Menu

Met dank aan

Reacties Ouderen

Gast
14-02-2017
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen 2017
Evenwichtig programma, mooie afwisseling van diverse onderwerpen.
P. Scholing, Gelre Ziekenhuis
12-02-2016
Werkconferentie Infectiepreventie Kwetsbare Ouderen.
Pluspunten: Interactief, leren van elkaar en goed op tijd.
Sharita Autar
13-02-2018
Werkconferentie Kwetsbare Ouderen
Gevarieerd, deskundige sprekers.
Locatie prima en goed bereikbaar.
Catering: erg goed verzorgd.
Programma: … read more

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Help Kwetsbare ouderen de winter door?

Datum:
wo, 17 apr 2019
Code:
SKO19
Prijs v.a.:
€ 225
Plaats:
Nijkerk
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Algemeen

Symposium
Help kwetsbare ouderen de winter door?

Woensdag 17 april, Nijkerk

Inleiding

Dit 7e symposium rond het thema Infectiepreventie bij kwetsbare ouderen biedt aandacht aan actuele infectiepreventie onderwerpen bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Hoe ontwikkelt het griepseizoen zich? Zitten we al op de piek? Wat is deze winter de vaccinatiegraad van de instellingen en kunnen we hier iets mee in relatie tot de zorg voor onze kwetsbare cliënten? Kunnen we nu nog wat doen om onze kwetsbare ouderen te beschermen en wat moeten we al voorbereiden voor de volgende winter?

Infecties waar kwetsbare ouderen helaas regelmatig aan blootgesteld worden zijn diarreevirussen. Hoe gaat het deze winter met uitbraken en wat kunnen we leren van eerdere uitbraken?

Antibioticaresistentie is landelijk een probleem en zeker bij kwetsbare ouderen is het van belang om te vermijden dat zij drager worden van resistente micro-organismen. Immers het behandelen van een infectie wordt moeilijker en kan onmogelijk worden.

Hygiënisch werken kan heel goed samengaan met huiselijkheid en vormt een onderdeel van veilig wonen van de kwetsbare oudere.

Doelgroep

Het symposium is voor allen die meer kennis en handvatten wensen om de landelijke infectiepreventierichtlijnen te vertalen naar de dagelijkse praktijk, zoals specialisten ouderengeneeskunde, managers zorg en teamleiders, kwaliteitsmedewerkers, deskundigen infectiepreventie en contactpersonen infectiepreventie (CIP).

Doelgroep 1:

 • Verzorgenden (de handen aan het bed)
 • Contactpersonen Infectie Preventie (CIP)

Doelgroep 2:

 • artsen, specialist ouderengeneeskunde en overigen

Doelgroep 3:

 • manager
 • teamleider
 • kwaliteitsmedewerker
 • deskundige infectiepreventie

Afhankelijk van uw functie zijn er gereduceerde prijzen mogelijk. Verzorgenden (de handen aan het bed en Contactpersonen Infectie Preventie) kunnen bij het inschrijven gebruik maken van doelgroep 1 (€99,-) terwijl managers, teamleiders,kwaliteitsmedewerkers en deskundigen infectiepreventie gebruik mogen maken van doelgroep 3 (€149,-). Voor de overige beroepsgroepen geldt het standaard tarief. (€225,-) doelgroep 2.

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Accreditatie

Accreditatie:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie: 5 punten
  • Scholing Infectieziekten en Preventieve Zorg: 5 punten
  • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek: 5 punten
  • Scholing Praktijkverpleegkunde: 5 punten 
 • Cluster 1, waaronder Specialisten Ouderengeneeskunde: 5 accreditatiepunten
 • VHIG: 20 punten categorie 2

Programma

Programma

9:00  - 9:30  

Ontvangst met registratie en bezoek informatiemarkt

 
9:30  - 9:35  

Opening

 
9:35  - 10:05  

Infecties bij kwetsbare ouderen
Caroline Swanink, arts-microbioloog Rijnstate
Hoe komt het dat ouderen sneller infecties krijgen, er meer last van hebben en hoe herkennen we de infecties. Zijn er trends te ontdekken. Welke winterse kwetsbaarheid hebben ouderen.

 swanink
10:05  - 10:35  

Griepvaccinatie bij ouderen
Albert Vollaard, internist infectioloog LUMC en onderzoeker RIVM
Hoe is het deze winter vergaan met vaccinaties en hoeveel influenzagevallen zijn er deze winter.

albertvollaard 
10:35  - 11:05  

Pauze en bezoek informatiemarkt

 
11:05  - 11:35  

Meldingen van BRMO-uitbraken in verpleeghuizen aan het SO-ZI/AMR
Paul Bijkerk, Programma ABR RIVM
Door het melden van een uitbraak aan het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties / Antimicrobiële resistentie komt er breder inzicht in de problemen die landelijk spelen.

 paulbijkerk
11:35  - 12:05  

MRSA , organisatorisch bestuurlijke aspecten
Mieke van Beem, zorgmanager Zorggroep Ena
Een uitbraak van MRSA is voor zorgorganisaties bestuurlijk een enorme uitdaging.

