Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

2022 SFERD Symposium

Datum:
wo, 14 sept 2022
Einde:
wo, 14 sept 2022
Code:
SF22
Prijs v.a.:
€ 99
Plaats:
Veenendaal
138
Contactpersoon:

Omschrijving

SFERD symposium - 2022  

Woensdag 14 september 2022, Basiliek in Veenendaal

Algemeen

Inleiding

Op 14 september 2022 wordt het SFERD-symposium voor de 14e maal georganiseerd. Na positieve reactie op de locatie van 2021 hebben we dit jaar wederom gekozen voor De Basiliek. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor het bezoeken van een ruime tradeshow.

Doel

sf15ochtendUiteraard zal het symposium in het teken staan van de presentatie van het SFERD-handboek 6.0, maar tevens wordt u uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van SFERD-handboek 7.0
We hopen op uw actieve bijdrage in de workshops, waarbij gediscussieerd kan worden over de mogelijkheden om in het handboek meer ruimte te bieden voor innovatie en risico-gestuurde maatregelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kanaalloze endoscopen, urologische endoscopen en het werken met leenscopen. Er zal ook aandacht zijn voor de juridische aspecten bij het wel of niet volgen van de handleiding (IFU).

Doelgroep

 • CSA-R&D medewerkers *
 • Verpleegkundigen/assisterenden scopie-afdelingen *
 • Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
 • Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
 • Deskundigen Infectiepreventie
 • Medisch Technici
 • Klinisch Fysica
 • MDL-artsen
 • Artsen-microbioloog

Inschrijven

De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen €185,-. Na 1 augustus wordt de prijs € 235,- (doelgroep 1)
*: Uitvoerende medewerkers reiniging en desinfectie (doelgroep 2) kunnen gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij betalen € 99,-.

Accreditatie

 • SVN: 20 punten
 • VDSMH: 20 punten, categorie 5
 • De accreditatie wordt aangevraagd bij de NVKF, VHIG, VZI en kwaliteitsregister V&V-MDL

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Programma

Programma

Het programma is gericht op de volgende vragen:

 • Wat is nieuw in SFERD 6.0?
 • Krijgt SFERD 7.0 een nieuw jasje?
 • Hoe worden urologische endoscopen gebruikt?
 • Hoe worden kanaalloze (KNO-)endoscopen gebruikt?
 • Kan ik afwijken van een IFU?

Deze onderwerpen worden belicht door deskundige sprekers en aansluitend zullen deze punten terug komen in workshops. 

8:30  - 9:00  

Ontvangst met registratie en bezoek informatiemarkt

 
9:00  - 9:15  

Opening dagvoorzitter
Jan J.E. Vos, KNO arts 

 
9:15  - 9:45  

SFERD 6.0
Diana Bulkmans, secretaris SFERD / DMH Erasmus MC
Een toelichting op de inhoud en wijzigingen in SFERD handboek 6.0 

 
9:45  - 10:20  

Op weg naar SFERD 7.0; layout en schrijfstijl
Gea Wisse, schrijftrainer Wisse Communicatie Amsterdam
Past de opzet en schrijfstijl van het SFERD handboek nog in deze tijd. Welke stijlen zijn er en wat past bij de gebruiker?

 
10:20  - 10:50  

Pauze en bezoek informatiemarkt

 
10:50  - 11:25  

Urologische endoscopen 
Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem
Toepassing van urologische endoscopen; steriel of niet?

 
11:25  - 12:00  

KNO endoscopen
Yana Halmans, arts-onderzoeker KNO Radboud UMC Nijmegen
Toelichting op het gebruik van kanaalloze KNO-scopen. Zijn KNO-scopiën planbaar? 

 
12:00  - 13:00  

Lunch en bezoek informatiemarkt

In overleg met De Basiliek wordt er dit jaar gewerkt met een nieuwe cateraar.
heeft u een voedselallergie, geef dit vooraf aan via sferd@infectiepreventieopleidingen.nl onder vermelding van "SFERD dieetwens"

 
13:00  - 13:45  

Pragmatische wetgeving!? 
Patricia Wimmer, adviseur medisch risicomanagement, MediRisk
Hoe ga je om met wet- en regelgeving als deze enorm moeilijk toepasbaar is in de dagelijkse praktijk? Worden de regels dan altijd toegepast of vraagt de weerbarstige dagelijkse praktijk constant aanpassingen van de zorgverleners om het werk op juiste wijze te kunnen doen. En heb je zicht op de aanpassingen? En weet je of dit tot variatie leidt en of dit risico’s met zich meebrengt? Patricia neemt de deelnemers mee in complexe wereld van de gezondheidszorg waar een groot verschil is tussen de wereld bedacht in de protocollen (Work as imagined) en die van de dagelijkse praktijk (Work as Done).

