Menu

Met dank aan

AfdrukkenE-Mail Adres

2022 Symposium Definitieve richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers

Datum:
wo, 31 aug 2022
Code:
LBOK22
Prijs v.a.:
€ 204
Plaats:
Veenendaal
215
Contactpersoon:

Omschrijving

2022 Symposium

Definitieve richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers

31 augustus 2022, Van der Valk, Veenendaal

Algemeen

Inleiding

0lbokOp 8 april 2022 is de nieuwe richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers” gepubliceerd. Deze richtlijn heeft tot doel om aanbevelingen te doen over de luchtkwaliteit in operatiekamers, opdekruimten en zelfstandige behandelkamers in ziekenhuizen en particuliere klinieken. De richtlijn beschrijft de minimale criteria van de luchtkwaliteit op basis van wetenschappelijk bewijs en de kennis van experts. Deze richtlijn is primair geschreven voor medewerkers die beleid maken op het gebied van infectiepreventie, waaronder raden van bestuur van zorginstellingen, deskundigen infectiepreventie, artsen-microbiologen en internist-infectiologen, en alle medisch specialisten die interventies doen op operatiekamers en zelfstandige behandelkamers.
De uitgangsvragen bij het opstellen van de richtlijn vormen de rode draad van het symposium, waarbij goed gekeken wordt naar de praktische vertaalslag:
- Wat was de procesgang voor de tot standkoming van deze richtlijn. 
- Van welk luchtbehandelingsysteem moet een operatiekamer voorzien zijn om postoperatieve wondinfecties (POWI’s) zo veel mogelijk te voorkomen?
- Aan welke minimale criteria moet luchtkwaliteit op operatiekamers, behandelkamers en opdekruimtes voldoen?
- Wat is de opvolgtrouw van deze richtlijn of protocollen?
Tevens is er aandacht voor de groene OK, oa door energiegebruik onder de loep te nemen.

Doel

 • Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag proberen wij deze dag antwoord te vinden op de vraag hoe wij de POWI’s kunnen reduceren tot een aanvaardbaar niveau:
 • Wat is een aanvaardbaar niveau van POWI’s;
 • Wat is de invloed van de techniek;
 • Wat is de invloed van het menselijk gedrag.

Of een patiënt na een operatie een POWI krijgt, hangt van veel factoren af.
De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:

 •     - techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
 •     - gedrag medewerkers, operateurs en bezoekers;
 •     - inrichting en onderhoud;
 •     - inbedding in het kwaliteitssysteem.

Doelgroep

 • Managers operatiekamer (NVLO)
 • OK-assistenten en anesthesiemedewerkers (LVO)
 • Medisch specialisten, zoals NOV, NOG, NVMM
 • Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
 • Leden infectiepreventie commissie/ werkgroep (ver-)bouw OK
 • Managers/ medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
 • Klinisch Fysici (NVKF)
 • Installateurs/ aannemers/ validatie & adviesbureaus/ etc. (TVVL)

Kosten deelname symposium

 • De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen € 234,- (doelgroep 1)
 • Leden van VHIG, NVTG, NVLO en NVKF, kunnen gebruik maken van de korting, prijs € 204,-  (doelgroep 2).

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Accreditatie

 • VHIG: 20 punten categorie 2 

Programma

 

Programma 

9:00 - 9:25    

Ontvangst en inschrijven

9:25 - 9:30    

Opening
Pieter Sloot, kwaliteitscoördinator en voorzitter Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)

9:30 - 10:00    

Interview over procesgang van deze (zware) bevalling 
Hans Duvekot voorzitter SRI werkgroep & gynecoloog Erasmus mc Rotterdam

10.00 - 10:30    

Hoe komt een SRI richtlijn tot stand?
Margreet Pols, adjunctdirecteur kennisinstituut medisch specialisten 

10.30 - 11:15    

Pauze en bezoek informatiemarkt

11.15   11:45    

Risicofactoren Post Operatieve Wond Infecties (POWI)
Jan Kluytmans, arts microbioloog UMCUtrecht

11:45 - 12:10    

Vergelijk 'oude' WIP richtlijn en 'nieuwe' SRI richtlijn
Frans Ploegstra, infectiepreventie adviseur & docent STIP

12.10 - 12:35    

Wat betekent de richtlijn in de praktijk ?
Martin Janssen, coördinator OK technologie RadboudUMC Nijmegen

12.35   12.45    

Vragen aan Frans Ploegstra en Martin Janssen

12.45 -

13:45

   

Lunch en bezoek informatiemarkt

13:45 - 14:15    

Duurzaamheid op het operatiekamer complex
Sandra Lako, anaesthesist en voorzitter energiegroep OK RadboudUMC Nijmegen

14:15 - 14:45    

Procesgang addendum Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV)
Paul Jutte, orthopeed UMC Groningen + lid werkgroep definitieve richtijn luchtbehandeling operatiekamer.

