Menu

Met dank aan

Reacties TOPpen

K.Lengkeek
13-06-2017
Symposium TOPpen of Tobben
Locatie, parkeergelegenheid, loopafstand, tijdsduur van de sprekers. … read more
Gast
13-06-2017
Symposium TOPpen of Tobben
Locatie en diversiteit van de deelnemers leuk kunnen netwerken.
Charlotte Vlasveld van Dijk
23-06-2016
Symposium TOPpen of Tobben 2016
- Veel verschillende disciplines voor iedereen wat.

AfdrukkenE-Mail Adres

2015 TOPpen of Tobben

Datum:
wo, 10 juni 2015
Booking deadline:
wo, 10 juni 2015
Code:
TT15
Prijs v.a.:
€ 179
Plaats:
Arnhem
150
Contactpersoon:

Omschrijving

TOPTOB smallTOPpen of Tobben

‘De extreme operatiepatiënt’

Algemeen

Inleiding

Na twee eerdere succesvolle edities van TOPpen of Tobben zijn wij verheugd een nieuwe editie aan te mogen kondigen:

Dikke GiraffeWoensdag 10 juni 2015
TOPpen of Tobben
‘De extreme operatiepatiënt’

Woensdag 10 juni 2015 vindt het derde TOPpen of Tobben symposium plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem. Het symposium staat in het teken van patiënten met extreem overgewicht of extreem ondergewicht. De laatste jaren zien wij in onze maatschappij een toename van obese patiënten. Ook in de zorg moeten wij steeds meer anticiperen op patiënten met (extreem) overgewicht of (extreem) ondergewicht. Oerang Oetan Wat voor maatregelen moeten wij treffen om de ingrepen bij deze patiënten veilig te laten plaatsvinden? In hoeverre kan men rekening houden met medicatie, bijvoorbeeld anesthetica, antistolling en antibiotica profylaxe? Hoe voldoen instellingen bij deze patiënten aan de VMS bundel? Is de standaard dosering bij profylaxe voldoende, is normotherm houden van de diverse patiënten groepen haalbaar? Zijn er extra acties nodig om postoperatieve wondinfecties te voorkomen? Kortom maatregelen om te anticiperen op ‘Extremen op de OK’.

Doelgroep

De doelgroep van TOPpen of Tobben 2015 bestaat uit: Recovery en Holding verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, Anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, deskundigen infectiepreventie en andere belanghebbenden.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVAM, BRV, VHIG en kwaliteitsregister V&V. Andere suggesties voor accreditatie-aanvragen zijn welkom.

 

Impressie

Een korte impressie van de lezingen:

Toppen 2015Mw J. (Jolanda) Winnemuller, recovery verpleegkundige en bestuurslid BRV opent het symposium en verzorgt een prima begeleiding gedurende de dag.

dr. Ir. H.J.M. (Hermie) Harmsen, universitair docent UMCG
Bacteriën in onze darm: maken ze je ziek of gezond, dik of juist dun?
Onze darmmicrobiota speelt een rol in wel of niet obese worden. Dit is in muizen aangetoond. Hermie toont vele goede invloeden van de niet zo bekende bacterie Faecalibacterium.

Mw M. (Maartje) Brandt, diëtist Antoni van Leeuwenhoek
Voedingsuppletie bij de extreme patiënt
Maartje maakt duidelijk dat uiterlijk niet alles is: dikke mensen kunnen ondervoed zijn en magere mensen kunnen goed gevoed zijn, denk maar aan marathonlopers. Zonder bijvoeding zal een patiënt minder snel genezen van een operatie.

Mw. P. (Paulien) Peeters – Poels, Verkoeververpleegkundige en Pijnconsulent VieCuri
Prewarming als comfort verhogende en pijn verminderende interventie bij operatiepatiënten
Paulien toont in haar onderzoek aan dat verwarmde mensen niet alleen meer comfort voelen, maar ook minder pijn. Actieve verwarming geeft snellere resultaten, bij passieve verwarming voelen mensen zich prettiger. Er zijn geen significante verschillen in pijnbeleving aangetoond tussen actieve en passieve verwarming. Een vergelijking tussen pijnscore en BMI geeft bij BMI >30 een hoger %, het zijn echter geen significante verschillen.

