Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Adviseren als 2e beroep (1 dag)

Code:
ADV2
Plaats:
N.n.b.

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

 

adv18

Voor het onderwerp van de nascholing van de VHIG 2018-2019 heeft STIP uit verschillende bronnen kunnen putten:

 • Feedback van de VHIG leden via de STIP-website;
 • Gesprekken met verschillende leden het laatste jaar;
 • Gesprek met IGJ-inspecteurs + IGJ-rapport ‘Infectiepreventie een kwestie van gedrag en lange adem’;
 • Gesprek met enkele leden pijler K&K.
 • De belangrijkste rode draad die naar voren kwam is: naast de vakinhoudelijke infectiepreventie trainingen is er behoefte aan verdere professionalisering van de deskundigen.

Ook wordt in het IGJ Rapport ‘Infectiepreventie Een kwestie van gedrag en een lange adem’ genoemd dat: De afdeling infectiepreventie was dan niet in staat om vraagstukken op het gebied van infectiepreventie hoog in de organisatie voldoende onder de aandacht te krijgen. Dus naast het stimuleren, motiveren, coördineren is het belangrijk om op niveau te adviseren.

Het onderdeel adviseren past in de persoonlijke ontwikkeling plan en is een logisch vervolg op de trainingen uit de reeks kwaliteitsnascholingen en de reeks communicatie nascholingen.

  STIP Nascholingen Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)  
Kwaliteitstrainingen Nascholing Adviseren als tweede beroep
(Rijnconsult, Nan Smits)
Kwaliteitsinstrumenten:
Deming, SMART (PDCA), Visgraat analyse, prioriteiten-zitting
Projectmatig Werken
(Rudi Kor, Twijnstra Gudde)
Prospectieve Risico
Inventarisatie
Veranderkunde voor IP
Communicatie trainingen
Training kleurentheorie
van Leon de Caluwé
Training beïnvloeding (Pacelle van Goethem) Training Schrijven notities / adviezen (volgt) NLP communicatie
 

 

Doel

De cursist heeft na het volgen van de nascholing:

 • Kennis van de techniek van adviseren
 • Kennis om de juiste aanpak te kiezen
 • Kennis welke actoren een rol spelen
 • Kennis over ‘de geadviseerde’ en een passend advies kunnen geven
 • Vaardigheid om op verschillende niveaus te adviseren
 • Vaardigheid om te adviseren bij de strategie van de organisatie

Doelgroep

 • Deskundige infectiepreventie
 • Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundige Scopen Reiniging Desinfectie
 • Medische Microbiologen

Inhoud training

Het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans geldt als meest gehanteerde literatuur voor adviseurs uit verschillende vakgebieden. Rijnconsult Nederland is als enige organisatie gemachtigd om deze training te geven. STIP heeft in samenwerking met Rijnconsult Nederland een 1-daagse training adviseren opgesteld. Deze 1-daagse training is gebaseerd op de 6-daagse training.

De dag wordt vormgegeven door: Pieter Calis, trainer van Rijnconsult.

Voorbereiding en studieduur

 1. Ter voorbereiding vullen de deelnemers de vragenlijst voor het DAS-profiel (Dominant Afstandelijk Sociaal) in. Deze kunt u hier downloaden.
  Neem de ingevulde vragenlijst mee.
 2. Daarnaast werken de deelnemers een (bij voorkeur actuele) adviessituatie uit waarin de deelnemer zelf een rol vervult/vervulde als adviseur, aan de hand van de volgende vragen:
 • Omschrijf de adviesopdracht. Wat is het doel van deze opdracht?
 • Hoe is deze opdracht tot stand gekomen (wie nam het initiatief, wat is vooraf besproken)?
 • Geef een omschrijving van uw rol als adviseur (geef hierbij aan wat uw idee is over de te vervullen rol en wat uw geadviseerde hierin van u verwacht)
 • Waarover hebt u vooraf wel en niet afspraken gemaakt?
 • Wat doet u gedurende het gehele adviesproces om het vertrouwen van de ander te winnen of te behouden en ervoor te zorgen dat de ander u en het advies zal accepteren?
 • Waarover bent u tot nu toe heel tevreden en wat hebt u hieraan bijgedragen?
 • Waarover bent u minder tevreden en wat is uw rol hierin?
 • Wat wilt u leren met betrekking tot deze adviessituatie?