 
13:45  - 13:50  

Naar de workshops

 
13:50  - 14:30  

Workshopronde 1

 
14:30  - 15:00  

Pauze en bezoek informatiemarkt

 
15:00  - 15:40  

Workshopronde 2

 
15:40  - 15:45  

Wisselen

 
15:45  - 16:25  

Workshopronde 3

 
16:25  - 16:30  

Naar plenaire zaal

 
16:30  - 17:00  

plenaire terugkoppeling en discussie.
dagvoorzitter

 
17:00       

Afsluitende borrel

De titels zijn werktitels

 

 

De workshops:

  1. Wat zijn de risico's bij kanaalloze endoscopen?
   Yana Halmans, arts-onderzoeker KNO Radboud UMC
   Marjon Gaikhorst, SFERD-lid 
   Is het infectierisico van een kanaalloze scoop vergelijkbaar met een kanaalscoop? Moeten/kunnen we kanaalloze scopen anders decontamineren?
   Is een KNO-scoop een endoscoop of een (TEE-)probe? Als het kan, moet je dan altijd kiezen voor automatische desinfectie?
  2. Welke vorm krijgt SFERD 7.0?

   Gea Wisse, schrijftrainer Wisse Communicatie Amsterdam
   Angelique Fluitman, SFERD-lid
   Is het tijd voor een drastische make-over van het handboek? Past de huidige schrijfstijl (layout) bij deze tijd en bij de huidige gebruiker? 
   Moeten/kunnen de aanbevelingen meer risicogestuurd worden? Zijn de verantwoordelijkheden goed verwoord?

  3. Mag ik afwijken van de IFU?
   Patricia Wimmer en Miriam Kroeze, adviseurs medisch risicomanagement MediRisk
   Diana Bulkmans, SFERD-lid
   Kan een producent alles in de IFU zetten? Moet ik dit dan altijd opvolgen? Past dit altijd in het zorgproces? Wat moeten we doen als we afwijken van de IFU?

 

 

Sprekers

Jan Vos - dagvoorzitter

Jan VosJan Vos is KNO-arts en heeft uit dien hoofde regelmatig met flexibele scopen gewerkt. Op dit moment is hij werkzaam als waarnemend KNO-arts en in de anderhalvelijnszorg. Tevens werkt hij als donorarts bij Sanquin. Voorafgaand aan zijn opleiding tot KNO-arts (van 1985-89 in het AZU door prof dr EH Huizing en zijn staf) deed hij promotie-onderzoek bij het CLB (nu Sanquin) resulterend in het proefschrift  “Platelet-associated IgG and idiopathic thrombocytopenic purpura". Na zijn opleiding tot KNO-arts was hij van 1989-92 werkzaam op het VUMC als staflid en van 1992 t/m 2017 als KNO-arts in de maatschap/vakgroep Arnhem-Velp-Zevenaar.

Diana Bulkmans

Diana BulkmansDiana Bulkmans is Deskundige Medische Hulpmiddelen (DMH) en Deskundige Scopen Reiniging & Desinfectie (DSRD) in het Erasmus MC te Rotterdam. In 1995 begon ze in het Erasmus MC als stagiaire vanuit het Hoger Laboratorium Onderwijs op de afdeling Virologie. Daarna heeft ze diverse functies vervult als oa IVF analist, regie-assistent Strategie, Beleid & Verantwoording, stafmedewerker kwaliteit & veiligheid en adviseur medische hulpmiddelen.
Naast haar functie als DMH/DSRD vervult ze binnen SFERD de rol van secretaris.

Gea Wisse

gea wisseGea Wisse is afgestudeerd neerlandica (Vrije Universiteit Amsterdam). Als senior schrijftrainer werkt zij o.a. voor Taalcentrum-VU en de Bestuursacademie en ze heeft een eigen bureau (Wisse bureau voor communicatietrainingen). In Nederland en op Aruba verzorgt en ontwikkelt zij schrijftrainingen voor een zeer divers publiek. Zo geeft zij o.a. trainingen aan de overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen en zorg- en onderwijsinstellingen.