Drs. E. (Edwin) Hammink, anesthesioloog Rijnstate
Anesthesie bij Obese patiënten, de do’s and don’ts.
Edwin geeft aan wat de risico’s van morbide obesitas zijn bij een operatie en in het dagelijks leven. Hij neemt de zaal mee in de keuzes in medicatie doseringen, verslappingsmiddelen, verdoving, anesthesie, beademing, mobilisatie, OK-materialen, hulpmiddelen.

Dhr. R. (Ronny) Manupassa, wondconsulent CWZ
Gestoorde wondgenezing bij de extreme patiënt
Ronny laat ons zien hoe problematisch de wondgenezing is bij mensen met een hoog BMI en leert ons hoe snel decubitus ontstaat. Met toepasselijke foto’s wordt inzichtelijk gemaakt dat decubitus enorme consequenties voor de patiënt heeft. Tijdens de operatie kan decubitus onder meer voorkomen worden door niet te hangen op patiënten en patiënten tijdens lange operaties te verleggen. Verleggen kan al door af en toe de tafel een stukje te kantelen.

Mw. A.P. (Anouk) Meijs MSc, epidemioloog PREZIES
BMI en het risico op een postoperatieve wondinfectie
Anouk toont vanuit de landelijke registratiecijfers van PREZIES aan dat bij veel operaties mensen met een hoog BMI tot wel 7x meer risico lopen op het verkrijgen van een postoperatieve wondinfectie (POWI). De conclusie is dus:
BMI heeft een grote invloed op het risico op POWI, dit risico stijgt bij een toenemend BMI. BMI is hiermee een belangrijke factor in de preventie van POWI.

Mw. M.C. (Constanze) Mager-Melicharek, Biologe en Hoofd Educatie Burgers’Zoo.
Overgewicht bij olifanten en te magere mensapen – dierentuindieren en de juiste voeding
Constanze neemt ons mee in de voedingsmogelijkheden en juiste keuzes die voor dieren noodzakelijk zijn om obesitas en ondervoeding bij de dieren te vermijden.

Dr. I.M.C. (Ignace) Janssen, bariatrisch chirurg en medisch directeur, mw. K. (Kristy) Leenders, Manager Vitalys Obesitas Centrum
Bejegening en behandeling van de obese patiënt
Ignace en Kristy vertellen over de goede resultaten die zij boeken met hun werkwijze in het obesitascentrum. Met de benadering van obese mensen en hoe afdelingen verbouwd zijn en ingericht zijn om geschikt te maken voor morbide obese mensen.

Programma

Programma

8:30 - 9:30     Ontvangst & inschrijven en bezoek tradeshow
9:30 - 9:40     Opening dagvoorzitter
Mw J. (Jolanda) Winnemuller, recovery verpleegkundige en bestuurslid BRV
9:40 - 10:10    

dr. Ir. H.J.M. (Hermie) Harmsen, universitair docent
Bacteriën in onze darm: maken ze je ziek of gezond, dik of juist dun?

10:10 - 10:40    

Mw M. (Maartje) Brandt, diëtist Antoni van Leeuwenhoek
Voedingsuppletie bij de extreme patiënt

10:40 - 11:15     Koffiepauze, bezoek tradeshow
11:15 - 11:45    

Mw P. (Paulien) Peeters-Poels, pijnconsulent en verkoeververpleegkundige VieCuri MC
Patiëntwarming: prewarming als comfortverhogende en pijnverminderende interventie bij operatiepatiënten.

11:45 - 12:15    

Drs. E. (Edwin) Hammink, anesthesioloog Rijnstate
Anesthesie bij Obese patiënten, de do’s and don’ts.