 mieke van beem
12:05  - 12:35  

MRSA, praktijk zorgmedewerker
Nicolien van Amerongen, verzorgende IG en CIP Huis in de Wei
Als zorgmedewerker word je overvallen door de eerste onverwachte MRSA, Terugblikkend waren er vele uitdagingen en leermomenten.

 nicolienvanamerongen
12:35  - 13:30  

Lunch en bezoek informatiemarkt

 
13:30  - 14:00  

Norovirus uitbraak in een zorgcentrum
Fleur Beulenkamp, verzorgende IG en CIP Maanderzand
De impact van een norovirusuitbraak in de praktijk van een woon- en zorgcentrum.

 fleurbeulenkamp
14:00  - 14:30  

Vaccinatiegraad beïnvloed door sociale media
Piek Vossen, hoogleraar computationele Lexicologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Hoe groot is de rol van sociale media om voor een bepaalde vaccinatie te kiezen? Kunnen de sociale media gebruikt worden om de vaccinatiegraad tegen griep te verhogen?

 piek
14:30  - 15:00  

Nieuwe Verenso richtlijnen voor urineweginfecties en luchtweginfecties
Astrid G.M. Beckers, Specialist Ouderengeneeskunde, Vivium Zorggroep
Geactualiseerde richtlijnen voor de meest voorkomende infecties dragen bij aan eenduidige diagnoses en antibiticagebruik.

 Astrid Beckers
15:00  - 15:30  

Pauze en bezoek informatiemarkt

 
15:30  - 16:00  

Regionale Zorgnetwerken ABR: De taken en stand van zaken
Hans Hutten, Kwartiermaker ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle
Resistente micro-organismen stoppen niet bij muren van de instellingen. Hoe de ABR zorgnetwerken bijdragen in terugdringen antibioticaresistentie.

 hanshutten
16:00  - 16:30  

Toetsingskader IGJ: wat moet ik ermee?
Hedy Salomons, Senior inspecteur Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. 

 hedysalomons
16:30  - 17:00  

Afsluitende borrel

 

Sprekers

Piek Vossen

Piek VossenProf. Dr. P.Th.J.M. (Piek) Vossen (1960) is hoogleraar computationele Lexicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd van het Computational Lexicology & Terminology Lab (CLTL), mede-oprichter en co-voorzitter van de Global WordNet Assocation (GWA).
In 2013 won hij de prestigieuze Spinoza Award van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en in 2015 werd hij door het Koninklijk Huis geëerd als een "Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw” voor zijn wetenschappelijk werk.
Hij is ook lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Vossen doet onderzoek naar betekenis in taal waarbij hij computersoftware maakt die teksten leest en daaruit afleidt wat er verteld wordt maar ook door wie en met welke mening.
Hij past deze systemen toe om debatten en discussies in kaart te brengen op het Internet en in sociale media zoals bijvoorbeeld het vaccinatiedebat. Hij hoopt hiermee meer transparantie en inzicht te geven in wat er precies plaatsvindt in deze discussies door het ontwikkelen van een Perspectief Web: een Internet met een overzicht van perspectieven.

Hedy Salomons

Hedy SalomonsMw. drs. E.M.A. Salomons

Senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)
Hedy werkt sinds 2011 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarvoor heeft zij 24 jaar in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gewerkt als deskundige infectiepreventie. Binnen de IGZ houdt Hedy zich bezig met infectiepreventie en antibiotica resistentie. Zij is projectleider geweest van een landelijk onderzoek naar de mate waarin instellingen in de intramurale ouderenzorg voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen op het gebied van verantwoorde hygiënische zorg en infectiepreventie. Zij heeft onder andere bezoeken gebracht aan de instellingen genoemd in het in 2013 verschenen geaggregeerde rapport van de IGZ "Verbeteringen van hygiëne en infectiepreventie in ouderenzorg snel realiseerbaar". Op dit moment is Hedy bezig met het toezicht infectiepreventie en operatief proces in privéklinieken en toezicht op infectiepreventie in ziekenhuizen. Hedy maakt binnen de IGZ onderdeel uit van het tem netwerkzorg en preventie.

 

Albert Vollaard

Albert VollaardAlbert Vollaard is infectioloog bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Vaccinatie, global health en transmissie en preventie van infectieziekten zijn professionele aandachtsgebieden.
Zijn promotieonderzoek (2005) gaf een beschrijving van de epidemiologie van buiktyfus en paratyfus in Jakarta, Indonesië. Hij is werkzaam geweest als infectioloog in het LUMC tot 2017, bij de implementatie van een basisgezondheidszorgverzekering in een aantal Afrikaanse landen (Pharmaccess) en bij registratie van antibiotica en antivirale middelen (CBG, EMA).
Bij het RIVM is betrokken bij advisering rond vaccinatie bij personen met afweerstoornissen.

