Menu

Met dank aan

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Infectiepreventie en ABR bij Kwetsbare ouderen

Datum:
vr, 7 feb 2020
Code:
SKO20
Prijs v.a.:
€ 99
Plaats:
Nijkerk
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Algemeen

Infectiepreventie en ABR bij Kwetsbare ouderen:
op de goede weg?

Vrijdag 7 februari, Nijkerk

Actueel: het Corona-virus komt ook aan bod!

Inleiding

Dit 8e symposium rond het thema Infectiepreventie en antibioticaresistentie bij kwetsbare ouderen biedt aandacht aan actuele infectiepreventie onderwerpen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Antibioticaresistentie is landelijk een probleem en zeker bij kwetsbare ouderen is het van belang om te vermijden dat zij drager worden van resistente micro-organismen. Immers het behandelen van een infectie wordt moeilijker en kan onmogelijk worden. Met aandacht voor de achtergrond van de problematiek – het ‘senioren’ afweersysteem, preventiemaatregelen – het ‘senioren’ afweersysteem een boast geven met vaccinatie, aandacht voor de landelijke aanpak vanuit VWS en specifieke problemen rond diverse besmettelijke aandoeningen met praktische oplossingen. Hygiënisch werken kan heel goed samengaan met huiselijkheid en vormt een onderdeel van veilig wonen van de kwetsbare oudere.

Uitreiking STIP Trofee 2020!!

Dat we van elkaar kunnen leren wordt bewezen door de inzenders voor de STIP Trofee.
De inzendingen worden beoordeeld op:

 • De mate van infectiepreventie voor bewoner/cliënt
 • Haalbaarheid binnen de organisatie
 • De effectiviteit van de implementatie
 • Rekening houdend met omgeving en milieu
 • Duurzaam -> richting goed en langer bruikbaar -> continuïteit
 • Kostenaspect
 • Voorbeeldfunctie
 • Toepasbaarheid voor andere organisaties

Creatief, inspirerend ? des te beter! Je kunt je nog aanmelden tot 8 december 2019!

stiptrofee

Doelgroep

Het symposium is voor allen die meer kennis en handvatten wensen voor een veilige leefomgeving van alle zorgcliënten. Die door hygiënisch werken te bevorderen, de overdracht van mogelijke resistente micro-organismen tegen willen gaan.

Prijsgroep 1 (€ 195,-) = standaard

 • artsen, specialist ouderengeneeskunde

Prijsgroep 2 (€99,-)

 • Verzorgenden (de handen aan het bed)
 • Contactpersonen Infectie Preventie (CIP)

Prijsgroep 3 (€149,-)

 • manager
 • teamleider
 • kwaliteitsmedewerker/beleidsmedewerker
 • deskundige infectiepreventie

Deze kosten zijn inclusief deelnamebewijs, koffie, thee en lunch.

Deelnamebewijzen

Deelnamebewijzen worden na afloop van het symposium eenmalig via e-mail verzonden aan degenen die de presentielijst hebben getekend.

Accreditatie

Accreditatie VHIG: 30 punten categorie 2

Kwaliteitsregister V&V: 5 punten
Kwaliteitsregister zorgprofessionals: 5 punten (Geriontologie, Verstandelijk Gehandicapten Zorg)
Cluster 1: 5 punten (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten - ABC1)

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Programma

Programma

9:00  - 9:25  

Ontvangst met registratie en bezoek informatiemarkt

 
9:25  - 9:30  

Opening

 
9:30  - 10:00  

Waarom vaccineren tegen pneumokokken bij ouderen?
Albert Vollaard, internist infectioloog LCI en onderzoeker RIVM

albertvollaard
10:00  - 10:30  

Virussen zijn mijn vriendjes
Jeroen Cornelissen, Biomolecular Nanotechnology Group, Universiteit Twente
De precieze nanostructuren van virussen inspireren niet alleen tot de opbouw van afweer, maar ook tot nieuwe materialen met toepassingen in de elektronica én in de bestrijding van kanker.

Jeroen Cornelissen
10:30  - 11:00  

Pauze en bezoek informatiemarkt

 
11:00  - 11:30  

Persisterende jeuk
Wendy van der Meule, sociaal verpleegkundige, GGD regio Utrecht
Een patiënt met scabiës crustosa heeft veel gevolgen voor huizen in de omgeving.

