Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

2021 SFERD Symposium

Datum:
wo, 15 sept 2021
Einde:
wo, 15 sept 2021
Code:
SF21
Prijs v.a.:
€ 99
Plaats:
Veenendaal
150
Contactpersoon:

Omschrijving

SFERD symposium - 2021  

Woensdag 15 september 2021, Basiliek in Veenendaal

Algemeen

Inleiding

Na een onzekere Corona-tijd is besloten om het 13e SFERD-symposium dit jaar door te laten gaan. Op 15 september 2021 wordt het symposium georganiseerd met een beperkt aantal bezoekers op een grote locatie, zodat de 1,5 meter afstand tijdens presentaties en pauzes gehandhaafd kan worden. Hierbij biedt de Basiliek voldoende ruimte voor het bezoeken van een ruime tradeshow.

Doel

sf15ochtendHoe heeft Corona invloed op het endoscopisch onderzoek en de reiniging en desinfectie van endoscopen. Worden de eisen aan beschermende maatregelen strenger? Daarnaast wordt aandacht besteed aan het drogen van de endoscoop en aan de routinematige controles.

Doelgroep

 • CSA-R&D medewerkers
 • Verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen
 • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Medisch Technici
 • Klinisch Fysica
 • MDL-artsen
 • Artsen-microbioloog

Inschrijven

De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen €168,-. (doelgroep 1)
Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen € 99,-.

Accreditatie

 • De accreditatie is aangevraagd bij de NVKF, VHIG, VZI en kwaliteitsregister V&V-MDL
 • SVN: 20 punten
 • VDSMH: 20 accreditatiepunten (10 per dagdeel) in categorie 5

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Programma

Programma

In het kader van de Covid-maatregelen wordt dit symposium georganiseerd met een beperkt aantal bezoekers, zodat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. Er is om die reden meer tijd en ruimte gereserveerd voor pauzes en bezoek aan de tradeshow.

Deelnemers met klachten die kunnen wijzen op Covid-19 worden geacht het symposium niet te bezoeken.

 

Vanaf 8.30 uur ontvangst en bezoek tradeshow.

Dagvoorzitter: Dr. Bert den Hartog, MDL-arts Gastritis BV

Ochtendprogramma 
9:15 - 9:30     Opening
Bert den Hartog, MDL-arts 
9:30   10:15     Hulpinstrumenten bij endoscopie 
Lennard Gilissen, MDL-arts Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
Er worden steeds meer hulpinstrumenten ingezet bij endoscopisch onderzoek, zowel voor diagnostische als therapeutische doeleinden.
Wat bieden deze hulpinstrumenten aan de patiënt en de scopist én kunnen zij schade aanbrengen in de kanalen van de endoscoop? 
10:15 - 10:45    

Schade aan endoscopen
Peter van Alphen, accountmanager Rescope
De kosten aan flexibele endoscopen door schade zijn jaarlijks enorm. Wat voor schade wordt er geconstateerd bij de reparatie van endoscopen?

10:45 - 11:30    

PAUZE, bezoek tradeshow

11:30 - 12:00    

Wie is waar verantwoordelijk voor bij incidenten / calamiteiten?
Angelique Fluitman, DSMH-DSRD Tjongerschans Heerenveen
Hoe zet je een incidentenprocedure op in je ziekenhuis, wie is waarvoor verantwoordelijk (wat hoort in de lijn, wat bij de DSRD), richt je wel of geen scopencommissie op?

12:00 - 12:30    

Prospectieve Risico Inventarisatie endoscopen
Diana Bijl, DSMH-DSRD-DI, Diana Bijl Consultancy
Bij het gebruik van (nieuwe) endoscopen wordt vooraf gekeken welke  risico's dit met zich mee kan brengen. Hoe doe je dit?

12:30 - 13:45    

LUNCH, bezoek tradeshow

          Middagprogramma   
13:45 - 14:30    

Qmentum vs SFERD
Ria van Mierlo, senior adviseur Qualicor Europe
Syb Beeksma, Adviseur Veiligheidsborging Medische Hulpmiddelen / auditor Qmentum
Wat is de relatie tussen het normenkader Qmentum en het SFERD kwaliteitshandboek?

14:30 - 15:00    

Interne scholing CSD-medewerkers
Stefan Butter, medewerker Maasstad Academie Rotterdam
Hoe kun je de scholing van CSD-medewerkers vorm geven? Wat is er mogelijk met e-learning?

15:00 - 15:45    

PAUZE, bezoek tradeshow

15:45 - 16:15    

Steriliseren absoluut noodzakelijk! Of toch niet....?
Corinne Riekwel, DSMH Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Nut en noodzaak van steriliseren, wanneer wel en  wanneer niet in relatie tot richtlijnen en gezond verstand.

