Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Luchtweginfecties

Datum:
ma, 30 okt 2023
Code:
LWI23
Prijs v.a.:
€ 125
Plaats:
Nijkerk
Deze activiteit boeken
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium Luchtweginfecties

 

Maandag 30 oktober 2023, de Schakel in NijkerkAlgemeen

Inleiding

De winter komt eraan en met dit seizoen de opkomst van diverse veroorzakers van luchtweginfecties. Laten we deze winter goed voorbereid ingaan door brede kennisdeling rond luchtweginfecties, de veroorzakers van luchtweginfecties, de preventie van luchtweginfecties en de preventie van overdracht van luchtweginfecties. 

Doel

Na dit symposium heeft u kennis van het diagnostiseren van LWI, pathologie, epidemiologie en preventie van de verwekkers, de richtlijnen en het beleid. 

Doelgroep

  • Deskundigen Infectiepreventie
  • Arts-assistenten longgeneeskunde
  • Contactpersonen infectie Preventie (CIP)
  • Infectie Preventie adviseurs (IPA)
  • Kwaliteitsfunctionarissen/verpleegkundigen
  • Long- en infectieverpleegkundigen (V&VN)
  • Infectieverpleegkundigen (V&VN)

Inschrijven

De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen € 175,-. 
Doelgroep 2: Door STIP opgeleide Contactpersonen InfectiePreventie (CIP's) en InfectiePreventie Adviseurs (IPA's) betalen € 125,-.

Accreditatie

  • De accreditatie is aangevraagd bij de VHIG
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: in aanvraag

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).  Alleen uw naam, functie en instelling worden gedeeld met aanwezige sponsoren. Indien u bezwaar heeft: mail naar info@infectiepreventieopleidingen.nl.

Programma

Programma

 

1.      Epidemiologie en infectiebeheersing: De epidemiologie van luchtweginfecties wordt behandelt, waaronder trends, risicofactoren en impact op de gezondheidszorg. Daarnaast worden strategieën voor infectiebeheersing besproken, zoals surveillance, isolatieprotocollen en infectiepreventiemaatregelen.

2.      Diagnostiek en laboratoriumonderzoek: De diagnostische methoden en laboratoriumtests die worden gebruikt voor het detecteren en identificeren van luchtweginfecties. Dit kan het bespreken van moleculaire technieken, snelle testen en beeldvormingstechnieken omvatten. (kan hier ook aandacht zijn voor snelle testen BUITEN het ziekenhuis?!)

3.      Vaccinatieprogramma's: Gezien het belang van vaccinatie bij het voorkomen van luchtweginfecties worden de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van vaccinatie besproken. Dit kan betrekking hebben op influenzavaccinatie, pneumokokkenvaccinatie en andere relevante vaccins.

4.      Antibioticabeleid: Gezien het risico op antibioticaresistentie bij de behandeling van luchtweginfecties wordt aandacht besteed aan richtlijnen en strategieën voor het juiste gebruik van antibiotica en het verminderen van resistentie.

 

9:00  - 9:30  

Ontvangst met registratie en bezoek informatiemarkt

 
9:30  - 9.40  

Opening en introductie dagvoorzitter

Maarten van Nierop, longarts Rijnstate (niet praktiserend), GGD arts

 
9:40  - 10:15  

Surviance Luchtweginfecties (LWI) 
Anne Teirlinck, epidemiologist (RIVM)  

 
10:15  - 10:50  

Werknemersvaccinatie griep: Wat zegt de gezondheidsraad?
In maart verscheen een advies van de Gezondheidsraad over de "Vaccinatie van werknemers: griep". Mensen in de zorg, maar ook leraren en OV-chauffeurs zouden een griepprik moeten krijgen. Later adviseerde de Gezondheidsraad ook een coronavaccinatie voor werknemers in de zorg en mantelzorgers. Hoe wordt dit advies uitgewerkt? Hoe staat het met de vaccinatiegraad in de zorg? Waar liggen de drempels voor een goede implementatie? En hoe zou dat idealiter geregeld kunnen worden?

Ted van Essen, voorzitter Nederlandse Influenza Stichting (NIS) en dokter Ted (MAX omroep)

 
10:50  - 11:20  

Koffie pauze en bezoek informatiemarkt

 
11:20  - 11:55  

Pneumococcen + Vaccinatie  
Ger Rijkers, immunoloog (St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg) 

 
11:55  - 12:30  

Respiratoir Syncytieel (RS-) virus
Jan Sinninge, arts microbioloog (Rode Kruis ziekenhuis)

 
12:30  -

13:30

 

Lunch en bezoek informatiemarkt

Heeft u een voedselallergie, geef dit vooraf aan via info@infectiepreventieopleidingen.nl onder vermelding van "LWI23 dieetwens"

 
13:30  - 14:05  

Covid-19, pathologie, epidemiologie, preventie
Corine Geurts-Van Kessel, viroloog Erasmus Medisch Centrum

 
14:05  - 14:40  

Uitbraakmanagement in de langdurige zorg

Elke langdurige zorg instelling heeft één of meer uitbraken per jaar. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn om snel en verantwoord te kunnen handelen. Er zijn bij een uitbraak veel disciplines betrokken, dus voorbereiden betekent goed afstemmen.


Paul van Houten, specialist ouderen geneeskunde 

 
14:40  - 15:10  

Theepauze en bezoek informatiemarkt 

 
15:10  - 15:45  

SRI richtlijn Isolatie m.b.t. luchtweginfectie verwekkers
Nicole Kiefte - van Grol, zelfstandig deskundige infectiepreventie

 
15.45 - 16.50  

Onderzoek vaccinatiebereidheid VVT

Vaccinatiebereidheid onder verpleeghuismedewerkers voor corona- en griepvaccinaties in een interactief jasje. Wat denk jij dat de bevorderende en belemmerende factoren zijn voor vaccinatiebereidheid?

Lisa Kolodziej, arts onderzoeker Amsterdam UMC en Streeklaboratorium GGD Amsterdam
Kelly Paap, onderzoeker Amsterdam UMC en Streeklaboratorium GGD Amsterdam

 

 
16:50 - 17.00  

Afsluiting 
Dagvoorzitter Maarten van Nierop

 
17:00     17.30  

Drankje en hapje 

 

 

 

 

Sprekers

Maarten van Nierop, Dagvoorzitter

Maarten van Nierop

Maarten van Nierop was na zijn opleiding in het St Antonius Ziekenhuis te Utrecht gedurende 3 jaar werkzaam als longarts in het Tijgerberg Ziekenhuis van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid Afrika). Aansluitend gedurende 32 jaar in het Gemeente Ziekenhuis en Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. Daarna was hij werkzaam in het Nederlands Astmacentrum Davos. Daarnaast werkt hij als mediator voor de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT); binnen de NVALT verrichtte hij ook diverse bestuursfuncties. Momenteel werkt hij part time als IZB arts bij de GGD Noord Oost Gelderland. Ook is hij bestuurslid van de Holland Stellenbosch Medical Foundation (ANBI); deze stichting heeft als doelstelling de preventie van de braindrain van artsen uit Zuid Afrika (zie website).

 

Anne Teirlinck

 Anne Tierlinck

 

Ted van Essen

20230825 Ted van Essen foto Cees Wouda

 Ted van Essen was tot december 2016 huisarts in Amersfoort, thans is hij vaccinatie-arts Hij is voorzitter van de Nederlandse Influenzastichting en griepexpert. Daarnaast is Dokter Ted wekelijks te zien in Tijd voor MAX.

 

Ger Rijkers

Ger Rijkers

Ger Rijkers (1952) is emeritus Professor in de Biomedical and Life Sciences, University College Roosevelt (UCR), Middelburg en Universiteit van Utrecht en medisch immunoloog bij het Microvida Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Rijkers heeft biologie gestudeerd in Wageningen en is vervolgens opgeleid tot medisch immunoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Vervolgens werkte hij in het UMC Utrecht aan mucosale immuniteit en in het Sint Antoniusziekenhuis, Nieuwegein, aan vaccinatie van risicogroepen. Rijkers is co-editor in chief van Pneumonia en gast-redacteur van een themanummer van Vaccines over Global Analysis of SARS-CoV-2 Serology. Ger Rijkers is met Frans Kroese auteur van het Leerboek Immunologie waarvan de derde druk eind 2022 verschijnt bij BSL. Ger Rijkers is 46 jaar getrouwd geweest met Riky Lievendag (✝ februari 2020), ze hebben 3 volwassen kinderen en 3 kleinkinderen.

   

 

Jan Sinninge

 Sinnige Jan 89911037901JPG

 

 

 

Corine Geurts-Van Kessel

Geurts van Kessel Corine

 

Paul van Houten

PaulvanHouten 

Paul van Houten heeft tot zijn pensionering ongeveer 40 jaar in de ouderenzorg gewerkt als huisarts, verpleeghuisarts en specialist ouderengeneeskunde waarvan ongeveer 35 jaar in management en directieteams van zorginstellingen. Momenteel doet hij als specialist ouderengeneeskunde waarnemingen. Mijn interesse voor hygiëne en infectiepreventie is begonnen in de 90 er jaren van de vorige eeuw toen ik betrokken was de eerste AIDS afdeling in een Nederlands verpleeghuis (Vreugdehof te Amsterdam). Daarna ben ik betrokken geweest bij diverse uitbraken van MRSA, TBC, schurft, noro en influenza. Hij is lid geweest van de richtlijngroep behandeling van influenza van de NVMM. Voor Verenso heeft hij in 2021 de update geschreven van de influenzarichtlijn.  Namens Verenso was hij voorzitter van de handreiking over rol van de specialist ouderengeneeskunde met betrekking tot hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie. Momenteel is hij voorzitter van de handreiking Uitbraakmanagement. Tevens is Paul RCT lid van het ABR zorgnetwerk Noord Holland Flevoland.

Nicole Kiefte- van Grol

21 06 2022 Nicole Kiefte

Nicole Kiefte- van Grol heeft in 2015 de opleiding tot deskundige infectiepreventie gevolgd in het Slingeland Ziekenhuis. In 2021 is ze haar eigen bedrijf Kiefte Infectiepreventie begonnen. Haar werkveld is breed: van academisch ziekenhuis tot perifeer ziekenhuis. Van intramuraal tot extramuraal en van ouderenzorg tot gehandicaptenzorg. Bij de GGD ondersteunt ze de afdeling IZB als deskundige infectiepreventie. Daarnaast begeleidt ze deskundigen infectiepreventie in opleiding in ziekenhuizen en GGD. Vanuit de ervaring met de publieke gezondheidszorg werd ze afgevaardigd door het RIVM om mee te schrijven aan de richtlijn Isolatie.

Lisa Kolodziej / Kelly Paap

Lisa Kolodzeij

Lisa Kolodziej, MD, is arts-onderzoeker bij de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC. Zij doet op dit moment promotieonderzoek naar de incidentie, impact en preventie virale luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners (REVISION) in samenwerking met de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC en het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam. Daarnaast is zij betrokken bij twee andere projecten m.b.t. infectieziekten bij verpleeghuisbewoners.

Kelly Paap
KCPaap

Kelly is verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde en is in december 2020 gestart met haar promotietraject binnen de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC. Haar promotietraject richt zich op verschillende typen infectieziekten bij kwetsbare ouderen. Sinds 1 april is zij gestart als onderzoeker bij de GGD Amsterdam en werkt ze nauw samen met de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC.

Foto's

Hier vindt u straks een foto-impressie van het Symposium Luchtweginfecties 2023.

 

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

Locatie

 

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk.

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel ook betaald parkeren in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel) De parkeertarrieven zijn € 0,70 per uur. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 4,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open!

Plan uw route naar De Schakel

 

 

Evaluatie

Na het symposium kunt u de evaluatie rapportage hier downloaden.

 

 

 

 

 


 

 


Deze activiteit boeken: Symposium Luchtweginfecties

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW


Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie

Selecteer uw functie