Menu

Met dank aan

AfdrukkenE-Mail Adres

2024 Symposium luchtbeheersing & gedrag operatiekamers

Code:
LBOK24
Prijs v.a.:
€ 239
Plaats:
Nijkerk
150
Contactpersoon:

Omschrijving

2024 Symposium

Luchtbeheersing & Gedrag operatiekamers

Donderdag 11 april 2024, De Schakel, Nijkerk

Algemeen

Inleiding

pmw

Op het gebied van luchtbeheersing en gedrag op de operatiekamers zijn er allerlei ontwikkelingen. Techneuten, onderzoekers en medisch specialisten willen u daarover informeren. 

De volgende thema’s komen aan de orde:

- De effectiviteit en efficiëntie van verschillende luchtbehandelingssystemen
- SRI Richtlijn en standpunt NOV
- Postoperatieve Wondinfecties;
- Opvolgtrouw richtlijnen op de operatiekamer.

De rode draden van dit symposium zijn:

 • > het IGJ toetsingskader luchtbeheersing operatiekamers 
 • > de ontwikkelingen van de groene operatiekamers
 • > het gedrag op de operatiekamer 

Doel

 • Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag proberen wij deze dag antwoord te vinden op de vraag hoe wij de postoperatieve wondinfecties (POWI’s) kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau:
 • Wat is een aanvaardbaar niveau van POWI’s;
 • Wat is de invloed van de techniek;
 • Wat is de invloed van het menselijk gedrag.

Of een patiënt na een operatie een POWI krijgt, hangt van veel factoren af.
De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

 •     - techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
 •     - gedrag medewerkers, operateurs en bezoekers;
 •     - inrichting en onderhoud;
 •     - inbedding in het kwaliteitssysteem.

Doelgroep

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK-assistenten (LVO)
 • anesthesiemedewerkers (NVAM)
 • Medisch specialisten, zoals NOV, NOG, NVMM
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Leden infectiepreventie commissie/ werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers/ medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKF)
 • Installateurs/ aannemers/ validatie & adviesbureaus/ etc. (TVVL)

Kosten deelname symposium

 • De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen € 249,- (doelgroep 1)
 • Leden van VHIG, NVTG en NVLO kunnen gebruik maken van de korting, prijs € 239,- (doelgroep 2).

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Accreditatie

 • VHIG: in aanvraag 

Programma

 

Programma 

 8:45 -  9:25    

Ontvangst en inschrijven

 9:25 -  9:30    

Opening
Pieter Sloot, Voorzitter Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)

 9:30 -  9:55    

Samenvatting tot standkoming SRI Richtlijn
Hans Duvekot, voorzitter SRI werkgroep & gynecoloog Erasmus MC Rotterdam

  9.55 - 10:35    

Standpunt Nederlandse Orthopeden Vereniging
Paul Jutte, orthopeed UMC Groniningen & lid werkgroep SRI richtlijn 

10.35 - 11:15    

Koffie pauze + bezoek informatiemarkt

11.15   11:55    

Herziening VCCN richtlijn 7
Frans Saurwalt, Vereniging Contamination Control Nederland + Technisch manager contamination control 

11:55 - 12:35     Onderzoek:  Mogelijke reductie aantal luchtwisselingen m.b.v. SRI Richtlijn
Jos Lans, promovendus Technische Universiteit Delft
12.35 - 13:35    

Lunch + bezoek informatiemarkt

13.35   14.15    

Energiebesparingspotentieel Nederlandse OK's 
Roberto Traversari, onderzoeker TNO

14.15 -

14:55

   

IGJ Toetsingskader operatiekamers in de praktijk
Willem Jan Hanegraaf, Rijnstate Arnhem

14:55 - 15:25    

Thee pauze + bezoek informatiemarkt

15:25 - 16:15    

 Gedragsverandering op de operatiekamer
Aranka Sinnema, gedragsexpert Duwtje Zutphen 

16:15 - 16:55    

“A team of experts does not make an expert team” 
Anique Baten, themaleider Crew Resource Management, Isala Zwolle    

16:55 - 17:00    

Afsluiting
Hans Duvekot, voorzitter SRI werkgroep & gynecoloog Erasmus MC Rotterdam

17:00 - 17:30    

Napraten onder het genot van hapje en een drankje

 

Sprekers

Hans Duvekot

Hans Duvekot

Hans Duvekot, is sinds 2003 werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog in het Erasmus MC na daarvoor ruim 10 jaar als ‘perifeer’ gynaecoloog werkzaam te zijn geweest.
Al bijna 20 jaar houdt hij zich bezig met het maken en onderhouden van richtlijnen. Sinds 7 jaar doet hij dat als voorzitter van de commissie richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en sinds 4 jaar als voorzitter van de Adviescommissie richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten.
Ruim een jaar geleden werd hij gevraagd als onafhankelijk voorzitter voor de nieuwe richtlijn Luchtbehandeling.