16:15 - 16:45    

Registratie procesindicatoren
Lucie van der Schaaf, DSMH-DSRD-DI Tergooi Hilversum 
Hoe kan software-data de DSRD helpen om het endoscopieproces beter te monitoren?

16:45 - 17:00    

Afsluiting door de dagvoorzitter
dagvoorzitter

 

 

 

 

Sprekers

Bert den Hartog

bertdenhartogBert den Hartog studeerde Geneeskunde in Utrecht en werd tussen 1980 en 1985 opgeleid tot internist en van 1985-1989 tot MDL-arts in Leiden (LUMC). Promoveerde in 1989 bij prof. Dr. C.B.W.M. Lamers (LUMC) op een proefschrift getiteld: “Plasma gastrin response to bombe¬sin in (pre)cancerous conditi¬ons of the stomach". Heeft daarna als internist/MDL-arts(1989-1993) gewerkt in Goes en sinds 1993 tot april 2017 als MDL-arts in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.
Vanaf 2010 tot 2012 betrokken bij de landelijke voorbereidingsfase van het bevolkingsonder-zoek darmkanker. En vanaf 2012 tot heden bij de implementatie van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker als RCMDL (Regionaal Coördinator MDL) voor regio Oost (Gelderland / Overijssel).
Hij publiceerde in vele toonaangevende (inter)nationale tijdschriften waaronder o.a. New Engl J Med,, Gastroenterology, etc.. Was co-promotor en plaatsvervangend opleider.

Was in 1994 mede initiator van de Kwaliteitsvisitatie commissie van de N(ederlandse) V(ereniging) van MDL-artsen (NVMDL). Van 1994-2008 als lid en de laatste 2 jaren als voorzitter. Tevens ook van 2001-2004 bestuurslid van het Hoofdbestuur van de NVMDL-artsen.

Lennard Gilissen

Lennard Gilissen nwDr. Gilissen volgde de opleiding Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. In het Maaslandziekenhuis in Sittard en het Academisch ziekenhuis Maastricht (azM) werd de vooropleiding Interne geneeskunde gedaan, waarna de opleiding tot Maag-darm-lever-arts (MDL-arts) vervolgens in het azM en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven werd afgerond in 2007. Vanaf 2007 is hij staflid in het Catharina ziekenhuis en in 2008 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht.

De aandachtsgebieden van dr. Gilissen zijn chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (IBD), onderzoek en behandeling van de dunnedarm (videocapsule endoscopie en dubbelballon enteroscopie) en galwegonderzoek (ERCP). In 2008 richtte hij het PEG- en Enteraal voedingsteam op, voor patiënten die sondevoeding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bij neurologische ziekten (CVA, Parkinson, ALS) en kwaadaardige ziekten van mond, keel of slokdarm. Ook plaatst hij als een van de weinige MDL-artsen in Nederland spoelsondes in het colon (PEC). Inmiddels worden hiervoor patiënten vanuit heel Nederland verwezen. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar het gebruik van stents (buisjes) in de darm of galwegen, zoals bij vernauwingen of lekkages. Hij publiceerde inmiddels meer dan 50 medisch-wetenschappelijke artikelen over bovengenoemde onderwerpen.

Tussen 2014 en 2019 was hij specialist-manager van de MDL-afdeling en in die hoedanigheid betrokken bij inkoop en kosten van onderhoud/reparatie van endoscopen en andere materialen.

 

Peter van Alphen

petervanalphenPeter van Alphen is sinds 2018 werkzaam bij Rescope als account manager. Rescope is een bedrijf dat flexibele endoscopen repareert. Peter heeft ruim 20 jaar gewerkt in het Flevoziekenhuis als Hoofd CSA en later ook als DSMH/DSRD en is bij de oprichting van de SFERD betrokken geweest vanaf de totstandkoming van kwaliteitshandboek 1, 2 en 3. Binnen de SVN heeft Peter in diverse commissies gezeten. 

 

 

 

 

 

Angelique Fluitman

fluitmanAngelique Fluitman is DSMH en DSRD bij Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen.
Na haar HBO opleiding heeft zij jaren in het onderzoek gewerkt bij het CLB (tegenwoordig stichting Sanguin) en het RIVM.
Bij het CLB heeft ze gewerkt aan onderzoek aan rode en witte bloedcellen op moleculair biologisch niveau.
Bij het RIVM heeft zij onderzoek verricht aan interleukinen. Na een verhuizing naar het noorden van Nederland en een sabbatical is zij vanaf 2008 werkzaam bij infectiepreventie. Vanaf 2010 als DSMH en scopendeskundige bij Diaconessenhuis Meppel, vanaf 2012 bij Treant Zorggroep en sinds 2020 bij 't Tjongerschans.