Download hier het MS-Word sjabloon en stuur dit ingevuld met uw naam erop naar info@infectiepreventieopleidingen.nl
De individuele teksten worden niet besproken, maar zijn ter voorbereiding van de docent.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door:

 • vDSMH  met 10 punten in categorie 4.
 • VHIG: 30 punten categorie 4

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVMM

Trainingsdagen en inschrijving

Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 16 en maximaal 20 cursisten.

De standaardprijs bedraagt €349,- inclusief syllabus en boek “Adviseren als tweede beroep’.

Het bedrag voor de leden van de verenigingen waarbij accreditatie wordt aangevraagd is € 325,- (=doelgroep 2) inclusief syllabus en boek ‘Adviseren als tweede beroep’.

Deze kosten zijn inclusief boek, koffie, thee en lunch.

Aanvullende informatie

 • De training start bij een deelname van minimaal 16 en maximaal 20 personen.
 • STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt.

Programma

Programma

9:30 - 10:00    

Ontvangst

10:00 - 10:15    

Welkom, voorstelrondje, verwachtingen deelnemers

10:15 - 12:30    
 • Voorbereidingsopdracht
 • Introductie Adviseren als tweede beroep; wat is adviseren precies; waarom “als tweede beroep”
 • Meer effectiviteit door vergroten van acceptatie (E = K x A)
 • Het adviesmodel en het belang van een goede voorbereiding; oefening ‘verkennen van het speelveld’
 • Verschillende adviesrollen gekoppeld aan de drie typeringen van het DAS-model
 • Relaties in kaart brengen; wat te doen bij rolonduidelijkheid en rolconflicten.
12:30 - 13:30    

Lunchpauze

13:30 - 15:45    
 • Fasen in het adviesproces en het belang van de juiste volgorde van handelen
 • Checklist van afspraken die vooraf gemaakt moeten en/of kunnen worden (contracteren)
 • Het belang van je kunnen verplaatsen in de ander; oefening ‘drie posities’
 • Omgaan met weerstand en bezwaren ombuigen, technieken en oefenen met voorbeelden uit de praktijk
 • Terugblik op de trainingsdag aan de hand van een reviewopdracht
15:45 - 16:00    

Evaluatie en afsluiting.

Trainers

pietercalsPieter Calis
Na mijn studie organisatiepsychologie heb ik als organisatieadviseur bij o.a. Rijnconsult een grote diversiteit aan organisaties leren kennen. De laatste jaren ben ik me als geassocieerde van Rijnconsult meer gaan toeleggen op de begeleiding van individuen en teams binnen organisaties, vaak als onderdeel van een organisatieverandering. Ik doe dat vanuit verschillende rollen (trainer, opleider, teambegeleider en coach) maar leg de focus altijd op het daadwerkelijk borgen van de verandering in het dagelijkse handelen van mensen.
De essentie van mijn werk is dat mensen binnen hun organisatie een vitale en doelgerichte manier van werken met elkaar opbouwen. Vanuit die energie en de eigen innerlijke drijfveren komen mensen tot zinvolle prestaties. Daarvoor is het wel nodig dat je weet wat jou drijft en waar je kracht ligt. Mensen daar bewust van maken en ze uitdagen om hun eigen handelingsrepertoire te vergroten, vind ik het leukste dat er is.

Talent
in Veranderkunde, trainer, veranderaar, implementatie, (houding & gedrag), teamontwikkeling

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

Volgt

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaarGeeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie

Training / Functie