 


Paul Jutte

pauljutte
Prof. Dr. P.C. Paul Jutte is orthopedisch chirurg en als hoofd van de afdeling orthopedie verbonden aan het UMCG. Zijn missie is om effectiever te behandelen met minder schade en betere functie en participatie van de patiënt. Zijn klinische werk doet hij op het gebied van complexe orthopedische infecties en botkanker. Hij doet tevens onderzoek op deze gebieden en begeleid promovendi en studenten. Hij is plaatsvervangend opleider UMCG en voorzitter voor de opleiding orthopedie Noord. Ook is hij voorzitter van het regionale Noordelijk netwerk voor Prothese Infecties NINJA. 

 

Frans Sauerwalt

 FSaurwalt

Frans is, als technisch manager contamination control bij Kropman, al meer dan 35 jaar betrokken bij ontwerpen, bouwen en testen van "schone ruimten" over de hele range van toepassingen, waaronder operatiekamers, CSA's en bereidingsapotheken. Frans is oud voorzitter en erelid van de VCCN en oud voorzitter van de ICCCS en nu voorzitter van de technische commissie ITC van de ICCCS. Hij is nationaal betrokken (geweest) bij de totstandkoming van de vroegere WIP richtlijn over luchtbehandeling, de totstandkoming (en nu revisie) van VCCN RL7 en van VCCN RL8 rond 'monitoring in gebruik' en RL 10 over "luchtdoorlatendheid van gebouwschillen". Internationale bijdragen betreffen CEN TC156 WG18 Hospital ventilation, ISO TC209 WG3 "test methods" (ISO 14644-3) en WG4 "Design, construction and startup" (ISO-14644-4), WG7 “Seperative devices” (ISO 14644-7) en WG16 “Mobile Isolation units” (ISO 14644-20).

 


Jos Lans

 Jos Lans

Jos Lans is promovendus aan de TUDelft waar hij onderzoek doet naar operatiekamer lucht behandeling installaties en lucht toevoer systemen. Als promovendus neemt hij deel in de werkgroep energie van het Landelijk Netwerk de Groene OK. Hij onderzoekt samen met de leden van de werkgroep energie wat het energie verbruik is en welk energiebesparing potentieel er is door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om (veilig) de luchtbehandeling op de operatiekamer aan te passen (lees: te verlagen). Jos houdt zich beroepsmatig sinds 1997 bezig met geclassificeerde ruimten waaronder cleanrooms, operatiekamers, CSA’s en apotheken. Na zijn technische opleiding werktuigbouwkunde aan de university of applied sciences in Utrecht heeft hij bedrijfskunde gestudeerd aan Nijenrode Universiteit. Sinds 2001 is Jos Lans bij veel nieuwbouw en renovatie operatiekamer projecten betrokken met name bij het ontwerp, de levering, installatie en validatie van luchttoevoersystemen (CV, cDV, TcAF, UDAF). Zijn werkterrein ligt niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten waardoor hij kennis en ervaring over andere normen en richtlijnen heeft opgedaan.

Roberto Traversari

Roberto Traversari

Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).
Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en was lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’.
Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

Willem Jan Hanegraaf

 Willem Jan Hanegraaf

Willem-Jan Hanegraaf (1978) is programma directeur Bouw en manager vastgoed / facilitair bedrijf in Rijnstate Arnhem. Hij heeft in de afgelopen 20 jaar ruim ervaring opgedaan in project- en programma management in de gezondheidszorg en meer specifiek binnen ziekenhuizen . 

Na het afronden van zijn studie heeft Willem-Jan een breed scala aan project- en lijn (interim) functies ingevuld voor zowel Opdrachtnemers, adviseurs als Opdrachtgevers.