 

Ingrid Koeter

Ingrid KoeterIngrid Koeter is sinds 01-05-2009 werkzaam als uroloog bij de Rivas zorggroep, beatrix ziekenhuis te Gorinchem. Het Beatrix ziekenhuis is een algemeen perifeer ziekenhuis dat basale urologische zorg, inclusief oncologische diagnostiek levert. Als uroloog voert zij wekelijks meerdere cystoscopieën uit, zowel poliklinisch als op de operatiekamer. Daarnaast voert zij voor diagnostiek of behandeling ook uretero-renoscopieën uit op de operatiekamer. Ingrid Koeter is in 2008 gepromoveerd met het proefschrift "Tumor characteristics in the European Randomized study of Screening for Prostate Cancer.  Zij is verder actief in opleiding en nascholing van verpleegkundig specialisten en oncologie verpleegkundigen. 
De patiënt staat voor Ingrid centraal.

 

 

Yana Halmans

Yana HalmansYana Halmans is ANIOS KNO in het Radboud UMC, waar ze haar klinische taken afwisselt met poliklinische werkzaamheden en werk op de OK.
Daarnaast doet Yana in het kader van haar PhD onderzoek naar de desinfectie van KNO-scopen middels UV-C.

 

 

 

Patricia Wimmer-Boelhouwers

Patricia WimmerPatricia Wimmer in sinds 10 jaar werkzaam bij MediRisk als adviseur medisch risicomanagement. MediRisk is een onderlinge verzekeringsmaatschappij voor medische aansprakelijkheid. Als een patiënt meent dat er iets is mis gegaan wat ook tot schade heeft geleid kan er een claim worden ingediend. MediRisk probeert samen met haar leden medische aansprakelijk verzekerbaar te houden door een goede claimafhandeling maar óók door claims te voorkomen. Patricia werkt samen met bij MediRisk aangesloten ziekenhuizen om de impact van claims op de patiënt, de zorgverleners en organisatie te verminderen. Deze impact verkleinen gebied van uit een nieuwe zienswijze op patiëntveiligheid, Safety-II genaamd. Zij heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van Safety-II en daarin toegepaste methodes zoals FRAM, learning teams en resilience. In de jaren voor MediRisk is Patricia 22 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis als IC-verpleegkundige en leidinggevende. Daarnaast was zij werkzaam als senioradviseur bij het Landelijke VMS Veiligheidsprogramma en heeft daar ziekenhuizen begeleid op het gebied van VIM, PRI en continu verbeteren.

Miriam Kroeze

Miriam KroezeMiriam Kroeze is vanaf 2013 werkzaam bij MediRisk. Vanaf 2017 werkt zij vanuit een nieuwe mindset waarbij incidenten niet meer het leidend principe zijn om te leren, maar de complexe dagelijkse praktijk. Hierbij komt het vooral aan op de flexibiliteit, veerkracht en reflectievermogen van zorgverleners om dag na dag veilige zorg te leveren. Via internationale netwerken uit alle mogelijke industrieën werkt MediRisk aan methoden om het aanpassingsvermogen van systemen, techniek en mensen te vergroten, bijvoorbeeld door de complexe werkelijkheid te modelleren en met alle betrokkenen het gesprek aan te gaan waardoor verbeteringen gerichter kunnen worden ingezet.

 

 

Angelique Fluitman

fluitmanAngelique Fluitman is DSMH en DSRD bij Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen.
Na haar HBO opleiding heeft zij jaren in het onderzoek gewerkt bij het CLB (tegenwoordig stichting Sanguin) en het RIVM.
Bij het CLB heeft ze gewerkt aan onderzoek aan rode en witte bloedcellen op moleculair biologisch niveau.
Bij het RIVM heeft zij onderzoek verricht aan interleukinen. Na een verhuizing naar het noorden van Nederland en een sabbatical is zij vanaf 2008 werkzaam bij infectiepreventie. Vanaf 2010 als DSMH en scopendeskundige bij Diaconessenhuis Meppel, vanaf 2012 bij Treant Zorggroep en sinds 2020 bij 't Tjongerschans. 

