AfdrukkenE-Mail Adres

Prospectieve Risico-Inventarisatie

Datum:
wo, 2 feb 2022
Code:
PRI20
Prijs v.a.:
€ 350
Plaats:
Arnhem

Omschrijving

Prospectieve Risico-Inventarisatie 

Algemeen

Inleiding

4pri“Risicoprofiel maakt ziekenhuis veiliger”, kopt het artikel van Gerard Gerritsen, manager Kwaliteitsbureau Rijnstate Arnhem, in het Medisch Contact van oktober 2009. F. Konings, arts infectieziektebestrijding GGD West-Brabant publiceert in het Infectieziekten Bulletin van april 2010: “Risico-inventarisatie bruikbaar instrument voor infectiepreventie”. Diana Bijl, zelfstandig DSMH, stelt in de Parametric Release van december 2013 dat het uitvoeren van een Prospectieve Risico-Inventarisatie (PRI) een vorm van borging van de kwaliteit geeft. Gerard Gerritsen beschrijft in Management en Organisatie ( november 2019) hoe een ziekenhuis “in control” kan zijn door risico’s te zien, te benoemen en te beheersen. In de VMS-praktijkgids wordt toegelicht dat bij een PRI-risico’s binnen zorgprocessen worden geïdentificeerd en daarbij een inschatting wordt gemaakt van de gevolgen (in vorm van schade) voor de patiënt. Daarna wordt gekeken hoe de risico’s kunnen worden geëlimineerd of beheerst door barrières in te bouwen. Barrières kunnen of de kans van optreden verminderen en/of de ernst van de consequenties verkleinen.

Infectiepreventie is bij uitstek een onderwerp waarbij risico’s geïdentificeerd kunnen worden; risico’s op het verkrijgen van verscheidene infecties.

Doel

Het verbreden en verdiepen van kennis. Het aanleren van de vaardigheid om prospectieve risico-inventarisaties op jouw vakgebied te kunnen toepassen.

Doelgroep

 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 • Kwaliteitsfunctionarissen
 • Andere functionarissen die aan Kwaliteit werken

Inhoud training

Deze interactieve training ‘prospectieve risico-inventarisatie’ is opgebouwd uit een theoretisch ochtendprogramma en een interactief middagprogramma in de vorm van een workshop. De dag wordt vormgegeven door twee ervaringsdeskundigen op het gebied van Prospectieve Risico-inventarisaties (PRI):

 • Dhr. Gerard Gerritsen, manager Kwaliteit en Veiligheid Rijnstate Arnhem
 • Mw. Diana Bijl, DSMH Diana Bijl Consultancy Beuningen

Gerard Gerritsen zal in de ochtend het theoretisch kader schetsen, waarbij de PRI als één van de vijf pijlers van het veiligheidsmanagementsysteem wordt gezien. De middag zal door Diana Bijl ingeleid worden met een praktijkvoorbeeld van een PRI. Vervolgens zullen de deelnemers in een workshop aan de slag gaan met het opstellen van een PRI op hun eigen vooraf toegestuurde (zorg)proces.

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Theorie PRI als onderdeel van VMS;
 • Ontwikkeling en opbouw van het instrument;
 • Weging risicoscore op basis van frequentie en mate van ernst;
 • Het opstellen van een risicoprofiel.

Deze onderwerpen worden voor de deelnemers herkenbaar dichtbij gebracht door praktijkvoorbeelden, die de deelnemers zelf inbrengen.

Voorbereiding en Studieduur

De training start om 9.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De middag zal door Diana Bijl ingeleid worden met een praktijkvoorbeeld van een PRI. Vervolgens zullen de deelnemers in een workshop aan de slag gaan met het opstellen van een PRI op hun eigen meegenomen (zorg)proces.
Voorbereidingstijd is nodig om een geschikt proces te selecteren en mee te nemen.

