Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

3-daagse training Luchtbeheersing Operatiekamer

Datum:
do, 10 okt 2024
Einde:
do, 5 dec 2024
Code:
LBOKt24
Prijs v.a.:
€ 1100
Plaats:
Arnhem
Datum Begin Einde Duur Locatie
10 okt 202409:3016:30
7 nov 202409:3016:30
5 dec 202409:3016:30

Omschrijving

 3-daagse training Luchtbeheersing Operatiekamer


Algemeen

Resultaten training
Aan het eind van de training zijn de volgende resultaten door jullie gerealiseerd: 

1.Prospectieve Risico Inventarisatie
2. Projectplan op basis van projectmanagement volgens Rudy Kor (TwijnstraGudde)
3. Ingevuld IGJ toetsingskader STIP audit-sjabloon met actielijst (zie voorbeeld)
2024 04 04 17 37 24 20230404 IGJ Toetsingkader LBOK STIP auditsjabloon con psxlsx Excel

 Inleiding

Om infecties te voorkómen op de OK is een verbond nodig van Management - Infectiepreventie/kwaliteitsadvies - Technische realisatie. Het  management is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de (veiige) bedrijfsprocessen voor patiënten en personeel.
Belangrijke advies organen zijn hierbij de OK commissie, medische staf, personeel, medische techniek. CSA en andere leveranciers. 

De training helpt jullie bij:

 • positioneren van de verschillende professionals
 • communicatie en interactie tussen de gremia
 • afstemming en planning met de verschillende disciplines
 • concrete gestructureerde acties te ondernemen
 • resultaatgericht en aantoonbaar verbeteren

  Het veld stelt eisen en normen op voor goede patiëntenzorg, veilig en effectief en doelmatig. Die eisen en normen zijn 'vertaald' in de richtlijnen door de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Orthopeden Vereniging, Vereninging Contamination Control Nederland en ook nog geldende richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie. De Inspectie Gezondheidzorg Jeugd (IGJ=inspectie) toetst veilige zorg.Zij maakt geen richtlijnen. Zij toetst de wettelijke kaders en de richtlijnen. De normen heeft de inspectie geoperationaliseerd in toetsingscriteria. Een huiswerkopdracht van de training is het maken van het IGJ toetsingskader audit luchtbeheersing.   

In Nederlandse ziekenhuizen worden verschillende luchtbehandelingprincipes toegepast. Elk met voor- en nadelen en meer of minder duurzaam. Hier wordt ruim aandacht aan besteed.

Doelgroepen

Aanbevolen wordt om met de drie disciplines (trias: management-advies-techniek) deel te nemen:

 • Management operatiekamers
 • (Specialist / Arts-) Manager operatiekamer
 • Managers / Projectleider technische dienst ziekenhuizen
 • Deskundige infectiepreventie en/of medisch microbioloog

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de actuele data, locaties en prijzen van de trainingen. Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 12 en maximaal 18 cursisten. Aanbevolen wordt om met de drie disciplines deel te nemen, dan ontvangt u per deelnemer extra korting.
De standaardprijs bedraagt €1250,-.
Schrijft u in met twee disciplines dan bedraagt de prijs pp. €1100,- (Doelgroep 2).
Bij inschrijving met drie disciplines is de prijs pp. €1000,- (doelgroep 3)

De korting geldt alleen als u tegelijk inschrijft.

Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Accreditatie

Aanvraag bij VHIG.

Inhoud

Inhoud

De theorie wordt met praktijkopdrachten afgewisseld. Voorafgaand aan de training dient de deelnemer zich op de hoogte stellen van de inhoud van het WIP richtlijn luchtbehandeling operatiekamer en de samenvatting van de VCCN richtlijn.

Tijdens deze training gaat u actief aan de slag met uw eigen documenten in de huiswerkopdrachten:

 • bespreken aangepaste luchtbeheersplan;
 • bespreken nieuwbouwplan.

De volgende items komen aan bod:

Lesdag 1

 • POWI en duurzaamheid
 • Luchtbehandelingssystemen en duurzaamheid
 • Richtlijnen VCCN 7/8, SRI en standpunt NOV;
 • Bespreking huiswerk opdracht: audit van het IGJ toetsingskader voor de eigen ok organisatie.

Lesdag 2

 • Prospectieve Risico Inventarisatie voor de nieuwbouw (workshop);
 • Taken en verantwoordelijkheden trias (management ok - adviseurs/infectiepreventie-techniek)
 • Ver-/Nieuwbouw proces
 • Bespreken en toetsen huiswerkopdrachten;

Lesdag 3

 • Infectiepreventie op de OK;
 • Technische invalshoek / toekomst;
 • Technische validatie (workshop);
 • Bespreken en toetsen huiswerkopdrachten;
 • Evaluatie en deelnamebewijs.

Trainers

Martin Janssen

 

Martin JanssenDhr. M. Janssen is projectcoördinator MITeC en coördinator OK technologie. Hij zorgt er voor dat technologie op de operatiekamers van het Radboudumc veilig gebruikt kan worden.
Hij werkt vanuit de gedachte dat excellerende patiëntenzorg randvoorwaardelijk is voor een zich zorgzaam behandeld en veilig voelende patiënt.
En dat excellerende patiëntenzorg alleen kan ontstaan als de onderlinge afstemming tussen technologie, protocollen en zorgverleners vanzelfsprekend verloopt.
Martin werkt hier dagelijks aan maar zet zich ook in voor verbeteren van randvoorwaarden die deze mogelijk maken zoals een “healing environment”.
Deze gedachte draagt hij ook uit in de medisch technologische gemeenschap (WIBAZ, NVKF, VZI) door discussies, presentaties en bijdragen in veldnormen en internationale standaarden (IEC 80001-1). 

Roberto Traversari

 

 

Roberto Traversari

Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).
Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en was lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’.
Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

William Minderhoud

 William Minderhoud pasfoto

William Minderhoud is ruim 20 jaar werkzaam als manager OK en betrokken bij meerdere verbouw- en nieuwbouw projecten van OK, CSA en poliklinische OK-complexen. Van eerste tekening, bouwuitvoering, bouwbegeleiding, PRI, dry-run, evaluatie en beheer na in gebruikstelling. Schakel tussen techniek en eindgebruiker en inhoudelijk betrokken. Hij heeft ruime ervaring als beheerder en eindverantwoordelijke voor vrijgave luchtkwaliteit en overige technische voorzieningen op basis van o.a. gestelde normeringen vastgelegd in luchtbeheersplan OK-complex.

Ingrid Spijkerman

 2024 04 17 07 46 02 ingrid8906zjpg Fotos

Dr. Ingrid Spijkerman is arts-microbioloog met aandachtsgebied Infectiepreventie in het Amsterdam UMC. Zij heeft deel genomen aan de ontwikkeling van meerdere SRI richtlijnen waaronder ‘Luchtbehandeling op de OK’ en ‘Infectiepreventie op de OK’. In februari 2024 is zij overgestapt naar het Centrum voor Duurzame Zorg in het Amsterdam UMC waar ze projecten op het gebied van Circulariteit van de zorg en Luchtbehandeling coördineert.

Willem Jan Hanegraaf

Willem JanHanegraaf 400x600

Functie: Programmadirecteur Bouw | Manager Vastgoed | Manager Facilitair Bedrijf 

Willem-Jan Hanegraaf (1978) heeft in de afgelopen 20 jaar ruim ervaring opgedaan in project- en programma management in de gezondheidszorg en meer specifiek binnen ziekenhuizen . 

Na het afronden van zijn studie heeft Willem-Jan een breed scala aan project- en lijn (interim) functies ingevuld voor zowel Opdrachtnemers, adviseurs als Opdrachtgevers.

Na een periode van 5 jaar waarin hij diverse interim opdrachten vervulde voor deze organisatie is Willem-Jan sinds 2014 in dienst van ziekenhuis Rijnstate waar hij momenteel verantwoordelijk is voor het integrale vernieuwbouwprogramma en voor de aansturing van het Vastgoedbedrijf en Facilitair bedrijf. 

Binnen het vernieuwbouwprogramma van Rijnstate zijn onder anderen de volgende projecten gerealiseerd.

Nieuwbouwlocatie Elst, Nieuwbouw laboratorium voor Integrale Diagnostiek, OK Centrum, ICU, HCK’s, Centrum voor Vrouw en Kind, Kliniek van de toekomst, Poliklinieken, Oncologisch en Vasculair centrum, Apotheken, HAP, Dialyse, Psychiatrie, CSA / CSD, Revitalisering hoofdinfrastructuur inclusief verduurzamingsvraagstukken.

 

Pieter Sloot

Pieter Sloot

Pieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

Kees Ballemans

 

Kees Ballemans 2023

 

Kees Ballemans is vanaf 2006 voorzitter SFERD. Kees is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

 

 

 

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

De nieuwe richtlijnen:

 • SRI richtlijn 
 • NOV standpunt 
 • IGJ Toetsingskader luchtbehandeliing 
 • New guideline on testing operating theatres in the Netherlands

 • Locatie

  Hotel Haarhuis Arnhem

  hotel haarhuis arnhemHotel Haarhuis is een luxe viersterrenhotel in het hart van Arnhem, op loopafstand van het Centraal station. 

  Parkeren kan ook in ondergrondse Parkeergarage Centraal (Willemstunnel 1, 6811 KZ Arnhem) tussen het Centraal Station en Hotel Haarhuis. Het maximale dagtarief is € 18,30

  Hotel Haarhuis Arnhem

  Stationsplein 1
  6811 KG Arnhem
  Tel. +31 (0)26 442 74 41

  Plan uw route naar Hotel Haarhuis Arnhem

  Evaluatie

  Bekijk hier de evaluaties van eerdere trainingen:

   

   

  Deze activiteit boeken: 3-daagse training Luchtbeheersing Operatiekamer

  Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW  Deelnemersgegevens

  Factuuradres

  Overig

  * Verplicht

  Categorie