Reacties

Gast
24-11-2018
Kwaliteit in Endoscopenbeleid terugkomdag
Discussie met deelnemers.
Daniek v.d. Stoep
07-06-2019
Scholing is divers en gegeven informatie is volgens de nieuwste ontwikkelingen.
Kees v Lambalgen
25-11-2012
Interactief, deskundigen, actueel, toepasbaar.

AfdrukkenE-Mail Adres

Deskundige Infectiepreventie voor VVT-sector

Datum:
do, 25 mrt 2021
Code:
DVH
Prijs v.a.:
€ 415
Plaats:
Utrecht
Datum Begin Einde Duur Locatie
25 mrt 202109:0017:008Utrecht
21 apr 202109:0017:008Utrecht

Omschrijving

Deskundige Infectiepreventie voor VVT-sector

Bijscholing/training voor deskundige infectiepreventie ziekenhuis en publieke gezondheidszorg (GGD) tot DI VVT sector om te ondersteunen bij de antibioticaresistentie (ABR) problematiek in de
Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Thuiszorg (VVT- sector).

Algemeen

Inleiding

zepriFijn en veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie.
Door de toename van antibioticaresistente micro-organismen neemt het risico op infectieziekten toe in zorgorganisaties. Ook de overheid wil dat zorgorganisaties actief werken om verspreiding en besmetting met ABR micro-organismen in te dammen. Bewustwording op infectiepreventie kan vergroot worden door deskundigen infectiepreventie uit ziekenhuizen bij te scholen voor de ondersteuning bij de ABR-problematiek in de VVT-sector.

In opdracht van het management gaat deze DIVH samen met de Infectie Preventie Adviseur (ook wel ABR ambassadeur genoemd) en de specialist ouderengeneeskunde gestructureerd en planmatig aan de slag om ABR en andere infectiepreventie items in de langdurige zorgorganisatie aan te pakken. Door te ondersteunen bij infectiepreventie verbeterplannen en de implementatie van de infectiepreventieprotocollen. In deze training krijgen kwaliteitszorg en veranderkunde een verdere verdieping.

Doel

Het bieden van kennisbevordering op het gebied van kwaliteitszorg en veranderkunde in relatie tot infectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de langdurige zorgorganisatie. De cursisten ondersteunen met kennis en kunde de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de VVT sector.

Resultaten na de training (Wat levert de training op?)

 • Zelfevaluatie infectiepreventie
 • Opzet incidentie en/of prevalentie onderzoek
 • Communicatieplan
 • Verbeterplan(-nen)

Verbetering

 • Kennis: infectiepreventie VVT-sector en kwaliteitszorg, veranderkunde
 • Vaardigheid: communicatieplan maken, effectief adviseren, projectmatig werken,

Doelgroep

Deskundigen Infectiepreventie

Inhoud training

De training wordt gegeven door een deskundige infectiepreventie (VHIG geaccrediteerd en met veel VVT-sector ervaring) en een kwaliteitscoördinator/veranderkundige. Beiden met een ruime deskundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Infectieziekten en infectiepreventie in de VVT-sector
 • Richtlijnen infectiepreventie en wetgeving (Werkgroep Infectie Preventie (WIP), RIVM, SRI, ctgb)
 • Handreiking ‘Rol van de specialist oudere geneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibiotica resistentie
 • Preventie van Urine WegInfecties en LuchtWeg Infecties
 • Opzetten prevalentie onderzoeken
 • Antibiotica en resistentie van micro-organismen (ABR en BRMO)

Kwaliteitszorg en Veranderkunde

 • Audit activiteitenplan opstellen
 • Werken met het instrument zelfevaluatie
 • Adviseren van ‘laag tot hoog’
 • Projectmatig werken volgens Twijnstra Gudde
 • Veranderkunde m.b.v. de kleurentheorie van Leon de Caluwé en Hans Vermaak
 • Implementeren van richtlijnen en protocollen
 • Opstellen (strategisch) beleidsplan

Voorbereiding en studieduur

Afgeronde opleiding deskundige infectiepreventie en werkzaam in de gezondheidszorg.

Trainingsdagen en inschrijving

De training omvat twee dagen (9.30-16.30 uur) met een studiebelasting van 10 uur.

De cursist heeft de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie. De basiskennis wordt verdiept en gecombineerd met kwaliteitszorg en veranderkunde. Voorafgaand aan de training en tussen de trainingsdata in, krijgt de cursist van zijn/haar organisatie ruimte om praktijkopdrachten uit te voeren.

