Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Contactpersonen Infectie Preventie Verpleeghuizen

Code:
CIPV
Plaats:
In Company

Omschrijving

 

Contactpersonen Infectie Preventie Verpleeghuizen

Algemeen

Inleiding

Oudere damesLeer van elkaar en met vakmensen, hoe u infectiepreventie in uw werk succesvol kunt uitvoeren!

ActiZ biedt een thematisch leernetwerk infectiepreventie voor kwetsbare ouderen aan. Doel is om de Actiz leden te helpen in het opzetten en uitvoeren van een infectiepreventiebeleid. De begeleiding wordt verricht door STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie). Veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie.

Bewustwording dat alle zorgmomenten en andere contacten met de omgeving van cliënten kunnen bijdragen aan overdracht van micro-organismen en dus mogelijk overdracht van infecties blijkt een probleem.

Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue aandacht voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen ze de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

Tijdens de vierdaagse training wordt een actieve inbreng verwacht van de cursisten. Het leertraject biedt naast de benodigde kennis, praktische huiswerkopdrachten en werkt met vele praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de kennis leren toepassen.

Doel

Deze training biedt kennisbevordering op het gebied van infectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de organisatie van de cursist. De cursisten ondersteunen de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de organisatie.

Doel van het leernetwerk: leer van praktijkdeskundigen en samen met elkaar hoe u de beleidsdoelstellingen van infectiepreventie kunt realiseren in uw eigen concrete situatie.

Doelgroep

Het leernetwerk staat open voor (zorg)medewerkers die binnen hun eigen organisatie een extra taak op gebied van infectiepreventie krijgen of hebben gekregen. Deelname van meerdere deelnemers uit één organisatie wordt aanbevolen en gestimuleerd.

Inhoud training

De training wordt gegeven door gecertificeerde infectiepreventie-adviseurs en kwaliteitscoördinator met een ruime deskundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

  • Micro-organismen; wat zijn dit, waar zitten ze, wat kunnen / moeten we er mee
  • Overdracht van micro-organismen
  • Infectie preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne, beschermende middelen
  • Reiniging, desinfectie, steriliteit
  • Bloedoverdraagbare ziekten
  • Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie
  • Antibiotica en resistentie van micro-organismen
  • Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectie Preventie

Trainingsdagen CIP-training Verpleeg- en Verzorgingshuizen

De training voor Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) omvat vier dagen (9.30-16.30 uur) met een studiebelasting van 20 uur. Aansluitend wordt een dagdeel gepland waarin de deelnemers hun ervaringen kunnen delen met een groter publiek.

Naast de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie wordt theorie gedurende deze vier dagen afgewisseld met begeleiding en uitvoering van praktijkopdrachten. Tussen iedere trainingsdag is voldoende tijd om de praktijk-opdrachten uit te voeren.

De praktijkopdrachten worden vastgesteld en uitgevoerd in overleg met de instelling, zodat de CIP een vooraf afgesproken ‘product’ kunnen leveren, bijvoorbeeld een handhygiëne campagne.

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

Inschrijving

Aanbevolen wordt de CIP training in-company te organiseren. De CIPpers leren zo samenwerken in de eigen organisatie. De data worden in onderling overleg gepland. Het minimum aantal deelnemers is 15; maximaal kunnen 20 mensen participeren.

De CIP-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. De data worden in onderling overleg gepland. Bij meer dan 15 deelnemers ontvangt u korting. Voor meer informatie info@infectiepreventieopleidingen.nl

Het minimum aantal deelnemers is 12; maximaal kunnen 20 mensen participeren.

Accreditatie:

Deze training is door het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd voor 28 punten. 

Contact

ActiZ, Tineke van Sprundel, (030) 273 96 20; t.van.sprundel@actiz.nl

STIP, Carolien Oldenkamp-Berkelaar via info@infectiepreventieopleidingen.nl  

Trainers

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Carolien Oldenkamp

 

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1995 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Daarvoor heeft zij jarenlang ervaring opgedaan als medisch microbiologisch analist in een academisch  ziekenhuis en als ziekenhuishygiënist in een algemeen ziekenhuis.

Carolien is geregistreerd als ziekenhuishygiënist bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en geaccrediteerd deskundige infectiepreventie bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).
Zij begeleidt in vele verpleeg- en verzorgingshuizen het infectiepreventiebeleid. Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Pieter Sloot

 

Pieter SlootPieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

 

Lars Ratering

Lars Ratering Mijn kracht ligt in het uitdagen van mensen met hun persoonlijke leerthema. Ik zorg ervoor dat je in een veilige setting met warmte, uitdaging en humor in leersituaties wordt gebracht. En….bij mij mag er gelachen worden! Ik werk graag op een speelse manier. Ik kom er steeds meer achter dat mensen het makkelijkste bewegen als ze vanuit creativiteit en vrijheid aan de slag gaan. Bij mij dus niet alleen denken, maar ook doen en ervaren. Ik ben gedreven, enthousiast, pragmatisch en begaan met het verhaal dat mensen meenemen. Ik focus mezelf daarbij op begeleiding van team en individu bij veranderingen.

 

Maud Litjens

maudlitjens Maud Litjens werkt al ruim 10 jaar als trainer/docent en coach op het gebied van leiderschap, management en persoonlijke ontwikkeling en heeft ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg en in de non-profit sector. Haar passie is via speelse wijze mensen in hun kracht te zetten zodat zij weer persoonlijk leider zijn over hun leven. Oorspronkelijk is zij als arbeidsjurist en later tevens als mediator werkzaam geweest.

 

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

Actiz Utrecht

Actiz De CIP-training vindt plaats op het kantoor van Actiz in Utrecht (in het blauwe gebouw). ActiZ is gevestigd op de 3e verdieping, eerst op begane grond melden bij de receptie.

Actiz Utrecht
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Tel. 31 (0)30 273 93 93

Openbaar vervoer: in Utrecht rijden frequent bussen, check 9292.

Voor degene die met de auto komen: je kunt gratis parkeren in de parkeergarage bij Oudlaan 4: Rijd in de Oudlaan aan nr 4 voorbij. Aan je rechterhand is de garage (dit is voordat je de hoek om gaat!!) De oprit van de garage gaat omhoog; Aan je linkerhand voor die oprit van de garage is een meld-box. (op basis van beschikbaarheid)

Plan uw route naar Actiz


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie

Training / Functie