 

 

Diana Bijl

Diana BijlDiana Bijl is haar carrière gestart als medisch microbiologisch analist, eerst in Harderwijk en later in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Na 10 jaar maakte zij de switch naar de functie van Adviseur Infectiepreventie en nog eens 10 jaar later in 2001, werd zij de DSMH (Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen) van het Radboud.
Haar kennis over steriliseren en steriliteit bouwde ze op in diverse nationale en internationale besturen, commissies en werkgroepen. Zo was zij voorzitter van de landelijke vereniging voor deskundigen steriele medische hulpmiddelen - VDSMH, bestuurslid SVN, bestuurslid World Forum Hospital Sterile Supply-WFHSS en is zij voorzitter van de NEN Normcommissie Steriliseren en Steriliteit.
Diana werkt sinds mei 2009 als zelfstandig en onafhankelijk adviseur en trainer bij haar bedrijf Diana Bijl Consultancy. Speerpunten zijn waarnemen DSMH/DSRD, projecten CSA/CSRD, coaching nieuwe DSMH/DSRD, lesgeven en inrichten van kwaliteitssystemen.

 

 

 

Ria van Mierlo

Ria van Mierlo is ooit begonnen als verpleegkundige. Vandaaruit is zij doorgegroeid in het management en heeft in diverse instellingen in het Oosten van het land gewerkt. Zo’n acht jaar geleden is zij gestart bij de NIAZ. Ria is enthousiast en kan bevlogen het nieuwe kwaliteitsdenken rond Qualicor uitdragen. Ria verzorgt vele assessments (voorheen audits) bij instellingen en diverse trainingen via de Academy. 

Syb Beeksma

Syb BeeksmaSyb Beeksma heeft de opleiding HTS-chemische techniek afgerond, aangevuld met diverse studies op het gebied van kwaliteit, management en auditeren. Onder andere cursus “Farmaceutische Microbiologie” aan de University of Strathclyde Schotland. Hij heeft ruime ervaring in de farmaceutische industrie en in de gezondheidszorg. Syb heeft ervaring met internationale standaarden en is gecertificeerd Qualicor Europe auditor..

 

 

Stefan Butter

 Stefan ButterStefan Butter is na zijn studie Gezondheidszorgtechnologie aan het werk gegaan bij de Maasstad Academie van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De Maasstad Academie is de opleidings-, ontwikkelings-, en onderzoeksafdeling van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Bij deze afdeling voerde hij verschillende werkzaamheden uit. Zo is hij onder andere enige tijd werkzaam geweest als functioneel beheerder van het Leermanagement Systeem (Pulseweb van Noordhoff). Ook hield hij zich bezig met het ontwikkelen van leeroplossingen voor medische technologie waaronder de CSA apparatuur. Verder ondersteunde hij binnen de academie ook bij verschillenden innovatie projecten. Voorbeelden van deze projecten zijn de implementatie van Virtual Reality binnen de ziekenhuiszorg, en de organisatie van netwerkbijeenkomsten en themadagen t.b.v. ehealth en innovatie binnen het ziekenhuis. Kort geleden heeft Stefan naast zijn werkzaamheden voor de academie zijn master Innovatie management aan de Universiteit Utrecht met succes afgerond. Hierna was het tijd voor een nieuwe uitdaging en heeft hij besloten een nieuwe weg in te slaan door te starten als adviseur financiën en subsidies op het gebied van opleidingstrajecten binnen het Maasstad Ziekenhuis.

Corinne Riekwel

Corinne RiekwelCorinne Riekwel is na afronding van de HBO-V in 1993 werkzaam als gespecialiseerd Oncologisch/Hematologisch verpleegkundige in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) en als  verpleegkundig teamleider op de afdeling hematologie Beenmergtransplantatie in het Leids Universitair Medisch Centrum. Opgeleid als deskundige Infectiepreventie (DI) in het EMC en nu al weer 12.5 jaar met veel plezier werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis (MSZ). Als (DI) tot 2016, waarin 3 jaar gedetacheerd naar het Oogziekenhuis te Rotterdam en vanaf 2016 werkzaam als DSMH en DSRD samen met Carol te Beest voor het MSZ en het Spijkenisse Medisch Centrum. Docent voor het Albeda college m.b.t. Infectiepreventie en voor de verpleegkundige opleiding Oogheelkunde voor het Oogziekenhuis. Als DSMH actief in projecten op het gebied van duurzaamheid binnen het MSZ. Actief lid in de Commissie DSMH Opleiding van de vDSMH en de Commissie Public Relation/ Congres (redactie Parametric Release) vanuit de Sterilisatie Vereniging Nederland. Veel geleerd van deskundigen op allerlei vakgebieden, inspectiebezoeken, uitbraken en detacheringen. Samenwerking, actief verbinding zoeken, duidelijke  communicatie, grenzen aangeven, maar ook jezelf kwetsbaar durven opstellen zijn daarbij het belangrijkste. Veiligheid van patiënt en personeel staan daarbij centraal.

