De nieuwe richtlijn, wat houdt die in en wat is het verschil met de WIP richtlijn uit 2014
 • Luchtbehandeling in relatie tot Post Operatieve Wondinfecties (POWI)
 • Techniek van de verschillende luchtbehandelingssystemen
 • De rol en invloed van leidinggevenden op de operatiekamers/behandelkamers
 • Infectiepreventie en gedrag tijdens ingrepen.
 • Tevens wordt tijdens de huiswerkopdrachten een checklist gehanteerd om de ‘eigen’ luchtbeheersplannen te toetsen aan de nieuwe richtlijn.
VCCN

Doelgroepen

Aanbevolen wordt om met de drie disciplines deel te nemen:

 • (Specialist / Arts-) Manager operatiekamer
 • Managers / Projectleider technische dienst ziekenhuizen
 • Deskundige infectiepreventie en/of medisch microbioloog
 • Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) OK
 • Kwaliteitsfunctionarissen

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de actuele data, locaties en prijzen van de trainingen. Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 9 en maximaal 16 cursisten. Aanbevolen wordt om met de drie disciplines deel te nemen, dan ontvangt u per deelnemer extra korting.
De standaardprijs bedraagt €1250,- (Doelgroep 2).
Schrijft u in met twee disciplines dan bedraagt de prijs pp. €1100,- (Doelgroep 3).
Bij inschrijving met drie disciplines is de prijs pp. €950,- (doelgroep 1)

Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Accreditatie

Geaccrediteerd door VHIG: 40 punten in categorie 4

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

 

Inhoud

Inhoud

De theorie wordt met praktijkopdrachten afgewisseld. Voorafgaand aan de training dient de deelnemer zich op de hoogte stellen van de inhoud van het WIP richtlijn luchtbehandeling operatiekamer en de samenvatting van de VCCN richtlijn.

Tijdens deze training gaat u actief aan de slag met uw eigen documenten in de huiswerkopdrachten:

 • bespreken aangepaste luchtbeheersplan;
 • bespreken nieuwbouwplan.

De volgende items komen aan bod:

Lesdag 1

Huiswerkopdrachten tijdens en na de eerste lesdag:

1a. Stel een luchtbeheersplan op met de minimale genoemde elementen in de WIP richtlijn (Plan) of
1b Toets het bestaande luchtbeheersplan op de minimale genoemde elementen in de WIP richtlijn (Check). Gebruik het aangereikte toetssjabloon van STIP.
2. Bij geplande verbouw of nieuwbouw de organisatiewensen in kaart brengen en start met een plan van aanpak (Plan). Invullen van punt 1 t/m 3 en punt 5.5 het Plan van Aanpak sjabloon (in de map)

Mail de huiswerkopdracht vooraf naar STIP.

Voorbereiding:

 • Lees de FMS Richtlijn luchtbehandeling operatie- en behandelkamers (zie downloads op website)

Programma dag 1

Vanaf 9.30 Ontvangst   
10.00-10.30 Welkom + voorstellen + uitleg Pieter Sloot
10.30-12.30 Richtlijn Luchtbehandeling + POWI preventie Karin Ellen Veldkamp
12.30-13.15 Lunch  
13.15-13.45  Globaal bespreken huiswerkopdrachten Pieter + Carolien
13.45-15.45 Technische aspecten Lucht Beheersing
Beoordelen validatie rapporten
Henk Postema
15.45-16.00 Evaluatie Pieter Sloot

 

Lesdag 2

Huiswerkopdrachten:

1a Maak het luchtbeheersplan verder af (Plan) of
1b Stel het bestaande luchtbeheersplan bij (Act)
2. Vul de overige punten in van het plan van aanpak (Plan).

Mail de stukken naar STIP
- Meenemen validatierapporten

Programma dag 2

Vanaf 9.30 Ontvangst  
10.00-10.05 Opening  
10.05-12.00 Taken + Verantwoordelijkheden LG OK Ina Roubos
12.00-12.30 Huiswerkopdrachten bespreken Pieter + Carolien
12.30-13.15 Lunch  
13.15-13.45 PDCA + INK + Projectmatige aanpak Pieter Sloot
13.45-15.15 Prospectieve Risico Inventarisatie  
15.15-15.45 Huiswerkopdrachten bespreken  
  Evaluatie Pieter Sloot


Lesdag 3

Huiswerkopdrachten:
1a Maak het nieuwe beheersplan af of
1b Maak het bestaande beheersplan af
2. Maak het plan van aanpak af
3. Stel met behulp van een prospectieve risico inventarisatie het risicoprofiel op voor de huidige situatie of voor de bouw of verbouw van de operatiekamer(s).