Wendy van der Meule
11:30  - 12:15  

Lezingen STIP Trofee

 1. Surplus, Meldpunt Infectiepreventie (Nicole Rond / Thierry Louter)
 2. Surplus, HIP Magazine (Nicole Rond / Thierry Louter)
 3. Slingeland ZH Doetinchem, Kletspot (Sandra Thöni)
 
12:15  - 12:25  

Uitreiking STIP Trofee
door de winnaar van 2018: Jolanda Donker, Avoord

 
12:25  - 13:25  

Lunch en bezoek informatiemarkt

 
13:25  - 13:45  

Infectionary, een Serious Game!
Marjon Veendijk, deskundige infectiepreventie, GGD Twente

 
13:45  - 14:15  

Overheidsbeleid ABR in de langdurige zorg
Gerda van ‘t Bosch, coördinerend beleidsmedewerker ministerie VWS

Gerda van 't Bosch
14:15  - 14:45  

Infectiepreventie adviseurs (IPA), wat heeft de cliënt aan een zorgnetwerk
Ada Gigengack-Baars, deskundige infectiepreventie, Meander MC en Zorgnetwerk Utrecht

Ada Gigengack
14:45  - 15:15  

Pauze en bezoek informatiemarkt

 
15:15  - 15:45  

Zoals het klokje thuis tikt…..
Anita Huis, senior researcher IQHealthcare
Infectiepreventie in de thuiszorg kent zo zijn uitdagingen. Als zorgverlener ben je te gast bij iemand thuis en heb je weinig controle over je werkomgeving. EXPLORE!

Anita Huis
15:45  - 16:15  

MRSA in de thuiszorg
Manon Haverkate, Adviseur infectieziektebestrijding, epidemioloog, RIVM
Hoe ga je om met verschillende perspectieven, standpunten en richtlijnen voor de aanpak van verspreiding van MRSA in de thuiszorg?

Manon Haverkate
16:15  - 16:45   

Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) door de IGJ, zijn wij op de goede weg?
Hedy Salomons, senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)

Hedy Salomons
16:45  - 16:50   Afronding  
16:50      

Afsluitende borrel

 

Sprekers

Manon Haverkate

Manon HaverkateManon Haverkate, PhD, heeft promotieonderzoek gedaan naar de verspreiding en duur van dragerschap van antibioticaresistente bacterien.
Nu werkt ze als adviseur infectieziektebestrijding en onderzoeker bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hier heeft ze ondersteuning geboden bij het bestrijden van verschillende uitbraken en bij individuele casuïstiek. Daarnaast is ze betrokken bij onderzoek naar de impact van maatregelen op dragers en zorgverleners.

Albert Vollaard

Albert VollaardAlbert Vollaard is infectioloog bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Vaccinatie, global health en transmissie en preventie van infectieziekten zijn professionele aandachtsgebieden.
Zijn promotieonderzoek (2005) gaf een beschrijving van de epidemiologie van buiktyfus en paratyfus in Jakarta, Indonesië. Hij is werkzaam geweest als infectioloog in het LUMC tot 2017, bij de implementatie van een basisgezondheidszorgverzekering in een aantal Afrikaanse landen (Pharmaccess) en bij registratie van antibiotica en antivirale middelen (CBG, EMA).
Bij het RIVM is betrokken bij advisering rond vaccinatie bij personen met afweerstoornissen.

Anita Huis

Anita Huis Dr. Anita Huis is implementatie wetenschapper en senior onderzoeker met aandachtsgebied infectiepreventie in de verpleegkundige zorg, en is tevens implementatiewetenschapper bij IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen.
Zij is opgeleid als verpleegkundige en anesthesie-assistent en heeft gewerkt als verpleegkundig specialist voor pijnbehandeling en palliatieve zorg.
In 2013 is zij gepromoveerd op het verbeteren van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen en sindsdien doet zij onderzoek naar infectiepreventie in diverse zorgcontexten.  
Zij heeft ervaring in zowel kwalitatief- als kwalitatief onderzoek met een focus op het identificeren van barrières en bevorderende factoren bij de naleving van richtlijnen alsmede het ontwikkelen en testen van implementatiestrategieën. De nadruk hierbij ligt op gedragsveranderende technieken. Interventies zijn gericht op het organisatorisch niveau (bijv. werkorganisatie en infrastructuur), teamniveau (bijv. sociale invloed, voorbeeldgedrag en leiderschap), en individueel niveau (bijv. kennis, bewustzijn en motivatie.
Zij heeft vele wetenschappelijke- en vakpublicaties op haar naam staan. Zij is tevens fellow bij the European Academy of Nursing Science.

Jeroen Cornelissen

Jeroen Cornelissen Prof. Dr. J.J.L.M. (Jeroen) Cornelissen is professor in de Biomoculaire Nanotechnologie aan de Universiteit Twente.
Als hoogleraar Organische Chemie aan de UT, richt Jeroen Cornelissen zijn onderzoek op het grensvlak van de polymeerchemie, supramoleculaire chemie en de biomoleculaire chemie.
In 2002 ontving hij een prestigieuze Veni-beurs, in 2005 een Vidi-beurs, en in 2013 de ERC Consolidator Grant. Verder is Jeroen Cornelissen bekroond met verschillende wetenschappelijke prijzen waaronder de SNS Bank Prijs (2002), de EURYI Award (2007), de Beijerinck premie van de KNAW (2008) en de Gouden KNCV Medaille (2010).

