Menu

Reacties Bouw & Verbouw (ICU)

N. Ouwendijk, HMC
15-08-2023
Veel nuttige informatie vanuit verschillende invalshoeken.
Ik vond het erg interessant en leerzaam, dank daarvoor!
Gast
15-08-2023
Veel ervaringsdeskundigen, interessant om valkuilen maar ook tips te horen.
Gast
15-08-2023
Weer eens een nieuw onderwerp.
Het onderwerp = actueel. Praktische zaken zijn goed.
J. Klomp, HMC
15-08-2023
Goede afwisseling tussen de sprekers. Voldoende snelheid in de presentaties/sprekers.
Gast
15-08-2023
Het is duidelijk dat deze scholing uitermate geschikt is voor niet alleen de CI, maar ook voor technici en managers van de te verbouwen IC.

AfdrukkenE-Mail Adres

Intensive Care Unit Bouw 2024

Datum:
do, 25 apr 2024
Code:
ICUBw24
Prijs v.a.:
€ 360
Plaats:
geen opgave
16
Contactpersoon:

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

Nieuw- en verbouwactiviteiten binnen de gezondheidszorg bieden dé mogelijkheid om infectiepreventie te verweven in ruimte, inrichting, techniek en logistieke lijnen.
Uiteraard ligt hier een onmisbare rol voor de deskundige infectiepreventie. Samen met de andere betrokkenen op basis van landelijke normen en richtlijnen komen tot passende, praktische oplossingen in het eigen ziekenhuis. 

De docenten nemen je mee in de theorie en hun ervaringen. Er is veel ruimte om kennis te delen en vooral om kennis en praktijk te vertalen naar een gewenste bouwopzet. 

Bouwactiviteiten veroorzaken stof, stofverplaatsingen en mogelijk stofgerelateerde infecties. Bij alle bouwactiviteiten in en om een ziekenhuis moeten maatregelen getroffen worden om stof buiten alle patiëntenzorg gebonden ruimten te houden. Dit geldt zeker voor risicoafdelingen zoals IC en OK.

 

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 •      - Implementatie strategie en planmatige implementatie aanpak;
 •      - Rol van de deskundige infectiepreventie/ deskundige steriele medische hulpmiddelen / staffunctionaris;
 •      - Identificeren beïnvloedende factoren;
 •      - Valkuilen.
 •      - Aangevuld met de laatste stand van zaken technische en bouwkundige inzichten en literatuur.

Doel

Het verbreden en verdiepen van kennis op het gebied van infectiepreventie bij (ver)bouwactiviteiten en luchtbehandeling voor de ICU.
Leren wat wel en wat niet mag tijdens de bouw en welke aspecten belangrijk zijn om mee te nemen in de uitvoering.

Doelgroep

 •      - Deskundigen Infectiepreventie
 •      - Bouwkunidigen en techneuten
 •      - Leidinggevenden ICU
 •      - Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 •      - Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 •      - CIP/IPA / medewerkers die aan kwaliteit werken
 •      - Leden infectiecommissie
 •      - Kwaliteits/beleidsfunctionarissen
 •      - Andere functionarissen die aan Kwaliteit werken

Inhoud training

Theorie inhoud

De training wordt gegeven door een technische deskundige, logistiek deskundige in samenwerking met een deskundige infectiepreventie. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 •      - Rollen van de functionarissen in de trias: Leiding (opdrachtgever), Deskundige infectiepreventie en Bouw/Techniek, logistiek
 •      - Luchtbehandeling: oa aanvoer en afvoer, warmtewielen, filtering of alternatieven
 •      - Drukhiërarchie, onderdruk, overdruk
 •      - Inrichting ruimten, zoals eilandverpleging, wastafels, spoelruimten e.d., werken met/zonder water
 •      - Materialenkeuze
 •      - De logistieke lijnen binnen de ICU
 •      - Projectmatige implementatie strategie
 •      - Wat is het risico van stof in huis en hoe voorkom je dat?

Voorbereiding en Studieduur

Deelnemers zijn op de hoogte van de richtlijnen:

- WIP richtlijn 'Bouwkundige werkzaamheden'

- WIP richtlijn ‘Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie van isolatiekamers’

- Regeling bouwmaatstaven voor verpleging en verzorging

- Bouwmaatstaf ‘Binnenmilieu en installatietechniek in de zorgsector’

De training start om volgt uur en duurt tot volgt uur.

Deelnamebewijzen

Deelnamebewijzen worden na afloop van de training ter plekke verstrekt.

Accreditatie

VHIG-deskundige infectiepreventie: in aanvraag (vorige bijeenkomst: 30 accreditatiepunten).
VDSMH: in aanvraag

Trainingsdagen en kosten

Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 16 en maximaal 20 cursisten.

De prijs bedraagt € 385,-  en VHIG Leden € 365,- inclusief koffie/thee, lunch en syllabus.

De syllabus wordt ter plekke uitgereikt.

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt. 

Programma

Programma

 Indien incompany gegeven wordt, zal de begin en eindtijd met de opdrachtgever afgestemd worden. 