12:15 - 12:25    

Extra discussie moment.

12:25 - 13:35     LUNCH, bezoek tradeshow
13:35 - 14:05    

Dhr. R. (Ronny) Manupassa, wondconsulent CWZ
Gestoorde wondgenezing bij de extreme patiënt

14:05 - 14:35    

Mw. A.P. (Anouk) Meijs MSc, epidemioloog PREZIES
BMI en het risico op een postoperatieve wondinfectie

14:35 - 14:45    

Extra discussie moment.

14:45 - 15:15     Theepauze, bezoek trade show
15:15 - 15:45    

Mw. M.C. (Constanze) Mager-Melicharek, Biologe en Hoofd Educatie Burgers’Zoo
Overgewicht bij olifanten en te magere mensapen – dierentuindieren en de juiste voeding

15:45 - 16:30    

Dr. I.M.C. (Ignace) Janssen, bariatrisch chirurg en medisch directeur, mw. K. (Kristy) Leenders, Manager Vitalys Obesitas Centrum
Bejegening en behandeling van de obese patiënt

16:30         Afsluitende borrel en mogelijkheid tot parkbezoek
Burgers' Zoo is tot 19.00 uur open.

Sprekers

Sprekers

Jolanda Winnemuller

 

Jolanda WinnemullerMevr. J. Winnemuller, verpleegkundige
Jolanda Winnemuller is een betrokken en gedreven verpleegkundige, sinds 2002 werkzaam op de recovery van ziekenhuis Rijnstate, waar ze vaak patiënten begeleidt na een bariatrische ingreep. Naast haar werk is Jolanda sinds enkele jaren actief als voorzitter van de commissie congressen voor de beroepsvereniging van recovery verpleegkundige en organiseert ze met veel pleverpleegkundigezier het jaarlijkse congres. Tevens is ze actief geweest bij de organisatie van Venticare voor de BRV. Zowel intern als extern geeft ze trainingen op het gebied van ALS, BLS/ PBLS en AED.

Hermie Harmsen

 

Hermie Harmsendr. Ir. H.J.M. Harmsen, universitair docent UMCG
Hermie Harmsen heeft de studie Molecular Sciences in Wageningen gevolgd en is gepromoveerd op Microbiologie met als thesis titel: Detection, phylogeny and population dynamics of syntrophic propionate-oxidizing bacteria in anaerobic granular sludge. Na een post-doctoraal in Bretagne werd hij researchmedewerker in UMCG. Vanaf 2005 is hij universitair hoofddocent van de Afdeling Medische Microbiologie UMCG, in het bijzonder voor darmecologie, pre- en probiotica. Hermie heeft bijgedragen aan vele wetenschappelijke publicaties.

Maartje Brandt

 

Maartje BrandtMw M. Brandt, diëtist Antoni van Leeuwenhoek
Maartje Brandt was tot 2005 in het Medisch Centrum Alkmaar actief op de meeste verpleegafdelingen en lid van het Voedingsteam MCA. Hierna is zij gaan werken als manager in de ouderenzorg. In 2014 besloot zij haar oude liefde weer op te pakken en is sindsdien werkzaam als diëtist in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ondervoeding in alle facetten (bij extreem ondergewicht, maar ook bij extreem overgewicht) komt zij in de praktijk dagelijks tegen. Ondervoeding wordt vaak te laat of niet (h)erkend en behandeld. Ondervoede patiënten hebben vaak complexe problematiek. De signalen zoals van gewichtsverlies, een verminderde eetlust, een te lage voedingsinname worden vaak te laat opgepikt door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, maar ook door de patiënten zelf en hun naaste familie. Tijdige herkenning en behandeling voorkomt veel problemen. Maar hoe herken je ondervoeding? Zeker bij patiënten met extreem overgewicht wordt heel vaak onderschat hoe goed gevoed de patiënt is. Niet in de laatste plaats door de patiënt zelf, in wiens beleving enkele kilo’s gewichtsverlies juist zeer welkom is. Maar ook door zorgverleners wordt snel gedacht dat patiënten met extreem overgewicht nog wel even reserves hebben. Is dat wel zo? En wat is de juiste manier van hervoeden van ondervoede patiënten? Hoe doen wij dit in het AvL?

