Menu

Kennisbank

Zoek en deel uw infectiepreventie informatie in de STIP kennisbank

kennisbank

Samen met u maken wij de kennis van infectiepreventie breder toegankelijk.

U kunt een bijdrage leveren door het digitaal aanleveren van relevante documenten.

Neem ook eens een kijkje bij ons video archief

Zoeken kennisbank

Display:
Sortering:

Na de uitbraak van legionella in 1999 in Bovenkarspel is er veel gebeurd op het gebied van regels over en toezicht inzake watersystemen. Omdat legionella uiteenlopende besmettingsbronnen kent, gelden er voor de bestrijding van deze bacterie diverse wetten en zijn verschillende instanties erbij betrokken 

Uit verpleeghuizen komen regelmatig signalen over problemen op het vlak van infectieziekten (norovirus, scabiës) en verspreiding van ziekenhuisbacteriën (MRSA) of bijzondere resistente micro-organismen (Clostridium difficile). Ziekenhuizen plaatsen patiënten sneller over naar verpleeghuizen, waardoor het aantal handelingen met een verhoogd risico op infecties (blaaskatheters, infusen en dergelijke) toeneemt. Uit eerder inspectieonderzoek in 1995 bleek dat toen het infectiepreventiebeleid nog in de kinderschoenen stond. 

In een aantal buitenlandse studies is gebleken dat grote aantallen patiënten schade oplopen tijdens de behandeling in een ziekenhuis of zelfs voortijdig overlijden. De belangrijkste uitkomstmaat in deze studies is onbedoelde schade ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of zorgsysteem (‘adverse event’).  

During a five-year surveillance program of patients with communicable diseases nursed in isolation, we gathered information on 2880 patients who were nursed in isolation for 28145 days, from January 1994 to December 1998. The mean number of patients nursed in isolation was 575.4 (range, 427-709) per year. 

De zorgsector is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Zo zijn op technologisch gebied grote stappen vooruit gezet. Ook zijn patiënten en consumenten mondiger geworden en neemt door meer keuzemogelijkheden de concurrentie toe. Verder zijn fusies en reorganisa t i es aan de orde van de dag en bereikt de gezondheidszorg in financieel opzicht haar grenzen. Deze ontwikkelingen vragen om een brede aandacht voor de kwaliteit van zorg in instellingen.