Menu

Winnaar STIP-trofee 2018:

 

StipTrofee2017De STIP Trofee 2018 is gegaan naar Zorggroep Avoord (Kirsten Mettes, Monique Kools & Jolanda Donkers). Hierdoor krijgt Zorggroep Avoord extra geld ter beschikking om infectiepreventie een boost te geven.

Door de toename van uitbraken met hoger ziekteverzuim bleek dat er onduidelijkheid was over hoe te handelen bij verschillende infecties. De medewerkers hadden onvoldoende kennis, gebruikten beschermingsmiddelen fout en er was regelmatig een tekort aan middelen bij een uitbraak. De inzet van isolatieboxen bleek HET middel om breder aandacht te krijgen voor dit probleem. Door duidelijke protocollen, brede communicatie intern met regelmatige terugkoppeling naar de aandachtvelders hygiëne en infectiepreventie, jaarlijkse evaluatie van aantal uitbraken is verbetering gerealiseerd.

Bekijk het interview met de prijswinnaars 2018.