Ada Gigengack

Ada GigengackAda Gigengack is vanaf oktober 2015 werkzaam als teammanager van de afdeling Infectiepreventie in het Meander Medisch Centrum. Daarvoor heeft zij 25 jaar als deskundige infectiepreventie en unithoofd van de afdeling Ziekenhuis hygiëne en Infectiepreventie van het UMCU gewerkt. In het UMCU was zij daarnaast verantwoordelijk voor het opzetten en de coördinatie van de landelijke opleiding tot deskundige Infectiepreventie die vanaf september 2012 door de UMC Utrecht Academie wordt verzorgd. De aandacht van Ada ging in deze opleiding niet alleen uit naar het overbrengen van de benodigde vakinhoudelijke kennis maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de studenten in het vak van deskundige infectiepreventie. Zelf is zij een ervaren allround deskundige infectiepreventie waarbij outbreakmanagement haar bijzondere interesse heeft.

Hedy Salomons

Hedy SalomonsMw. drs. E.M.A. Salomons, Senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)
Hedy werkt sinds 2011 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarvoor heeft zij 24 jaar in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gewerkt als deskundige infectiepreventie. Binnen de IGJ houdt Hedy zich bezig met infectiepreventie en antibiotica resistentie in het hele zorgveld. Zij is projectleider van een landelijk onderzoek naar de mate waarin instellingen in de intramurale ouderenzorg voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen op het gebied van verantwoorde hygiënische zorg en infectiepreventie. Tevens is Hedy projectleider van het toezicht infectiepreventie en operatief proces in particuliere klinieken. In het verleden was Hedy betrokken bij het toezicht op infectiepreventie in ziekenhuizen. Hedy maakt binnen de IGJ onderdeel uit van het team Netwerkzorg en Preventie.

Gerda van ‘t Bosch

Gerda van 't BoschGerda van ‘t Bosch, coördinerend beleidsmedewerker ministerie VWS
Gerda is sinds eind 2017 coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Langdurige Zorg (LZ) van het ministerie van VWS. Vanuit LZ is ze contactpersoon voor activiteiten gericht op infectiepreventie en antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg, waaronder het programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen.
Daarvoor heeft ze gewerkt als epidemioloog bij een GGD en bij de directie Publieke Gezondheid van VWS. Daar heeft ze zich o.a. beziggehouden met infectieziektebestrijding en vaccinatiebeleid.

Wendy van der Meule

Wendy van der MeuleWendy van der Meule is verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist (vios) bij GGD regio Utrecht. Sinds 2008 is zij werkzaam binnen het team infectieziektebestrijding (IZB), eerst als verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid en later als vios.
Daarvoor heeft zij gewerkt als verpleegkundige binnen de thuiszorg en op een woonzorggroep met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.
Binnen GGD regio Utrecht houdt zij zich bezig met scabiës, kwaliteit, de ontwikkeling van landelijke verpleegkundige richtlijnen en publieksinformatie binnen de infectieziektebestrijding. Op gebied van scabiës doet ze praktijkgericht onderzoek naar langdurige scabiësproblematiek binnen gezinnen.

Marjon Veendijk

Marjon VeendijkMarjon Veendijk is vanaf september 2015 werkzaam als deskundige infectiepreventie (DI) binnen het team infectieziektebestrijding van GGD Twente.
Zij is als deskundige infectiepreventie in opleiding in 2012 gestart in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Na enkele jaren ervaring binnen het ziekenhuis heeft zij de overstap gemaakt naar de publieke gezondheidszorg. Binnen de GGD Twente richt zij haar aandacht onder andere op het verbeteren van het infectiepreventiebeleid binnen verschillende soorten zorgorganisaties.
Tevens heeft zij zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het ontwikkelen van een Serious Game Infectionary. Een innovatieve leermethode om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden binnen de verpleeghuiszorg, woonzorgcentra en de wijkverpleging hun kennis ten aanzien van hygiëne en infectiepreventie kunnen vergroten.

------

Foto's / Video

DSC00877 640x480Hier vindt u een foto-impressie van het Symposium Help kwetsbare ouderen de winter 2019 door. Klik hier om de presentatie te starten.

Presentaties

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

 1. Pneumokokkenvaccinatie van ouderen , Albert Vollaard
 2. Scabiës heb je nooit alleen, Wendy van der Meule
 3. De kletspot, Scholing vanuit een ander perspectief, Sandra Thöni
 4. Infectionary, Marjon Veendijk
 5. Overheidsbeleid ABR in de langdurige zorg , Gerda van ‘t Bosch
 6. Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR), Ada Gigengack-Baars
 7. Zoals het klokje thuis tikt… , Anita Huis
 8. MRSA in de thuiszorg , Manon Haverkate
 9. TIRZA, Hedy Salomons

Downloads

Downloads

stip tabel

Locatie

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk (200 meter).

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel gratis parkeren aande Oranjelaan met een parkeerschijf. Deze zijn evt te lenen bij de Schakel.
Betaald parkeren kan in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel). Uurtarief is € 0,90. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 5,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open.

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie

evaluatieDe bijeenkomst is overall gewaardeerd met een 7,6.
Gedetailleerde gegevens van deze evaluatie kunt u hier downloaden.


Categorie

Selecteer uw functie