AfdrukkenE-Mail Adres

Contactpersonen Infectie Preventie

Datum:
vr, 4 sept 2020
Einde:
do, 12 nov 2020
Code:
CIP20A
Prijs v.a.:
€ 885
Plaats:
Utrecht
Datum Begin Einde Duur Locatie
4 sept 202009:3016:307Utrecht
18 sept 202009:3016:307Utrecht
2 okt 202009:3016:307Utrecht
30 okt 202009:3016:307Utrecht
12 nov 202012:0017:004volgt

Omschrijving

Contactpersonen Infectie Preventie

Actiz Leernetwerk ‘Infectie Preventie voor kwetsbare ouderen’

Algemeen

Inleiding

Oudere damesLeer van elkaar en met vakmensen, hoe u infectiepreventie in uw werk succesvol kunt uitvoeren!

ActiZ biedt een thematisch leernetwerk infectiepreventie voor kwetsbare ouderen aan. Doel is om de Actiz leden te helpen in het opzetten en uitvoeren van een infectiepreventiebeleid. De begeleiding wordt verricht door STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie). Veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie.

Bewustwording dat alle zorgmomenten en andere contacten met de omgeving van cliënten kunnen bijdragen aan overdracht van micro-organismen en dus mogelijk overdracht van infecties blijkt een probleem.

Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue aandacht voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen ze de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

Tijdens de vierdaagse training wordt een actieve inbreng verwacht van de cursisten. Het leertraject biedt naast de benodigde kennis, praktische huiswerkopdrachten en werkt met vele praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de kennis leren toepassen.

Doel

Deze training biedt kennisbevordering op het gebied van infectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de organisatie van de cursist. De cursisten ondersteunen de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de organisatie.

Doel van het leernetwerk: leer van praktijkdeskundigen en samen met elkaar hoe u de beleidsdoelstellingen van infectiepreventie kunt realiseren in uw eigen concrete situatie.

Doelgroep

Het leernetwerk staat open voor (zorg)medewerkers die binnen hun eigen organisatie een extra taak op gebied van infectiepreventie krijgen of hebben gekregen. Deelname van meerdere deelnemers uit één organisatie wordt aanbevolen en gestimuleerd.

De jaarlijkse Summerschool die rond eind juni, begin juli georganiseerd wordt, is gratis toegankelijk voor de door STIP opgeleide CIP.

Inhoud training

De training wordt gegeven door gecertificeerde deskundigen infectiepreventie, een kwaliteitscoördinator en communicatiedeskundigen met een ruime deskundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Micro-organismen; wat zijn dit, waar zitten ze, wat kunnen / moeten we er mee
 • Overdracht van micro-organismen
 • Infectie preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne, beschermende middelen
 • Reiniging, desinfectie, steriliteit
 • Bloedoverdraagbare ziekten
 • Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie
 • Antibiotica en resistentie van micro-organismen (ABR en BRMO)

De Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectie Preventie loopt als rode draad door alle trainingsdagen, waarbij veranderkunde en inzicht in cultuur en gedrag onlosmakelijk zijn verbonden.

Trainingsdagen CIP-training Verpleeg- en Verzorgingshuizen

De training voor Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) omvat vier dagen (9.30-16.30 uur) met een studiebelasting van 10 uur. Aansluitend wordt een dagdeel gepland waarin de deelnemers hun ervaringen kunnen delen met een groter publiek.

Naast de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie wordt theorie gedurende deze vier dagen afgewisseld met begeleiding en uitvoering van praktijkopdrachten. Tussen iedere trainingsdag is voldoende tijd om de praktijk-opdrachten uit te voeren.

De praktijkopdrachten worden vastgesteld en uitgevoerd in overleg met de instelling, zodat de CIP een vooraf afgesproken ‘product’ kunnen leveren, bijvoorbeeld een handhygiëne campagne.