Edwin Hammink

 

Edwin HamminkDrs. E. Hammink, anesthesioloog Rijnstate
Edwin Hammink, anesthesioloog Rijnstate en Vitalys Obesitas Centrum. In 1995 behaalde hij het artsexamen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn specialisatie tot anesthesioloog volgde hij in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2007 volgde hij de opleiding tot medisch simulatie-instructeur aan de EuSim, waarna hij samen met collega Vernooij ASAP Anesthesie Simulatie Arnhem voor Patiëntveiligheid (ASAP) oprichtte binnen Rijnstate. Binnen Rijnstate heeft hij zich gespecialiseerd in bariatrische anesthesie.

Ronny Manupassa

 

Ronny ManupassaDhr. R. Manupassa, wondconsulent CWZ
Ronny Manupassa werkt vanaf 1976 als verpleegkundige. Hij heeft diverse leidinggevende functies bekleed. Hij is sinds 1978 lid van de wondcommissie in het CWZ en heeft de stoma zorg geïmplementeerd. Vanaf 1998 is Ronny wond en decubitus consulent. Hij heeft dagelijks klinische consulten, houdt poliklinisch spreekuur en houdt supervisie bij thuisbezoeken van geriatrische patiënten die slecht ter been zijn.
Ronny is docent aan de WCS Academy voor scholing over de Diabetische Voet Ulcus en verzorgt scholingen aan diverse groepen zoals studenten in opleiding tot arts en scholingen transmuraal.
In zijn lezing heeft Ronny aandacht voor zowel de obese als cachectische patiënt waarbij de interventies van groot belang zijn en geeft aan hoe dit zowel in als buiten het ziekenhuis is geregeld. .

Anouk Meijs

 

Anouk MeijsMw. A.P. Meijs MSc, epidemioloog PREZIES
Anouk Meijs werkt sinds 2013 als epidemioloog bij het RIVM waar ze betrokken is bij het landelijke surveillance netwerk PREZIES (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance). Het doel van het PREZIES netwerk is om door middel van surveillance het optreden van zorginfecties en hun risicofactoren in Nederlandse zorginstellingen te verminderen. Anouk houdt zich bezig met de surveillance van postoperatieve wondinfecties (POWI). Haar belangrijkste taken zijn het analyseren van de ingezonden data voor rapportages en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook is ze betrokken bij het opstellen van de protocollen voor dataverzameling door de deelnemende ziekenhuizen.

Constanze Mager-Melicharek

 

Constanze Mager-MelicharekMw. M.C. Mager-Melicharek, Biologe en Hoofd Educatie Burgers’Zoo
Constanze Mager-Melicharek studeerde zoölogie in Wenen, met studierichtingen gedrag en ecologie. Van jongs af aan was ze veel in de Weense dierentuin te vinden, eerst als bezoeker, later als medewerker. Zij koos als afstudeerthema ‘Moeder-kind gedrag van orang oetans in dierentuinen’. Zij verhuisde naar Nederland om op de afdeling educatie in Apenheul aan de slag te gaan. In 2011 verscheen van haar hand het boek ’Apenliefde, kroniek van een apenpark’, over het ontstaan en de ontwikkeling van de Apenheul. Kort daarna werd zij hoofd educatie in Koninklijke Burgers’ Zoo. Daarnaast is zij sinds 2005 freelance-trainer bij Apemanagement.