14:45 - 15:30    

Pauze en bezoek informatiemarkt

15:30 - 16:00    

Inhoud addendum Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV)
Stefan van Heumen, consultant Building Physics & Systems van TNO in Delft

16.00 - 16:55    

Gedrag bij operatieteams heeft invloed op de opvolgtrouw
Jan Klein, universitair docent (Em) Patient Safety Engineering TU Delft

16:55 - 17:00    

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00 - 17:30    

Napraten onder het genot van hapje en een drankje

 

Sprekers

Hans Duvekot

Hans Duvekot

Hans Duvekot, is sinds 2003 werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog in het Erasmus MC na daarvoor ruim 10 jaar als ‘perifeer’ gynaecoloog werkzaam te zijn geweest.
Al bijna 20 jaar houdt hij zich bezig met het maken en onderhouden van richtlijnen. Sinds 7 jaar doet hij dat als voorzitter van de commissie richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en sinds 4 jaar als voorzitter van de Adviescommissie richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten.
Ruim een jaar geleden werd hij gevraagd als onafhankelijk voorzitter voor de nieuwe richtlijn Luchtbehandeling.

 

Margreet Pols

MagreetPols foto 2022

Margreet Pols studeerde geneeskunde in Utrecht en promoveerde daarna als epidemioloog. Vervolgens is zij altijd werkzaam geweest op het snijvlak van zorg, onderzoek en beleid. Sinds de oprichting in 2008 van de (voorloper van) het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten werkt zij daar, de laatste jaren als adjunct directeur. Het Kennisinstituut ondersteunt en adviseert de wetenschappelijke verenigingen bij het realiseren van geïntegreerd kwaliteitsbeleid door het initiëren en uitvoeren van projecten (zoals richtlijnen, kennisagenda’s, kwaliteitsvisitatie, patiënteninformatie, etc).


Jan Kluytmans

Jan Kluytmans J 001
Jan Kluytmans did his medical training as well as specialization in Clinical Microbiology at Erasmus Medical University, Rotterdam, The Netherlands. The title of his PhD thesis in 1996, was: Nasal carriage of Staphylococcus aureus: the key to preventing staphylococcal disease. His scientific career focuses on the epidemiology and control of nosocomial infections, with a special interest in Staphylococcus aureus, surgical site infections and antimicrobial resistance. He has been involved in many national and international guidelines on infection control, especially those dealing with the control of MRSA and the prevention of surgical site infections. In 2006 he was appointed as Professor of Medical Microbiology and Infection Control at the VU university medical center in Amsterdam. In 2014 he moved to the University Medical Center Utrecht, Julius Center, where he leads several work packages within the Combacte program. In 2017 he was appointed as Professor of epidemiology of Healthcare-related infections. Until July 2021 he worked in the Amphia Hospital in Breda/Oosterhout and St. Elisabeth Hospital and TweeSteden Hospital in Tilburg as a consultant Microbiologist. Since October 2021 he is head of the department of medical Microbiology at the UMC Utrecht. He has more than 300 papers in peer-reviewed journals and given more than 500 presentations and lectures.

 

Frans Ploegstra

fransploegstra
Frans Ploegstra is na zijn opleiding als verpleegkundige werkzaam geweest als IC-verpleegkundige in het UMC Groningen. Is vervolgens opgeleid als deskundige Infectiepreventie en heeft deze functie vervuld in het Medisch Centrum Leeuwarden, het Antonius ziekenhuis Sneek, de Sionsberg te Dokkum en verschillende ouderenzorgorganisaties. Heeft een MBA behaald aan de Erasmus universiteit Rotterdam en een master in Innovatie Management bij Fontys university applied sciences. Is werkzaam geweest als directiesecretaris en projectmanager in de ouderenzorg en heeft ervaring met het opzetten en leiden van verbeter- en verandertrajecten in zowel de ouderenzorg, ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Heeft geparticipeerd in verschillende commissies van de VHIG. Is gastdocent bij STIP en is gastdocent geweest bij de Hanzehogeschool en het Wenckebach Instituut te Groningen.

Martin Janssen

Martin JanssenDhr. M. Janssen is projectcoördinator MITeC en coördinator OK technologie. Hij zorgt er voor dat technologie op de operatiekamers van het Radboudumc veilig gebruikt kan worden.
Hij werkt vanuit de gedachte dat excellerende patiëntenzorg randvoorwaardelijk is voor een zich zorgzaam behandeld en veilig voelende patiënt.
En dat excellerende patiëntenzorg alleen kan ontstaan als de onderlinge afstemming tussen technologie, protocollen en zorgverleners vanzelfsprekend verloopt.
Martin werkt hier dagelijks aan maar zet zich ook in voor verbeteren van randvoorwaarden die deze mogelijk maken zoals een “healing environment”.
Deze gedachte draagt hij ook uit in de medisch technologische gemeenschap (WIBAZ, NVKF, VZI) door discussies, presentaties en bijdragen in veldnormen en internationale standaarden (IEC 80001-1).

 

 

 

Sandra Lako

Sandra Lako2
Sandra Lako, 59 jaar, is een Zeeuwse boeren dochter die in Rotterdam geneeskunde heeft gestudeerd. Na een dikke twee jaar chirurgie te hebben gedaan in Dordrecht is zij aan de opleiding tot Anesthesioloog begonnen in het Radboudumc te Nijmegen. De opleiding is in 1996 afgerond. Zij is in het Radboud gebleven en heeft daar diverse aandachtsgebieden gehad. De laatste 15 jaar als kinderanesthesioloog. Daarnaast is zij zeer nauw betrokken bij de “Groene OK”, zowel in het eigen ziekenhuis als bij het landelijk netwerk de Groene OK. Daar was bij de oprichting betrokken en actief in twee werkgroepen. Zij voelt heel sterk de urgentie en probeert waar zij kan verschil te maken.

Stefan van Heumen

 Stefan Van Heumen

Stefan werkt als consultant / projectmanager bij de afdeling Building Physics & Systems van TNO in Delft. Hij richt zich daarbij vooral op de kritische technische infrastructuur van ziekenhuizen en zorginstellingen in relatie tot contamination control, patiëntveiligheid en duurzaamheid. Momenteel is hij nauw betrokken bij diverse onderzoekstrajecten naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, de analyse en monitoring van de portefeuilleroutekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Tot 2009 was hij werkzaam bij het College bouw zorginstellingen en daarvoor heeft hij na zijn studie Bouwkunde aan de TU Eindhoven (1986-1992) tot 2001 zijn sporen verdiend in de uitvoering van complexe woning- en utiliteitsbouwprojecten.

 

Paul Jutte

pauljutte
Prof. Dr. P.C. Jutte. Paul is orthopedisch chirurg en als hoofd van de afdeling orthopedie verbonden aan het UMCG. Zijn missie is om effectiever te behandelen met minder schade en betere functie en participatie van de patiënt. Zijn klinische werk doet hij op het gebied van complexe orthopedische infecties en botkanker. Hij doet tevens onderzoek op deze gebieden en begeleid promovendi en studenten. Hij is plaatsvervangend opleider UMCG en voorzitter voor de opleiding orthopedie Noord. Ook is hij voorzitter van het regionale Noordelijk netwerk voor Prothese Infecties NINJA. 

Jan Klein

 
janklein
Jan Klein is emeritus hoogleraar Patient Safety Engineering bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft. Recent heeft hij zijn werkzaamheden als anesthesioloog beëindigd. Gedurende zijn 40- jarige carrière heeft hij de ontwikkelingen rond kwaliteit en veiligheid op zowel professioneel, wetenschappelijk- als beleidsmatig vlak van nabij meegemaakt. Zo was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, hoogleraar, opleider en afdelingshoofd Anesthesiologie bij het Erasmus MC en hoogleraar Veiligheid in de Zorg bij de Erasmus Universiteit. Desondanks kon het verschrikkelijk mis gaan: in 2007 werden zeven patiënten ernstig ziek door een besmet anesthesiemiddel in het Rotterdamse Havenziekenhuis, wat toen ook onder zijn verantwoordelijkheid ressorteerde.

Foto's

Klik hier om een presentatie te starten met de foto's van het symposium.

Downloads

Bekijk de presentaties van de sprekers door op onderstaande links te klikken:

Interview over procesgang van deze (zware) bevalling 
Hans Duvekot voorzitter SRI werkgroep & gynecoloog Erasmus mc Rotterdam

Hoe komt een SRI richtlijn tot stand?
Margreet Pols, adjunctdirecteur kennisinstituut medisch specialisten 

Risicofactoren Post Operatieve Wond Infecties (POWI)
Jan Kluytmans, arts microbioloog UMCUtrecht

Vergelijk 'oude' WIP richtlijn en 'nieuwe' SRI richtlijn
Frans Ploegstra, infectiepreventie adviseur & docent STIP

Wat betekent de richtlijn in de praktijk ?
Martin Janssen, coördinator OK technologie RadboudUMC Nijmegen

Duurzaamheid op het operatiekamer complex
Sandra Lako, anaesthesist en voorzitter energiegroep OK RadboudUMC Nijmegen

Procesgang addendum Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV)
Paul Jutte, orthopeed UMC Groningen + lid werkgroep definitieve richtijn luchtbehandeling operatiekamer.

Inhoud addendum Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV)
Stefan van Heumen, consultant Building Physics & Systems van TNO in Delft

Gedrag bij operatieteams heeft invloed op de opvolgtrouw
Jan Klein, universitair docent (Em) Patient Safety Engineering TU Delft

locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Van der Valk VeenendaalMet 15 multifunctionele zalen die allen voorzien zijn van daglicht, airconditioning, gratis WiFi en de meest moderne faciliteiten, biedt Van der Valk Hotel Veenendaal volop mogelijkheden. De zalen zijn stijlvol ingericht met oog voor comfort en detail. De ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten.

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Tel. +31 (0)318 79 90 60

Plan uw route naar Van Der Valk Veenendaal

Evaluatie / Verslag

evaluatieDit Symposium is overall gewaardeerd met een .
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.


 

 

 


Categorie

Selecteer uw functie