Nicolien van Amerongen

Nicolien van AmerongenNicolien van Amerongen is verzorgende/ EVV-er en sinds 2002 werkzaam bij Zorggroep Ena locatie Huis in de Wei in het verzorgingshuis> Na de opening van de verpleegunit in 2011 werkt Nicolien op de somatische afdeling.
Nicolien heeft deelgenomen aan meerdere werkgroepen binnen de organisatie, BHV en ploegleider, kernteam Zelforganiserende Teams (ZOT), Bouw en verhuiscommissie, Dwaaldetectie, MRSA outbreak team. Mede door de MRSA uitbraak in 2017 kreeg Nicolien de mogelijkheid om haar opgedane ervaringen uit het uitbraakteam met kennis te verdiepen en mocht ze de opleiding volgen tot CIP (Contactpersoon Infectie Preventie).
Ze heeft nu de extra taak om haar kennis en ervaringen breder uit te dragen naar collega's.

Paul Bijkerk

Paul BijkerkPaul Bijkerk geeft advies over diverse onderwerpen binnen het programma antibioticaresistentie bij het RIVM. Hij is secretaris van het landelijk signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie en is tevens aanspreekpunt voor de zorgnetwerken over signalering en melden van uitbraken.

Fleur Beulenkamp

Fleur BeulenkampFleur Beulenkamp, Verzorgende IG.
Fleur is in 2016 begonnen met werken in een verzorgingshuis op een psychogeriatrische afdeling. Afgelopen november heeft ze de training: Contactpersoon Infectie Preventie gevolgd (bij STIP), in januari heeft ze hier haar certificaat voor gehaald. Fleur werkt momenteel als verzorgende IG en CIP-per (Contactpersoon Infectie Preventie) op de psychogeriatrische afdeling en neemt deel aan in de HIP commissie binnen het verzorgingshuis Maanderzand.

Hans Hutten

Hans HuttenHans Hutten is van oorsprong verpleegkundige en startte in 1986 zijn carrière als psychiatrisch verpleegkundige. In 1989 is hij de A-opleiding gaan doen en heeft uiteindelijk meer dan 20 jaar op de Spoedeisende hulp van het Deventer Ziekenhuis gewerkt. Onder meer als operationeel manager.
In 2017 maakte hij de overstap naar kwartiermaker van het nieuw op te zetten Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Euregio-Zwolle, een grote uitdaging! De lijnen tussen verschillende domeinen te laten vervagen is zijn missie. Voor hem zijn het samenbrengen van professionals van verschillende organisaties en het creëren van bewustwording omtrent ABR in de breedste zin van het woord belangrijk onderdeel van zijn werk.

Caroline Swanink

Caroline SwaninkMw. dr. C.M.A. Swanink Arts-microbioloog, Rijnstate Arnhem
Caroline is in 1996 gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld ‘Chronic Fatigue Syndrome: clinical, microbiological, and immunological aspects’.
In 1997 heeft zij haar specialisatie voltooid, waarna zij werkzaam was als staflid in het UMC St. Radboud. Sinds 2001 werkt zij als all-round arts-microbioloog binnen het verzorgingsgebied van Rijnstate Arnhem.
Sinds 1 maart 2006 is zij erkend als opleider medische microbiologie. Dit betreft een gedeeltelijke opleiding waarbij samengewerkt wordt met het UMC St. Radboud.

Astrid Beckers

Astrid BeckersAstrid G.M. Beckers is Specialist Ouderengeneeskunde bij Vivium Zorggroep, locatie Naarderheem. Ze is tevens kaderarts Geriatrische Revalidatie en sinds 2010 opleider AIOS Ouderengeneeskunde en Huisartsgeneeskunde. Sinds 2014 is Astrid de voorzitter HIP-commissie, die inmiddels organisatiebreed actief is binnen Vivium. Haar belangstelling voor infecties en overdracht van infecties heeft er mede toe geleid dat Vivium nu organisatiebreed deel neemt aan de infectieregistraties via SNIV. Vanaf 2015 is zij lid van de adviescommissie SNIV (RIVM, 2015). Sinds 2014 is zij lid van de klankbordgroep infectiepreventie/infectieziekten Verenso (2014)

 

Mieke van Beem

mieke van beemMieke van Beem-Bokkestijn is manager zorg en behandeling bij Zorggroep ENA. Ze heeft bij diverse zorgorganisaties in leidinggevende functies gewerkt. “Het werkveld waar ze met passie aan het werk is om in deze sector aan het perspectief te werken voor de zorg van de toekomst.”

 

Foto's / Video

DSC00877 640x480Hier vindt u een foto-impressie van het Symposium Help kwetsbare ouderen de winter door. Klik hier om de presentatie te starten.

Locatie

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk (200 meter).

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel gratis parkeren aande Oranjelaan met een parkeerschijf. Deze zijn evt te lenen bij de Schakel.
Betaald parkeren kan in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel). Uurtarief is € 0,90. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 5,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open.

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie

evaluatieDe bijeenkomst is overall gewaardeerd met een 7,6.
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.

 


Categorie