Deelnamebewijzen

Deelnamebewijzen worden na afloop van de training ter plekke verstrekt.
Bij meerdaagse trainingen kan per dag uw aanwezigheid worden weergegeven

Accreditatie

Accreditatie voor deze training wordt aangevraagd bij VHIG, SVN en vDSMH.

Cursusdagen en kosten

Inschrijving en facturering via STIP-website. De training start bij een deelname van minimaal 12 personen, groepsgrootte is maximaal 24 personen.

De kosten voor deze training bedragen € 315,- ; inclusief koffie/thee, lunch en syllabus. De syllabus wordt ter plekke uitgereikt.

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt. 

Medische apparatuur

Medische apparatuur

Op dit moment geldt nog het convenant medische technologie. Daarin staat dat elk medisch apparaat maar ook medische software in risicoklasses moet worden verdeeld, en dat afhankelijk van de risicoklassen, de mate van onderhoud en scholing door gebruikers aangetoond moet kunnen worden. Ziekenhuizen moeten dit in hun beleid regelen. De Europese wetgeving (en daarmee ook de Nederlandse wetgeving) over medische apparatuur en andere medische hulpmiddelen wordt vervangen door twee nieuwe verordeningen, de Medical Device Regulation (MDR) voor medische hulpmiddelen en de IVDR voor in-vitro diagnostica. Dit brengt met zich mee dat in mei 2020 iedereen moet voldoen aan de MDR en in mei 2022 aan de IVDR. De nieuwe regels raken vooral fabrikanten en leveranciers, maar ook zorginstellingen worden met de gevolgen geconfronteerd, waardoor het belangrijk is actie te ondernemen. Er komen bijvoorbeeld strengere eisen aan de markttoelating van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica. Eveneens wordt het toezicht verscherpt zodra producten op de markt zijn.

Europese implementatie

Ten eerste het linkje naar alle guidances die de Europese Commissie publiceert:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/guidance_en

Hier worden na elke MDCG vergadering de documenten aan toegevoegd die daar bekrachtigd zijn. Handig dus om in de gaten te houden. De eerstvolgende vergadering is naar verwachting op 30 sept-1 oktober dus ik verwacht dat er kort daarna weer nieuwe documenten zullen worden toegevoegd. Verder het linkje naar de verschillende factsheets en andere infographics die onderdeel zijn van de communicatie campagne van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/spread-word_en

Nationale implementatie

Link naar onze Rijksoverheid pagina;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen

De terugkoppeling van de verschillende inhoudelijke sessies:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen/meer-informatie-nieuwe-medische-hulpmiddelen

De NVZ heeft een kennisnet werkgroep aangemaakt voor de MDR. Dit is een platform waarop documenten gedeeld kunnen worden en met elkaar gecommuniceerd kan worden.
Hierbij de link naar deze werkgroep:

https://www.nvz-kennisnet.nl/werkgroep/100-mdr-ivdr

Programma

Programma

 

Vanaf 9.00  Ontvangst  
9.30 Opening en inleiding STIP begeleider
10.00 Theorie Prospectieve Risico Inventarisatie   Gerard Gerritsen
+/-12.30 Lunch (45 min)  
13.15 Inleiding met PRI-praktijkvoorbeeld Diana Bijl
14.00 Workshop PRI Begeleiding: Diana Bijl + Pieter Sloot (STIP)
15.30 Plenaire terugkoppeling werkgroepen  
16.15 Evaluatie & Sluiting

 

Trainers

Diana Bijl

Diana BijlDiana Bijl is haar carrière gestart als medisch microbiologisch analist, eerst in Harderwijk en later in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Na 10 jaar maakte zij de switch naar de functie van Adviseur Infectiepreventie en nog eens 10 jaar later in 2001, werd zij de DSMH (Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen) van het Radboud.

Haar kennis over steriliseren en steriliteit bouwde ze op in diverse nationale en internationale besturen, commissies en werkgroepen. Zo is/was zij voorzitter van de landelijke vereniging voor deskundigen steriele medische hulpmiddelen - VDSMH (van 2002 tot december 2011), bestuurslid World Forum Hospital Sterile Supply-WFHSS (van 2002 tot 2012) en vice-voorzitter NEN Normcommissie Steriliseren en Steriliteit ( 2003 tot heden).

Daarnaast is zij betrokken geweest bij het opstellen van het functieprofiel DSMH, het opleidingsprofiel DSMH en de professionele standaard leeninstrumentarium.

Diana werkt sinds mei 2009 als zelfstandig en onafhankelijk adviseur en trainer.

Gerard Gerritsen

  Gerard GerritsenGerard Gerritsen Gerard Gerritsen is sinds 1993 kwaliteitscoördinator in het Rijnstate Ziekenhuis (754 bedden) te Arnhem en sinds 2000 manager kwaliteitsbureau . Daarnaast vertegenwoordigt hij in het management team van Rijnstate de gebieden kwaliteit, veiligheid en risicomanagement. Rijnstate is een groot topklinisch ziekenhuis en heeft ziekenhuislocaties in Arnhem, Velp en Zevenaar en een polikliniek in Arnhem-Zuid. Van 1978 tot 1988 is hij als fysiotherapeut werkzaam geweest in een algemeen ziekenhuis en 2 jaar in een instelling voor zwakzinnigenzorg. Van 1988 tot 1993 was hij beleidsfunctionaris voor de dienst Diagnostiek en Behandeling en tevens voorzitter van de Ondernemingsraad.

In 1997 is hij afgestudeerd in de beleidswetenschappen richting bedrijfskunde. De huidige invulling van zijn takenpakket is gebaseerd op de combinatie van kennis en ervaring in het primaire en het bestuurlijke proces van een ziekenhuis. Centraal daarin staat het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg op basis van Total Quality Management en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de beleidscyclus van het ziekenhuis. De Plan- Do- Check- Act cyclus wordt in deze beleidscyclus als een belangrijk hulpmiddel gezien. De heer Gerritsen is zowel als INK-auditor en NIAZ auditor opgeleid. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het interne auditbeleid van het ziekenhuis. Een groot aantal audits (intern en extern) zijn de afgelopen jaren door hem uitgevoerd. Naast de functie van kwaliteitscoördinator geeft hij leiding aan het kwaliteitsbureau (14 medewerkers) dat als kerntaak heeft het NIAZ-kwaliteitssysteem op alle locaties te implementeren en te borgen. In 2000 heeft Rijnstate als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland hiervoor de Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding van het INK ontvangen. In 2004, 2008 en 2013 de NIAZ accreditatie, waarbij in 2013 tevens het predikaat "eerste best practice NIAZ ziekenhuis" werd verkregen.

Hij is zes jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg geweest,9 jaar lid van de Raad van Bestuur van een centrum voor Autisme en is nu bestuurslid van het tijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Daarnaast adviseert hij andere instellingen op het gebied van kwaliteitszorg en risicomanagement en verzorgt opleidingen op maat. Een aantal publicaties op het gebied van integrale kwaliteitszorg en risicomanagement zijn van zijn hand verschenen.

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

Hotel Haarhuis Arnhem

hotel haarhuis arnhemHotel Haarhuis is een luxe viersterrenhotel in het hart van Arnhem, op loopafstand van het Centraal station. 

Parkeren kan ook in ondergrondse Parkeergarage Centraal (Willemstunnel 1, 6811 KZ Arnhem) tussen het Centraal Station en Hotel Haarhuis. Het maximale dagtarief is € 16,-

Hotel Haarhuis Arnhem

Stationsplein 1
6811 KG Arnhem
Tel. +31 (0)26 442 74 41

Plan uw route naar Hotel Haarhuis Arnhem

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaar

 

 


Deze activiteit boeken: Prospectieve Risico-Inventarisatie

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW


Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie

Selecteer uw functie