Ignace Janssen

 

Ignace JanssenDr. I.M.C. Janssen, bariatrisch chirurg en medisch directeur
Ignace Janssen is als algemeen chirurg betrokken geweest bij de introductie van Laparoscopische chirurgie in Nederland en is medeoprichter van de werkgroepen Laparoscopische chirurgie en Bariatrische chirurgie in Nederland. Sinds 1995 is hij betrokken bij de scholing van Laparoscopische chirurgen. De laatste jaren heeft hij zich meer en meer gefocust op de Bariatrische chirurgie. Kliniek Vitalys is samen met Ziekenhuis Rijnstate het grootste Bariatrische centrum in Nederland.

Kristy Leenders

 

Kristy Leendersmw. K. Leenders, Manager Vitalys
In haar opleiding verpleegkundige kwam Kristy Leenders in aanraking met de morbide obese patiënt. Ze is na haar opleiding gaan werken op de chirurgie afdeling waar ze was belast met de zorg van patiënten voor en na bariatrische chirurgie. Vervolgens verzorgde ze op de polikliniek, bij het Vitalys Obesitas Centrum de voorlichting en begeleiding van deze patiënten categorie, waar ze nu manager is. In al deze functies is het erg belangrijk goed te weten hoe om te gaan met deze doelgroep, en op alle momenten vraagt dit ook iets anders, van motiverend, tot coachen, tot zorgen. Als manager is het voor mij ook belangrijk dat het team goed omgaat en op de juiste manier de patiënten bejegend, Morbide obesitas zien als een chronisch ziekte is een hele belangrijke eerste stap.

Paulien Peeters-Poels

 

Paulien Peeters-Poelsmw. P.E.G.M. Peeters-Poels, pijnconsulent en verkoeververpleegkundige VieCuri MC.
Paulien Peeters-Poels werkt sinds 2003 als verkoeververpleegkundige in VieCuri MC (Venlo en Venray). In 2007 heeft zij met enkele collega’s, een tot op heden, goed georganiseerde Postoperatieve Pijnservice opgezet. Deze functie heeft een extra dimensie gekregen na het afronden van de opleiding Pijnconsulent aan de HAN VDO te Nijmegen in 2014. In het kader van deze laatste opleiding heeft zij onderzoek verricht naar de effecten van patiëntwarming in relatie tot comfort verhoging en pijn vermindering bij operatiepatiënten.
De laatste 1,5 jaar combineert zij dit met de functie teamleider verkoever.
Haar passie ligt bij aandacht voor de patiënt.

Foto's

Hier vindt u een foto-impressie van TOPpen of Tobben 2015. Klik hier om de presentatie te starten.

Evaluatie

De evaluatie van van TOPpen of Tobben 2015 kunt u hier downloaden.

Locatie

Burgers' Zoo Arnhem

Burgers' Zoo Arnhem

Op 30 maart 1913 opent Faisanterie Buitenlust, de voorloper van het huidige moderne dierenpark Burgers' Zoo, voor het eerst zijn deuren voor het publiek. Sinds de oprichting door Johan Burgers, de eerste eigenaar en naamgever van het Arnhemse dierenpark, is het park altijd een echt familiebedrijf gebleven. Al vanaf de beginjaren baarde het dierenpark opzien door zijn gedurfde vernieuwingen, natuurlijk vormgegeven dierverblijven en de creatie van beleving bij de bezoekers. Burgers' Zoo kent een kleurrijke geschiedenis die het dierenpark heeft gevormd, zoals u het vandaag de dag in de bosrijke omgeving ten noorden van Arnhem aantreft.

Midden in het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo ligt het multifunctionele vergader- en congres-centrum: het Safari Meeting Centre. Vanaf de ingang van de dierentuin wijzen de bordjes u de weg naar het Safari Meeting Centre. U moet rekenen op een mooie wandeling van ongeveer 10 minuten, waarbij u ook door de Bush loopt.

Burgers' Zoo
Safari Meeting Centre
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
Tel. +31 (0)26 442 45 34

Plan uw route naar Burgers' Zoo


Categorie