Mijn motto: in verbinding zit de kracht.


Lucie van der Schaaf

lucievanderschaaf

 

 

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van het SFERD Symposium 2021.

Klik hier om de presentatie te starten.

 

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

Hulpinstrumenten bij endoscopie 
Lennard Gilissen, MDL-arts Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

Schade aan endoscopen
Peter van Alphen, accountmanager Rescope 

Wie is waar verantwoordelijk voor bij incidenten / calamiteiten?
Angelique Fluitman, DSMH-DSRD Tjongerschans Heerenveen

Prospectieve Risico Inventarisatie endoscopen
Diana Bijl, DSMH-DSRD-DI, Diana Bijl Consultancy

Qmentum vs SFERD
Ria van Mierlo, senior adviseur Qualicor Europe
Syb Beeksma, Adviseur Veiligheidsborging Medische Hulpmiddelen / auditor Qmentum

Interne scholing CSD-medewerkers
Stefan Butter, medewerker Maasstad Academie Rotterdam

Steriliseren absoluut noodzakelijk! Of toch niet....?
Corinne Riekwel, DSMH Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

 

Locatie

 

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

De Basiliek Het Nederlandse woord basiliek is afgeleid van het Latijnse basilica, dat weer is afgeleid van het Griekse woord Βασιλική (basilikè, "koninklijk gebouw”). Een basiliek is een bouwvorm uit de klassieke oudheid. Nog voordat kerkgebouwen de eretitel ‘Basiliek’ kregen, was, in de tijd van de Romeinse keizers, een basiliek (basilica) een gebouw met een rechthoekige vorm, gelegen aan het forum (centrale marktplein) van een Romeinse stad. Basiliek en forum hadden een belangrijke gemeenschapsfunctie. Ze vormden een plek waar men elkaar ontmoette, waar werd rechtgesproken en gehandeld.

Deze gemeenschapsfunctie hopen wij ook tot uiting te kunnen brengen in De Basiliek in Veenendaal. De Basiliek kan door het multifunctionele karakter van het gebouw een breed scala aan organisaties een geschikt onderkomen bieden. Het plan ontstond door de behoefte een thuis te bieden aan de zondagse diensten van de Veenendaalse kerk Mozaiek0318. Van daaruit bleek veel meer mogelijk!

Parkeren:

Ruim 600 gratis parkeerplaatsen in onze eigen parkeergarage

Route:

Vanaf de A12, afrit 23 (vanuit beide richtingen):
Ga rechtsaf richting Veenendaal-West. U rijdt nu op de Rondweg-West (N233). Houd links aan. Sla bij het eerste kruispunt linksaf naar de Grote Beer. Neem de eerste afslag links en ga gelijk rechtsaf naar de Fokkerstraat. Neem de derde weg links, dit is de Wiltonstraat. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Vanaf de A12, afrit 23a:
U gaat bij de verkeerslichten richting Veenendaal-West. De drie volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts in (Wiltonstraat). Daarna de eerste links en dan de eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Vanuit Rhenen:
Vanaf de Cuneraweg neemt u op de rotonde net voor Veenendaalde eerste afslag (richting o.a. industrieterrein Nijverkamp). U rijdt dan de Rondweg-Oost op. Deze volgt u over 3 rotondes tot u bij de verkeerslichten komt. Hier slaat u linksaf. De twee volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts in (Wiltonstraat). Daarna de eerste links en dan de eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Neemt u het openbaar vervoer?
Treinstation Veenendaal-De Klomp is op loopafstand (10 minuten). Als u het station af loopt, slaat u linksaf op de Veenendaalseweg. Blijf deze weg volgen. Na het viaduct onder de A12 door, gaat u schuin rechtsaf het rode fietspad op (u kunt twee fietspaden kiezen aan de rechterkant, neem het tweede, dus niet het pad direct langs de A12!). Na 167 meter komt u bij een Y-splitsing en kunt u zowel links als rechts kiezen voor de Wiltonstraat. Ga hier rechts. Na ongeveer 100 meter buigt de weg af naar links, blijf de weg volgen. De Basiliek is nu het derde gebouw aan uw rechterhand (Wiltonstraat 56).

 

Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

 

Plan uw route naar De Basiliek

 

Evaluatie

De evaluatie van het SFERD symposium in 2021 hier downloaden.

 

 

 

 


Categorie

Selecteer uw functie