Mail de definitieve versies naar STIP

 Programma dag 3

Vanaf 9.30   Ontvangst   
 10.00-11.00  Bepalen KVE’s in de operatiekamer  Carolien Oldenkamp
 11.00-12.30  Bespreken huiswerkopdrachten  Pieter - Carolien
 12.30-13.15  Lunch   
 13.15-15.45  Rol Deskundige Infectie Preventie  Frans Ploegstra
 15.45-16.00  Evaluatie, afsluiting en uitreiking certificaat   Pieter Sloot

 

Trainers

Karin Ellen Veldkamp

 

Karin Ellen VeldkampDr. Karin Ellen Veldkamp is arts-microbioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Na de studie Geneeskunde heeft zij zich gespecialiseerd in de Medische Microbiologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Als arts-microbioloog is zij achtereenvolgens werkzaam geweest in het Ziekenhuis Hilversum/Gooi Noord, bij het Laboratorium voor Infectieziekten (nu Certe) in de centrale vestiging te Groningen en de vestiging in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Sinds 2008 werkt zij als staflid bij de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC met als aandachtsgebieden bacteriologie & infectiepreventie en sinds eind 2011 stuurt zij de eenheid Infectiepreventie aan en is voorzitter van de Infectiecommissie. Vanaf 2015 was zij als lid van de Regieraad van de WIP betrokken bij de goedkeuring van de WIP richtlijnen tot dat de WIP opgeheven werd in 2018. Zij is voorzitter van de werkgroep HIP van de NVMM en zit namens de NVMM in de opleidingscommissie van deskundige Infectiepreventie van het CZO

Ina Roubos

 

Ina RoubosIna Roubos, Adviseur en interim ok managers, Roubos OK Expertise. 
Ina is als operatie-assistente begonnen binnen de OK-wereld. Na verschillende teamleidersfuncties heeft ze een aantal jaren als OK-manager gewerkt binnen het klinische OK-centrum van het UMC Utrecht.
Deze functies zijn onlosmakelijk verbonden met het streven naar meer efficiënte werkprocessen en infectiepreventie. Met daarnaast een fascinatie voor bouw maakt dat zij sinds de start van het project van bouw van 23 OK’s binnen het UMC Utrecht betrokken geweest is als gebruikersvertegenwoordiger. Om de taal te leren spreken van een bouwteam, heeft Ina de opleiding elementaire bouwkunde gevolgd. Om het voor gebruikers mogelijk te maken het ontwerp te kunnen toetsen maakt zij met verschillende tools het OK-ontwerp visueel.

Naast het bouwtraject begeleidt ze de projecten die de organisatie van een nieuw OK-complex mogelijk maken (van OK-planning en bijscholing van de medewerkers tot inrichting van de OK’s).
Inmiddels zet Ina haar kennis en ervaring van de OK-processen in bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, WKZ en Zorgsaam Ziekenhuis en deelt haar kennis als docent bij STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie.

Carolien Oldenkamp

 

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1996 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Na jarenlange ervaring als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis werkt Carolien sinds 1989 als deskundige infectiepreventie. Ze startte in een algemeen ziekenhuis en heeft inmiddels ervaringen opgedaan in alle sectoren van de gezondheidszorg.
Zo heeft zij veel bouwtrajecten in ziekenhuizen begeleid, collega’s gecoached, begeleidt zij zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie met hun infectiepreventiebeleid.
Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Frans Ploegstra

 

fransploegstraDhr. F.H. Ploegstra, MA MHBA, Deskundige Infectiepreventie / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie, Antonius Ziekenhuis Sneek en is daarnaast actief betrokken bij het infectiepreventiebeleid voor diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio.
Bij goede zorgverlening zijn vertrouwen in veiligheid en deskundigheid leidende principes. Infectieproblemen doen dit vertrouwen wankelen. Om het vertrouwen vast te houden is maximale transparantie gewenst ten aanzien van de risico’s die patienten lopen, het preventiebeleid en de uitkomsten hiervan.
Frans Ploegstra probeert op innovatieve wijze verpleegkundigen en verzorgenden zo te stimuleren dat zij, vanuit het principe dat risicomanagement onderdeel is van het dagelijkse professionele handelen, ten aanzien van infectiepreventie zelf willen aan tonen goede zorg te leveren (trots op eigen deskundigheid).
Het einddoel is dat patiënten en cliënten er terecht op kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen voldoet aan professionele normen.

 

Pieter Sloot

 

Pieter SlootPieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

 

Henk Postema

 

henkpostemaIr. H. C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland.
Ir Henk C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland. Naast een lange ervaring bij diverse ingenieursbureaus waar Henk vooral actief is geweest met ziekenhuisprojecten waaronder diverse OK-projecten van meerdere ziekenhuizen heeft Henk ook nog zo’n 10 jaar in het Radboudumc gewerkt waar hij onder andere betrokken is geweest bij het ontwerp van de luchtbeheersing van de nieuwe OK’s in het nieuwe heelkunde gebouw.
Tijdens zijn werk bij het Radboudumc heeft Henk zich o.a. ingezet voor het maken van goede afspraken, over de kwaliteit van de luchtbeheersing, tussen Hoofd OK en de afdeling Technisch Beheer. Met deze afspraken is de kwaliteit van de luchtbeheersing van de OK’s geborgd en ligt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft.
Tijdens het OK-symposium in 2010 bij het Radboudumc heeft Henk daarover een toelichting gegeven. In 2013 heeft Henk een bijdrage geleverd aan de driedaagse training over operatiekamers van de NVTG. Na zijn ervaring bij het Radboudumc werkt Henk weer als senior adviseur bij Deerns.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

De nieuwe richtlijnen:

Locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk VeenendaalMet 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

Evaluatie

Bekijk hier de evaluaties van eerdere trainingen:

 of kijk naar de interviews met deelnemers, die eerder dit deze training hebben gevolgd.

Anke Sleddens

Tonnis van der Tuin

Sandra Timmermans


Deze activiteit boeken: Beleidstraining Luchtbehandeling op operatie-/behandelkamers

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW

  Doelgroep 1 (zie omschrijving)

Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie