STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie is een stichting zonder winstoogmerk. Aangezien de doelstelling van STIP de algemene deskundigheidsbevordering op gebied van infectiepreventie is, wordt een goed doel gekozen waar infectiepreventie bevorderende kennis noodzaak is, maar fondsen ontbreken.
De afgelopen jaren werden de volgende doelen gesteund.


sferd2017

2017

In 2017 heeft STIP, samen met de verenigingen die participeren (VDSMH, SVN, KOEPEL-MT en VHIG) in de SFERD, opnieuw de vertaling van het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen gefinancierd, zodat ook versie 4 internationaal beschikbaar is. John van Bergen Henegouw promoot met veel enthousiasme deze Engelstalige versie in de rest van de wereld.


summerschool

2017

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan heeft STIP diverse acties, waaronder de gratis deelname van alle door STIP opgeleide Contactpersonen Infectie Preventie aan de Summerschool begin juli.


winnaarstitrofee2016

2016

STIP Trofee.

De STIP Trofee heeft tot doel de kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie ten behoeve van kwetsbare ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen te verhogen.


zipnet3

2015

STIP ondersteunt publiek ZIP-net met de website


sferd2014

2014

In 2014 heeft STIP de vertaling van het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen gefinancierd, zodat het internationaal beschikbaar is.


Kindersterfte

2013

In 2013 heeft STIP bijgedragen aan Serious Request in hun strijd tegen kindersterfte aan diarree in Afrika.