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

Inschrijving

De kosten bedragen € 995,- en voor leden van Actiz € 945,-  bij inschrijven) per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

Bij twee of meer aanmeldingen uit eenzelfde zorgorganisatie ontvangt u extra korting. Voor niet-Actiz leden bedragen de kosten per persoon € 945,-. Komt u met meer mensen en bent u ActiZ-lid, dan komen de kosten voor deze training op € 885,-  voor ActiZ-leden. 

Het minimum aantal deelnemers is 12; maximaal kunnen 20 mensen participeren.

De CIP-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. De data worden in onderling overleg gepland. Bij meer dan 15 deelnemers ontvangt u korting. Voor meer informatie info@infectiepreventieopleidingen.nl

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Deelnamebewijzen

Deelnamebewijzen worden na afloop van de training ter plekke verstrekt.
Bij meerdaagse trainingen kan per dag uw aanwezigheid worden weergegeven

Accreditatie:

Deze training is door het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd voor 28 punten, bij aanwezigheid op alle dagen.

Contact

ActiZ, Veronique Tubée is bij ActiZ de aandachtsfunctionaris met betrekking tot het dossier infectiepreventie; v.tubee@actiz.nl

STIP, Carolien Oldenkamp-Berkelaar via info@infectiepreventieopleidingen.nl  

Trainers

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans deskundige infectiepreventie, is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar is deskundige infectiepreventie. Ze heeft in 1996 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Na jarenlange ervaring als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis werkt Carolien sinds 1989 als deskundige infectiepreventie. Ze startte in een algemeen ziekenhuis en heeft inmiddels ervaringen opgedaan in alle sectoren van de gezondheidszorg.
Zo heeft zij veel bouwtrajecten in ziekenhuizen begeleid, collega’s gecoached, begeleidt zij zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie met hun infectiepreventiebeleid.
Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Lars Ratering

Lars RateringLars Ratering. Zijn kracht ligt in het uitdagen van mensen met hun persoonlijke leerthema. Ik zorg ervoor dat je in een veilige setting met warmte, uitdaging en humor in leersituaties wordt gebracht. En….bij mij mag er gelachen worden! Ik werk graag op een speelse manier. Ik kom er steeds meer achter dat mensen het makkelijkste bewegen als ze vanuit creativiteit en vrijheid aan de slag gaan. Bij mij dus niet alleen denken, maar ook doen en ervaren. Ik ben gedreven, enthousiast, pragmatisch en begaan met het verhaal dat mensen meenemen. Ik focus mezelf daarbij op begeleiding van team en individu bij veranderingen.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

Downloads / Tips:

 • Voorbeeld taakomschrijving Contactpersoon Infectie Preventie (Hygiëne Kwaliteitsmedewerker/HKM; aandachtsvelder infectiepreventie)
 • Infectieregistratie bij verpleeghuizen via SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen
 • De toolkit handhygiëne van het SNIV netwerk. Kijk voor meer informatie over deze toolkit op SNIV.
 • De richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie zijn door ZIPnet vertaald naar de praktijk van verpleeghuizen en woonzorgcentra
  zipnet

Locatie

Actiz Utrecht

Actiz De CIP-training vindt plaats op het kantoor van Actiz in Utrecht (in het blauwe gebouw). ActiZ is gevestigd op de 3e verdieping, eerst op begane grond melden bij de receptie.

Actiz Utrecht
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Tel. 31 (0)30 273 93 93

Openbaar vervoer: in Utrecht rijden frequent bussen, check 9292.

Voor degene die met de auto komen: je kunt gratis parkeren in de parkeergarage bij Oudlaan 4: Rijd in de Oudlaan aan nr 4 voorbij. Aan je rechterhand is de garage (dit is voordat je de hoek om gaat!!) De oprit van de garage gaat omhoog; Aan je linkerhand voor die oprit van de garage is een meld-box. (op basis van beschikbaarheid)

Plan uw route naar Actiz

Evaluatie

Hieronder vindt u de evaluaties van eerdere CIP trainingen


Categorie

Selecteer uw functie