Marjon Gaikhorst

Marjon GaikhorstMarjon Gaikhorst is werkzaam als deskundige Infectiepreventie bij Unic Medical Services BV. Marjon heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg, eerst als (kinder) verpleegkundige en sinds 2004 als deskundige infectiepreventie. Steriele Medische hulpmiddelen en de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen zijn enkele van haar aandachtsgebieden. Daarnaast heeft ze diverse opleidingen gevolgd in NLP (neuro linguistisch programmeren), coaching en communicatie en geeft ze daarin diverse trainingen vanuit haar eigen bedrijf.

 

Foto's

Hier vindt u straks een foto-impressie van het SFERD Symposium 2022.

 

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

SFERD 6.0
Diana Bulkmans, secretaris SFERD / DMH Erasmus MC
Een toelichting op de inhoud en wijzigingen in SFERD handboek 6.0 

Op weg naar SFERD 7.0; layout en schrijfstijl
Gea Wisse, schrijftrainer Wisse Communicatie Amsterdam

Urologische endoscopen 
Ingrid Koeter, uroloog Beatrixziekenhuis Gorinchem

KNO endoscopen
Yana Halmans, arts-onderzoeker KNO Radboud UMC Nijmegen

Pragmatische wetgeving!? 
Patricia Wimmer, adviseur medisch risicomanagement, MediRisk

Locatie

 

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

De Basiliek Het Nederlandse woord basiliek is afgeleid van het Latijnse basilica, dat weer is afgeleid van het Griekse woord Βασιλική (basilikè, "koninklijk gebouw”). Een basiliek is een bouwvorm uit de klassieke oudheid. Nog voordat kerkgebouwen de eretitel ‘Basiliek’ kregen, was, in de tijd van de Romeinse keizers, een basiliek (basilica) een gebouw met een rechthoekige vorm, gelegen aan het forum (centrale marktplein) van een Romeinse stad. Basiliek en forum hadden een belangrijke gemeenschapsfunctie. Ze vormden een plek waar men elkaar ontmoette, waar werd rechtgesproken en gehandeld.

Deze gemeenschapsfunctie hopen wij ook tot uiting te kunnen brengen in De Basiliek in Veenendaal. De Basiliek kan door het multifunctionele karakter van het gebouw een breed scala aan organisaties een geschikt onderkomen bieden. Het plan ontstond door de behoefte een thuis te bieden aan de zondagse diensten van de Veenendaalse kerk Mozaiek0318. Van daaruit bleek veel meer mogelijk!

Parkeren:

Ruim 600 gratis parkeerplaatsen in onze eigen parkeergarage

Route:

Vanaf de A12, afrit 23 (vanuit beide richtingen):
Ga rechtsaf richting Veenendaal-West. U rijdt nu op de Rondweg-West (N233). Houd links aan. Sla bij het eerste kruispunt linksaf naar de Grote Beer. Neem de eerste afslag links en ga gelijk rechtsaf naar de Fokkerstraat. Neem de derde weg links, dit is de Wiltonstraat. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Vanaf de A12, afrit 23a:
U gaat bij de verkeerslichten richting Veenendaal-West. De drie volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts in (Wiltonstraat). Daarna de eerste links en dan de eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Vanuit Rhenen:
Vanaf de Cuneraweg neemt u op de rotonde net voor Veenendaalde eerste afslag (richting o.a. industrieterrein Nijverkamp). U rijdt dan de Rondweg-Oost op. Deze volgt u over 3 rotondes tot u bij de verkeerslichten komt. Hier slaat u linksaf. De twee volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts in (Wiltonstraat). Daarna de eerste links en dan de eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Neemt u het openbaar vervoer?
Treinstation Veenendaal-De Klomp is op loopafstand (10 minuten). Als u het station af loopt, slaat u linksaf op de Veenendaalseweg. Blijf deze weg volgen. Na het viaduct onder de A12 door, gaat u schuin rechtsaf het rode fietspad op (u kunt twee fietspaden kiezen aan de rechterkant, neem het tweede, dus niet het pad direct langs de A12!). Na 167 meter komt u bij een Y-splitsing en kunt u zowel links als rechts kiezen voor de Wiltonstraat. Ga hier rechts. Na ongeveer 100 meter buigt de weg af naar links, blijf de weg volgen. De Basiliek is nu het derde gebouw aan uw rechterhand (Wiltonstraat 56).

 

Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

 

Plan uw route naar De Basiliek

 

Evaluatie

De evaluatie van het SFERD symposium in 2022 hier downloaden.

 

 

 

 

 


Categorie

Selecteer uw functie