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

De cursist spreekt vooraf met zijn/haar zorgorganisatie af wat voor praktijkopdrachten gerealiseerd moet worden, zodat de IPA een vooraf afgesproken ‘product’ levert, bijvoorbeeld een verander campagne.

Kosten

De kosten bedragen € 415,- per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

Het minimum aantal deelnemers is 12 en maximaal 20.

Deelnamebewijzen

Deelnamebewijzen worden na afloop van de training ter plekke verstrekt.
Bij meerdaagse trainingen kan per dag uw aanwezigheid worden weergegeven

Accreditatie

Accreditatie bij VHIG wordt aangevraagd

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Programma

Huiswerkopdrachten voor dag 1 
 
 • Protocollen UWI + LWI meenemen
 • Auditrapportages (eigen) doornemen en meenemen
 • Handreiking lezen: Rol specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en ABR problematiek
Lesdag   Onderwerp
Dag 1  
9.30 ontvangst, voorstelronde
10.00 Toetsen kennis IP VH + Kwaliteitszorg (0-meting)
10.30 Cultuur Ziekenhuis versus Verpleeghuis
11.30 Infecties (preventie) bij ouderen + Zorginfecties in de VVT sector
12.30 lunch
13.15 Zorginfecties VVT sector meten (Incidentie en/of prevalentie)
14.15 Uitleg opdracht incidentie/ prevalentie onderzoek
14.45 Auditeren in een verpleeghuis + audit activiteitenplan uitleg
15.15 Veranderkunde en verbeterplan op basis van zelfevaluatie
16.15 Evaluatie
16.30 Afsluiting
   
Huiswerkopdrachten voor dag 2 
 
 • Zelfevaluaties infectiepreventie uitvoeren
 • Communicatieplan opstellen
 • Verbeterplan(-nen) maken
 • Uitvoeren incidentie/ prevalentie onderzoek
 • Opstellen auditactiviteitenplan
Lesdag   Onderwerp
Dag 2  
9.30 Ontvangst + terugblik dag 1
9.45 Positionering deskundige infectiepreventie VVT-sector
10.45 Audit activiteitenplan procesgang
11.45 Communicatieplan + huiswerkopdracht
12.30 lunch
13.15 Zorginfecties resultaten presenteren
14.15 Zelfevaluaties bespreken + verbeterplannen presenteren
15.30 Implementatie en borging veranderingen
16.00 Evaluatie
16.30 Afsluiting

 

Trainers

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Charlotte Michels-Breukers

Charlotte Michels-BreukersCharlotte Michels-Breukers werkt inmiddels meer dan 20 jaar als deskundige infectiepreventie, eerst in dienst van verschillende ziekenhuizen en sinds 1995 ook als ZZP.
Sinds 2012 werkt ze onder de naam CareB4 en heeft Charlotte zich gespecialiseerd in de verpleeghuissector. Daarnaast werkt ze regelmatig als interim in ziekenhuizen of op projectbasis voor onder andere industrie.
Charlotte heeft zich sinds begin 2016 verdiept in de schoonmaak binnen zorginstellingen en heeft in een klein team hard gewerkt aan een bijdrage in de verbetering van de kwaliteit van zorg.
In 2017 heeft zij samen met een partner ZorgVooraf opgericht voor ontwikkeling van praktijkgerichte e-learning en verzorgen van blended learning voor infectiepreventie in de VVT sector.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Locatie

Onder Voorbehoud

Actiz Utrecht

Actiz De CIP-training vindt plaats op het kantoor van Actiz in Utrecht (in het blauwe gebouw). ActiZ is gevestigd op de 3e en 4e verdieping. Svp eerst op begane grond melden bij de receptie.

Actiz Utrecht
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Tel. 31 (0)30 273 93 93

Openbaar vervoer: in Utrecht rijden frequent bussen, check 9292.

Voor degene die met de auto komen: je kunt gratis parkeren in de parkeergarage bij Oudlaan 4: Rijd in de Oudlaan aan nr 4 voorbij. Aan je rechterhand is de garage (dit is voordat je de hoek om gaat!!) De oprit van de garage gaat omhoog; Aan je linkerhand voor die oprit van de garage is een meld-box. (op basis van beschikbaarheid)

Plan uw route naar Actiz

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaarDeze activiteit boeken: Deskundige Infectiepreventie voor VVT-sector

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW

Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie