Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Infectie Preventie Ambassadeur

Datum:
vr, 27 sept 2024
Einde:
vr, 7 feb 2025
Code:
IPA24
Prijs v.a.:
€ 1478
Plaats:
Utrecht
Datum Begin Einde Duur Locatie
27 sept 202409:3016:30
18 okt 202409:3016:30
15 nov 202409:3016:30
6 dec 202409:3016:30
24 jan 202509:3016:30
7 feb 202509:3013:00

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

Infectie Preventie Ambassadeur (IPA) 

zepriDoor de antibiotica resistentie (ABR) problematiek, de huidige Corona pandemie en het grote tekort deskundigen infectiepreventie (DI) is er behoefte aan extra opgeleide infectiepreventie ambassadeurs (IPA). Zij kunnen de ‘verlengde arm’ zijn van de DI en de zorgorganisatie ondersteunen op het gebied van infectiepreventie. De overheid wil dat zorgorganisaties actief werken om verspreiding en besmetting met ABR micro-organismen in te dammen. Bewustwording op infectiepreventie kan vergroot worden door een zorgverlener op te leiden tot infectiepreventie ambassadeur. In opdracht van het management gaat deze IPA, samen met de deskundige infectiepreventie en met de specialist ouderengeneeskunde gestructureerd en planmatig aan de slag om infectiepreventie in de zorgorganisatie te implementeren. Tijdens deze 5,5 daagse training krijgt de IPA kennis van infectiepreventie en kwaliteitsinstrumenten en worden vaardigheden aangeleerd om deze tools succesvol te hanteren bij verandertrajecten. De eindtermen zijn opgesteld in samenspraak met ABR netwerk Utrecht.

De IPA training is gebaseerd op de succesvolle CIP training die reeds jaren in zorgorganisaties wordt gegeven, met dien verstande dat kwaliteitszorg en veranderkunde een duidelijke verdieping hebben.

Doel

Het bieden van kennisbevordering op het gebied van infectiepreventie/veranderkunde, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de organisatie van de cursist. De cursisten ondersteunen met kennis en kunde de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de organisatie.

Doelgroep

- Minimaal HBO denk-/werkniveau (pré zijn functies zoals praktijkverpleegkundige kwaliteitsverpleegkundige/ beleidsmedewerker/ etc.)
- Medewerkers en/of contactpersonen infectiepreventie op HBO denk-/werkniveau.
NB Voor kwaliteits-/beleidsmedewerkers met weinig kennis van infectiepreventie adviseert STIP om eerst de training contactpersoon infectiepreventie (CIP) te volgen en daarna de tweedaagse van CIP naar IPA training. 

 

De jaarlijkse Summerschool die rond eind juni, begin juli georganiseerd wordt, is gratis toegankelijk voor de door STIP opgeleide IPA.

Inhoud training

De training wordt gegeven door deskundigen infectiepreventie (geaccrediteerd en met verpleeghuis ervaring), een kwaliteitscoördinator en communicatiedeskundigen met een ruime deskundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

Infectiepreventie

 • Micro-organismen; wat zijn dit, waar zitten ze, wat kunnen / moeten we er mee
 • Overdracht van micro-organismen • Infectie preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne, beschermende middelen
 • Reiniging, desinfectie, steriliteit
 • Bloed Overdraagbare Aandoeningen (BOA’s)
 • Urinelozing en stoelgang
 • Opslag van materialen en middelen
 • Richtlijnen en wetgeving infectiepreventie (Werkgroep Infectie Preventie, WIP, RIVM, SRI, ctgb)
 • Antibiotica en resistentie van micro-organismen (ABR en BRMO)

Kwaliteitszorg en Veranderkunde

 • Audits opstellen, uitvoeren en rapporteren • Werken met het instrument Zelfevaluatie
 • Projectmatig werken volgens Twijnstra Gudde
 • Veranderkunde
 • Implementeren van richtlijnen en protocollen
 • Opstellen (strategisch) beleidsplan

De Invulling van de taak van een IPA loopt als rode draad door alle trainingsdagen, waarbij veranderkunde en inzicht in cultuur en gedrag onlosmakelijk zijn verbonden.

Na de training:

 • De IPA heeft inzicht in infectiepreventie (micro-organismen/overdracht/infectieleer), zodat ze het kunnen uitdragen naar collega’s
 • De IPA kan infectiepreventie pro-actief uitdragen (promotie, instructie, voorlichting)
 • De IPA signaleert besmettingsrisico’s, kan een zelfevaluatie doen, een audit uitvoeren op basis van een vastgestelde normenlijst
 • De IPA ondersteunt met het opstellen van een verbeterplan

Trainingsdagen en voorbereiding

De training voor IPA omvat vijf dagen (9.30-16.30 uur) en afgesloten met een halve dag minisymposium waarin de deelnemers hun ervaringen delen met een groter publiek..

Van de IPA en zijn/haar leidinggevende wordt gevraagd om een intentieverklaring door te nemen en te ondertekenen. Hierin staan onder andere de vereiste competenties, de te verwachten studiebelasting van de huiswerkopdrachten (minimaal 20 uren) en dat de IPA ruimte krijgt voor het uitvoeren van audits.. 

Naast de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie wordt theorie gedurende deze vijf dagen afgewisseld met begeleiding en uitvoering van praktijkopdrachten. Tussen iedere trainingsdag is voldoende tijd om de praktijk-opdrachten uit te voeren. De sjablonen van het huiswerk staan op een aparte dropbox map en hier wordt het huiswerk opgeslagen. Er worden geen documenten gemaild.

De praktijkopdrachten worden vastgesteld en uitgevoerd in overleg met de instelling, zodat de IPA vooraf afgesproken ‘producten’ levert..

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

 

Kosten

De kosten bedragen € 1578,- en bij gelijktijdige aanmelding van meerdere personen van één organisatie € 1528,- per persoon.

ActiZ leden krijgen € 50,- korting. 

Het minimum aantal deelnemers is 10; maximaal kunnen 16 mensen participeren.
De prijs van de training is laag omdat ActiZ de kosten van de zaal en de lunch op zich neemt..

De IPA-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. De data worden in onderling overleg gepland.
Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan voor een  in company training.

Interessant:
Diverse Regionale Zorgnetwerken hebben regelingen voor een bijdrage aan de kosten voor de IPA opleiding. Het ene RZN vergoedt geheel, een ander deels.
Daarnaast zijn er zorgnetwerken die de praktische begeleiding na de training geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Informeer bij je eigen RZN naar de mogelijkheden.
Kijk op deze link voor alle Regionale Zorgnetwerken ABR.

Certificaat

Het certificaat wordt ontvangen als voldaan is aan de volgende criteria:
- Minimaal éen audit is uitgevoerd, een verbeterplan wordt opgesteld, een activiteitenplan/audit jaarplan is opgesteld en minimaal één barriére-analyse is uitgevoerd.
- De eindtoets met een voldoende is behaald.
- De beoordeling van de docenten op actieve inzet van de deelnemer aan de training is voldoende.
- Minimaal 4,5 trainingsdagen fysiek of via MS Teams aanwezig is geweest.
- De eindpresentatie (proeve van bekwaamheid) voldoende is beoordeeld op inhoud en wijze van presenteren door een externe docent deskundige infectiepreventie.

Accreditatie

Deze training is door het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd voor minimaal 28 punten, bij aanwezigheid op alle dagen.

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Trainers

Deskundige infectiepreventie

Nandine van Oosten

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar is deskundige infectiepreventie. Ze heeft in 1996 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Na jarenlange ervaring als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis werkt Carolien sinds 1989 als deskundige infectiepreventie. Ze startte in een algemeen ziekenhuis en heeft inmiddels ervaringen opgedaan in alle sectoren van de gezondheidszorg.
Zo heeft zij veel bouwtrajecten in ziekenhuizen begeleid, collega’s gecoached, begeleidt zij zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie met hun infectiepreventiebeleid.
Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Kwaliteitscoördinator / veranderkundige

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Communicatiedeskundige

Lars Ratering

Lars Ratering Mijn kracht ligt in het uitdagen van mensen met hun persoonlijke leerthema. Ik zorg ervoor dat je in een veilige setting met warmte, uitdaging en humor in leersituaties wordt gebracht. En….bij mij mag er gelachen worden! Ik werk graag op een speelse manier. Ik kom er steeds meer achter dat mensen het makkelijkste bewegen als ze vanuit creativiteit en vrijheid aan de slag gaan. Bij mij dus niet alleen denken, maar ook doen en ervaren. Ik ben gedreven, enthousiast, pragmatisch en begaan met het verhaal dat mensen meenemen. Ik focus mezelf daarbij op begeleiding van team en individu bij veranderingen.

 

 

 

Franciska Dekker

Franciska DekkerFranciska Dekker is begaan met leiderschapsontwikkeling. Zij ziet leiderschap los van een positie. Haar vertrekpunt is dat we allemaal (al) leiders zijn, eenvoudig omdat we ons eigen leven leiden, samen met anderen. Elke dag maken we onze afwegingen en keuzes, bewust en onbewust. Daarin zijn we uniek, en is het belangrijk om “jezelf” te zijn, “want er zijn al zoveel anderen” (Loesje!). De meeste mensen willen dat ook graag, maar het is niet altijd duidelijk “wie je in wezen bent”. Op die puzzel heeft ze zich in gespecialiseerd: wie ben je (in wat je doet), en hoe werkt dat door in je communicatie, in je doelen behalen en de invloed die je wilt hebben. Franciska werkt met lager, midden en hoger kader van universiteiten, opleidings- en onderzoeksinstituten, in met name onderwijs en gezondheidszorg. Zij werkt ook met midden en hoger kader in diverse sectoren van het bedrijfsleven.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Eindtermen

Eindtermen training Infectie Preventie Ambassadeur (IPA)

Aanleiding

Door toename van de AntiBioticaResistentie (ABR) problematiek en het ontbreken van voldoende deskundigen infectiepreventie wordt het wenselijk geacht om medewerkers in de VVT sector op te leiden tot Infectiepreventie Ambassadeur (IPA).

Competenties

De competenties van de IPA training zijn afgeleid van de volgende clustercompetenties uit het beroepsprofiel deskundige infectiepreventie1 voor in het bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van zorg:

 • Gedrags-/ verandermanagement
 • Communicatie/ Onderwijskunde
 • Organisatie- en crisismanagement.
 • Multidisciplinair samenwerken

Eindtermen

Bovengenoemde clustercompetenties zijn geoperationaliseerd in de eindtermen voor de training infectiepreventie ambassadeur (IPA)

Plan fase

Kennis overdragen en vaardigheden aanleren:

 • De IPA krijgt kennis van microbiologie, immunologie, besmettingsleer, infectieleer/pathologie, immunologie en preventie van infecties en van uitbraakmanagement.
 • Train de Trainer: de IPA kan deze kennis overdragen aan de zorgmedewerkers.
 • Kennis van antibiotica en resistentie van micro-organismen (ABR en BRMO). Kennis over de achtergrond en urgentie om het ABR probleem bij elke zorgorganisatie constant aan te pakken.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: WIP, LCHV, RIVM, CTGB. Wat houden deze richtlijnen in, waar kan ik deze vinden en hoe kan ik deze gebruiken voor het opstellen/ toetsen van de huidige protocollen.
 • Verenso Richtlijnen Luchtweginfecties (LWI) en Urineweginfecties (UWI). De huidige bestaande protocollen toetsen en adviseren in aanpassen aan deze richtlijnen.
 • Leertraject:
  Wat is het leertraject om kennis eigen te maken en anderen te helpen leren. Waarom empathie helpt om anderen te leren.
 • Kwaliteitszorg en Veranderkunde:
  Een aantal kwaliteitsinstrumenten (Brainstorm, prioriteitenzitting, PDCA-verbetertrajecten worden geleerd om toe te passen. Veranderen wordt aangeleerd met verschillende veranderkundige modellen, waaronder het Lewin change model.
 • Positionering IPA:
  Welke posities kan een IPA innemen in het organogram van de organisatie of afdeling? Welke strategische rol kan de IPA aanmeten om zaken voor elkaar te krijgen? Op basis van de organisatie typologieën van H.F. Mintzberg worden de posities duidelijk. Dit is een verbreding van de organisatorische blik van de eigen afdeling of organisatie.

Do fase

 • Zelfevaluatie instrument
  Welke blinde vlekken zijn er op het infectiepreventie gebied op de afdeling of organisatie? Op gestructureerde wijze worden de verbeterpunten geïnventariseerd. Op basis van het INK Total Quality Management (TQM) model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is het STIP zelfevaluatie model t.a.v. Infectiepreventie ontwikkeld. De deelnemer leert om in de eigen organisatie of afdeling infectiepreventie items op elk aandachtsgebied te scoren. In overleg met de opdrachtgever (manager) worden de verbeterpunten geprioriteerd. Dit wordt opgenomen in het (strategisch) activiteitenplan.
 • Protocollen
  Leren implementeren van protocollen en leren uitvoeren van een barrière analyse als de opvolgtrouw (compliance) onvoldoende is. (R. Grol IQ Healthcare UMC Radboud)2
 • Communicatie en presentatie
  Tijdens de hele training wordt er aandacht gegeven aan ‘Hoe de boodschap over te brengen’ in communicatie en in presentatietechniek. Ook wordt met een communicatietrainer gewerkt om infectiepreventie beter voor het voetlicht te krijgen. De X-factor van elke deelnemers wordt bepaald. Op de 6e lesdag wordt een minisymposium samen met de deelnemers georganiseerd. Zij leren hierdoor zelf activiteiten te organiseren. Als ‘proeve van bekwaamheid’
 • Adviseren
  Op basis van het boek ‘Adviseren als tweede beroep3 van Hannah Nathans en de positionering in de organisatie op basis van de organisatie-typologieën van H.F. Mintzberg wordt effectief adviseren aangeleerd.

Check fase

 • Audits:
  Audit theorie en uitvoeren, leren om auditlijsten op te stellen. De IPA leert op een gestructureerde wijze een auditactiviteitenplan op te stellen met behulp van een sjabloon. Hierin is opgenomen welke audits, door wie en wanneer worden uitgevoerd.
 • Observeren en evalueren De IPA gaat samen met de betrokkenen infectiepreventie processen observeren, evalueren en gezamenlijk oplossingsrichtingen afspreken.
 • Infectieregistratie:
  Kennis over incidentie/prevalentie onderzoek van zorginfecties.

Act fase

 • Projectmatig werken:
  De IPA krijgt een verdieping op projectmatig werken, gebaseerd op de leermethode van Rudy Kor (Twijnstra Gudde)4. Het eindresultaat is een (concept) verbeterplan voor de afdeling of organisatie.
 • Verbeteracties of verbeterprojecten
  Middels de PDCA cyclus of Projectmatige werkwijze leert de IPA om knelpunten gestructureerd en planmatig aan te pakken en op te lossen. Vervolgens leert de IPA deze te verankeren in de bestaande of in nieuwe protocollen en de praktische uitvoering ervan in de zorgorganisatie.

Eindproducten na gevolgde training

Als de IPA training gevolgd is, hebben de deelnemers concreet:

 • Een aantal uitgevoerde infectiepreventie audits (bv. basishygiëne/ uitscheidingsproducten)
 • Audit activiteitenplan (concept Plan van Aanpak t.a.v. audits)
 • Minimaal 1 verbeterplan ten aanzien van een infectiepreventie item
 • Barrière analyse van tenminste 1 protocol waarvan de opvolgtrouw onvoldoende is gebleken
 • Activiteitenplan op basis van prioriteiten uit de zelfevaluatie
 • Protocol UWI advies aanpassing opgesteld
 • Protocol LWI advies aanpassing opgesteld

Bronnen

 1.  Beroepsprofiel deskundige infectiepreventie (ALV 9 april 2014)
  Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg
 2. Implementatie, effectieve verbetering van de patiëntenzorg
  (R. Grol en M. Wensink 2017)
 3. Adviseren als tweede beroep
  (Hannah Nathans, Rijnconsult)
 4. Projectmatig werken bij de hand
  (Rudy Kor, Twijnstra Gudde)

Locatie

De training wordt op 2 locaties gegeven. De locaties worden vooraf aan de deelnemers doorgegeven.

 

Actiz Utrecht

Actiz De CIP-training vindt plaats op het kantoor van Actiz in Utrecht (in het blauwe gebouw). ActiZ is gevestigd op de 3e en 4e verdieping. Svp eerst op begane grond melden bij de receptie.

Actiz Utrecht
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Tel. 31 (0)30 273 93 93

Openbaar vervoer: in Utrecht rijden frequent bussen, check 9292.

Voor degene die met de auto komen: je kunt gratis parkeren in de parkeergarage bij Oudlaan 4: Rijd in de Oudlaan aan nr 4 voorbij. Aan je rechterhand is de garage (dit is voordat je de hoek om gaat!!) De oprit van de garage gaat omhoog; Aan je linkerhand voor die oprit van de garage is een meld-box. (op basis van beschikbaarheid)

Plan uw route naar Actiz

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk (200 meter).

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel gratis parkeren aande Oranjelaan met een parkeerschijf. Deze zijn evt te lenen bij de Schakel.
Betaald parkeren kan in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel). Uurtarief is € 0,90. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 5,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open.

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaarDeze activiteit boeken: Infectie Preventie Ambassadeur

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTWDeelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie

Selecteer uw functie