Vanaf volgt Ontvangst met koffie en thee
0.30 h Opening en kennismaking, door trainingscoördinator STIP
2.30 h

 

Afwisselend Jan Willem Hanegraaf, Alinda Blauw en Marjolein de Zeeuw

- Voorbereidingen (Ver-) nieuwbouw 

- PRI / Risicoanalyse

- Infectiepreventiemaatregelen bij verbouwing

0.45 h Lunch
2.30 h

 

Afwisselend Jan Willem Hanegraaf, Alinda Blauw en Marjolein de Zeeuw 

- Bouw

- Infectiepreventiemaatregelen bij bouw / logistiek

- Logistiek

- Techniek

0.15 h Pauze
1.00 h

 

Anne Marie Kranenburg, deskundige infectiepreventie

Watervrij werken

0.15 h Aanvullende vragen + Discussie
0.15 h Kwantitatieve en Kwalitatieve evaluatie
  Sluiting

 

Trainers

Willem-Jan Hanegraaf

 Willem JanHanegraaf 400x600

Functie: Programmadirecteur Bouw | Manager Vastgoed | Manager Facilitair Bedrijf 

Willem-Jan Hanegraaf (1978) heeft in de afgelopen 20 jaar ruim ervaring opgedaan in project- en programma management in de gezondheidszorg en meer specifiek binnen ziekenhuizen . 

Na het afronden van zijn studie heeft Willem-Jan een breed scala aan project- en lijn (interim) functies ingevuld voor zowel Opdrachtnemers, adviseurs als Opdrachtgevers.

Na een periode van 5 jaar waarin hij diverse interim opdrachten vervulde voor deze organisatie is Willem-Jan sinds 2014 in dienst van ziekenhuis Rijnstate waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het integrale vernieuwbouwprogramma en voor de aansturing van het Vastgoedbedrijf en Facilitair bedrijf. 

Binnen het vernieuwbouwprogramma van Rijnstate zijn onder anderen de volgende projecten gerealiseerd.

Nieuwbouwlocatie Elst, Nieuwbouw laboratorium voor Integrale Diagnostiek, OK Centrum, ICU, HCK’s, Centrum voor Vrouw en Kind, Kliniek van de toekomst, Poliklinieken, Oncologisch en Vasculair centrum, Apotheken, HAP, Dialyse, Psychiatrie, CSA / CSD, Revitalisering hoofdinfrastructuur inclusief verduurzamingsvraagstukken.

Alinda Blauw

 Alinda Blauw

Alinda werkt op het snijvlak tussen procesmanagement en bouw. Waarbij het uitgangspunt is dat een goed werkproces ondersteund door de gebouwde omgeving, passende ICT en duidelijke werkafspraken leidt tot tevreden klanten/patiënten/gebruikers. De afgelopen jaren heeft zij  verschillende organisaties begeleid bij het opstellen van een visie op hun (kantoor)omgeving of het opstellen van strategische inrichtingsplannen. Daaropvolgend heb ik meegewerkt bij het opstellen van nieuwe ontwerpen en de realisatie daarvan. Ook heeft zij een second opinion gegeven tijdens de ontwerpfase van een OKC gezien de goede resultaten met het OKC in Rijnstate. Adviseur Zorginnovatie Rijnstate Jul 2011 - Jul 2019 Bij Rijnstate werkte zij aan de vernieuwbouwprojecten voor de IC, het OKC en het Centrum voor Vrouw en Kind (CVK). Daarbij was zij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de knelpunten in de huidige processen om samen met de afdeling te komen tot nieuwe processen en nieuwe zorgconcepten te introduceren. Op de IC ging het om watervrij werken en een nieuwe medicatieconcept. Bij het OKC is een Operatieve Opname Afdeling toegevoegd en bij het ontwerpen van het CVK zijn alle kamers ingericht als familiekamers. Daarnaast zorgde zij samen met de projectleiders Zorg, Bouw en ICT dat de benodigde bouwkundige en ICT voorzieningen die nodig zijn om de nieuwe processen optimaal te ondersteunen/borgen werden gerealiseerd. Daarbij maakten zij gebruik van mock-ups om in een vroeg stadium ideeën te testen en hierbij was ik verantwoordelijk voor de uitwerking en procesbegeleiding. Meer informatie op www.vanalinda.nl of via www.linkedin.com/in/alindablauw/

 

Marjolien de Zeeuw

 Marjolein de Zeeuw

Van 2010 tot 2014 heeft Marjolein de laboratorium opleiding gedaan met de keuzerichting microbiologie. Na de laboratoriumopleiding is zij gaan werken op de afdeling infectiepreventie in het Maasstad Ziekenhuis. Na een half jaar voorwerken, is zij in februari 2015 de opleiding tot deskundige infectiepreventie gestart en in februari 2017 afgestudeerd. Marjolein heeft veel plezier in haar werk, omdat geen dag hetzelfde is. Sinds januari 2021 is zij werkzaam op de afdeling infectiepreventie bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Onder andere de ver- en nieuwbouw heeft zij als aandachtsgebied en zij heeft hier de afgelopen jaren veel over geleerd. Samen met collega’s zoekt zij nieuwe vraagstukken uit en schrijft adviezen. Haar ervaringen deelt zij graag in op deze trainingsdag en zij is ook benieuwd naar jullie ervaringen.

 

Anne Marie Kranenburg

Anne Marie Kranenburg

Anne Marie Kranenburg is werkzaam als deskundige infectiepreventie bij Rijnstate ziekenhuis, Arnhem. Zij heeft een verpleegkundige achtergrond en naast de opleiding infectiepreventie, heeft zij de kader- en docentenopleiding gevolgd. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring als deskundige infectiepreventie. Bouw en verbouwactiviteiten, operatieafdeling en luchtbeheersing, ICU en scholing zijn haar speerpunten. Deelname aan het Greenteam in Rijnstate, is haar nieuwe bevlogen project op gebied van operatieafdeling.

 

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

Als meerdere personen van een locatie willen deelnemen, kan de training incompany hun ziekenhuis gegeven worden. Andere geïnteresserden kunnen zich dan hierbij aansluiten. Intereresse? Neem contact op met info@infectiepreventieopleidingen.nl 

Indien er geen interesse blijkt om de training incompany te houden, zal de locatie The Green in Arnhem zijn. 

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaar

 


Categorie

Selecteer uw functie