Na een periode van 6 jaar waarin hij diverse interim opdrachten vervulde voor deze organisatie is Willem-Jan sinds 2014 in dienst van ziekenhuis Rijnstate waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het integrale vernieuwbouwprogramma en voor de aansturing van het Vastgoedbedrijf en Facilitair bedrijf. 

Binnen het vernieuwbouwprogramma van Rijnstate zijn onder anderen de volgende projecten gerealiseerd.

Nieuwbouwlocatie Elst, Nieuwbouw laboratorium voor Integrale Diagnostiek, OK Centrum, ICU, HCK’s, Centrum voor Vrouw en Kind, Kliniek van de toekomst, Poliklinieken, Oncologisch en Vasculair centrum, Apotheken, HAP, Dialyse, Psychiatrie, CSA / CSD, Revitalisering hoofdinfrastructuur inclusief verduurzamingsvraagstukken.

 

Anique Baten

 

Anique Baten

Na afronding van haar opleiding tot internist acute geneeskunde maakte Anique Baten in 2014 de overstap naar het medisch onderwijs en aanverwante onderzoeksdomein. Sindsdien combineert zij haar werk als promovenda aan de Radboudumc Health Academy in Nijmegen met verschillende onderwijskundige functies in onderwijs- en zorginstellingen. Zo werkte zij in de ambulancezorg, was zij als docent en onderwijsontwikkelaar verbonden aan de HAN University of Applied sciences en schreef zij in samenwerking met het team van Compendium Geneeskunde een naslagwerk voor beginnende arts-assistenten. Medio 2021 startte zij als onderwijskundig adviseur medische opleidingen bij Isala, waar zij zich als themaleider Crew Resource Management richt op optimalisering van teampresteren door ziekenhuisbrede implementatie van multidisciplinaire teamtrainingen (zie  interview OK-visie).

Aranka Sinnema

  Aranka

Aranka is opgeleid als sociaal psycholoog en werkt als gedragsonderzoeker bij Duwtje. Daar werkt ze aan maatschappelijke gedragsvraagstukken zoals valpreventie en het stimuleren van veilig gedrag op de werkvloer. Onder andere voor het Ministerie van VWS, GGD’s, maar ook voor Veiligheidsregio’s of het COA. Duwtje is actief op het snijvlak van communicatie en psychologie en doet onderzoek naar menselijk gedrag. Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe kun je hen motiveren tot andere keuzes? Op basis van wetenschap en jarenlange praktijkervaring ontwikkelden zij een werkwijze die je moeiteloos van probleem tot oplossing leidt. Strategisch op basis van gedragskennis met een creatieve twist bij alle interventies – ook wel duwtjes genoemd. Tijdens deze lezing slaat Aranka een brug tussen wetenschap en praktijk met concrete tips om gedrag te veranderen op de OK.  

Foto's

Klik hier om een presentatie te starten met de foto's van het symposium.

Downloads

Bekijk de presentaties van de sprekers door op onderstaande links te klikken:

Samenvatting tot standkoming SRI Richtlijn

Hans Duvekot, voorzitter SRI werkgroep & gynecoloog Erasmus MC Rotterdam

Standpunt Nederlandse Orthopeden Vereniging

Paul Jutte, orthopeed UMC Groniningen & lid werkgroep SRI richtlijn 

Herziening VCCN richtlijn 7

Frans Saurwalt, Vereniging Contamination Control Nederland + Technisch manager contamination control 

Onderzoek:  Mogelijke reductie aantal luchtwisselingen m.b.v. SRI Richtlijn

Jos Lans, promovendus Technische Universiteit Delft

Energiebesparingspotentieel Nederlandse OK's 

Roberto Traversari, onderzoeker TNO

IGJ Toetsingskader operatiekamers in de praktijk

Willem Jan Hanegraaf, Rijnstate Arnhem

 Gedragsverandering op de operatiekamer

Aranka Sinnema, gedragsexpert Duwtje Zutphen 

“A team of experts does not make an expert team” 

Anique Baten, themaleider Crew Resource Management, Isala Zwolle    

locatie

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk.

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel ook betaald parkeren in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel). De parkeertarrieven zijn € 0,90 per uur. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 5,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open!

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie / Verslag

evaluatieDit Symposium is overall gewaardeerd met een .
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.


 

 

 


Categorie

Selecteer uw functie