Menu

Kennisbank

Zoek en deel uw infectiepreventie informatie in de STIP kennisbank

kennisbank

Samen met u maken wij de kennis van infectiepreventie breder toegankelijk.

U kunt een bijdrage leveren door het digitaal aanleveren van relevante documenten.

Neem ook eens een kijkje bij ons video archief

Zoeken kennisbank

Display:
Sortering:
Rapport gezondheidsraad.

Daar de frequentie van de verschillende ziekenhuisinfecties voor een groot deel bepaald wordt door de gezamenlijke acties ter preventie van deze infecties genomen maatregelen is het vaststellen van de frequentie een eerste vereiste om te kunnen oordelen of de in een ziekenhuis ge— troffen maatregelen ter voorkoming van infecties aan hun doel beantwoorden dan wel verbetering of aanvulling behoeven.

SFERD Handboek 4.0

De SFERD is een Stuurgroep met vertegenwoordigers uit de volgende beroepsverenigingen: SVN, V&VN-MDL, VDSMH, VHIG en Koepel MT (BMTZ, NVKF, NV-KFM, VZI en WIBAZ) en streeft naar een actuele versie van het SFERD-kwaliteitshandboek met een toekomstbestendigheid van 3 jaar. De SFERD zal er op toezien dat relevante ontwikkelingen op het terrein van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen worden verwerkt in nieuwe versies van dit handboek

Het verhaal van Kees, door Monique Schut voorgedragen tijdens de werkconferentie kwetsbare ouderen, februari 2017

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Infectiepreventie richt zich op het voorkomen van zorggerelateerde infecties bij patiënten en medewerkers. Door uit te gaan van infectiebronnen/reservoirs en de manier waarop micro-organismen zoals vegetatieve bacteriën, bacteriesporen, mycobacteriën, virussen, schimmels en gisten kunnen worden overgedragen, is het mogelijk om de transmissieroute naar de gastheer te onderbreken door het nemen van maatregelen.