×

Bericht

Helaas is deze activiteit op dit moment niet (meer) te boeken.
Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van de STIP activiteiten, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief via deze link


Afdrukken

Training infectiepreventie bij medicatie toediening via centraal veneuze katheter

Datum:
13 mei 2019
Einde:
5 juni 2019
Code:
IPMt19
Prijs v.a.:
€ 650
Plaats:
Nijkerk
Contactpersoon:
Datum Begin Einde Duur Locatie
13 mei 201910:0016:006Nijkerk
5 juni 201910:0016:006Nijkerk

Omschrijving

Training infectiepreventie bij medicatie toediening via centraal veneuze katheter

Algemeen

Inleiding

 

ipmt

Bij het inbrengen van een intravasale katheter wordt de integriteit van de huid doorbroken, waardoor micro-organismen de bloedbaan kunnen binnendringen. Het ontstaan van een infectie bij een patiënt met een intravasale katheter is afhankelijk van een interactie tussen de katheter en micro-organismen. Het risico op een infectie door een katheter is afhankelijk van meerdere factoren:

 • Wijze van huiddesinfectie;
 • Inbrengtechniek;
 • Manipulatie aan het systeem;
 • Duur katheterisatie;
 • Type katheter (perifeer, centraal veneus);
 • Patiënt (verminderde afweer, kolonisatie, eczeem, brandwonden);
 • Kennis en vaardigheden van de inbrengers en verzorgers van infuuskatheters;
 • Beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel.

Tijdens deze training wordt een implementatietraject aangereikt tegen de achtergrond van de surveillance resultaten van lijnsepsis van PREZIES of je eigen resultaten en de actuele richtlijnen.

Na deze training heeft u duidelijk:

 1. Wat de problemen zijn in uw eigen organisatie;
 2. Wat mogelijke oplossingen zijn voor uw organisatie;
 3. Hoe in uw eigen organisatie de verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden.

Doelstelling

In deze training wordt kennis overgedragen van medicatietoediening in relatie tot infectiepreventie en welke negatieve gevolgen vóórkomen kunnen worden:

 • Infecties (flebitis, lijnsepsis)
 • Antibioticaresistentie bij patiënt én ook bij zorgmedewerkers
 • Infecties door het gebruik van chemotherapie/cytostatica
 • Onveilige en onjuiste technische toediening, vaardigheden en infecties
 • Verslikpneumonie
 • Complicaties bij infusietechnologie
 • Complicaties bij parenterale toediening van medicatie kenmerken
 • Trombose (tromboflebitis, diepe veneuze trombose (DVT)
 • Sociale complicaties (langere ligduur, niet kunnen werken, dagelijkse bezigheden niet kunnen doen, ADL, ect.)
 • Extra kosten

Doel

 • Het verbreden en verdiepen van kennis op het gebied van intravasale therapie en de preventie van infecties
 • Het kunnen vertalen van de onderzoeksgegevens, zoals de PREZIES-cijfers, naar de praktijk
 • Het kunnen analyseren van belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van preventieve maatregelen
 • Het formuleren van verbeteractiviteiten toegesneden op de geïdentificeerde belemmerende en bevorderende factoren
 • Het kunnen implementeren van verbeteracties

Doelgroepen

 • Deskundigen infectiepreventie
 • IC-verpleegkundigen
 • Hart- en Vaatverpleegkundigen
 • Anesthesiemedewerkers
 • Artsen die centraal veneuze katheters inbrengen
 • Verpleegkundigen betrokken bij zorg aan centraal veneuze katheters

Inhoud training

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items, in relatie tot infectiepreventie, aan bod:

 • Wat is flebitis, bacteriemie en sepsis?
 • Wat is een juiste indicatie voor het inbrengen van een infuus?
 • Hoe groot is het infectie gerelateerd probleem?
 • Hoe zijn de belemmerende en bevorderende factoren te analyseren.
 • Hoe verbeterstrategieën te hanteren ter preventie van infecties bij parenterale medicatie toediening.
 • Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot vervangingstermijnen, gecoate katheters, heparine- of antibiotica-slotjes, naaldloze systemen, etc.?
 • Wat biedt de markt op het gebied van infuustechnologie?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende systemen?
 • Hoe kies ik het juiste infuusmateriaal?

Voorbereiding en studieduur

Deelnemers zijn op de hoogte van relevante richtlijnen, zoals de WIP-richtlijn ‘Intravasale therapie’ en de richtlijnen/protocollen van de eigen instelling. Bij de training deze eigen protocollen meenemen.

De training is een tweedaagse training; de trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur. Vanaf 9.30 uur is ontvangst met koffie en thee. De deelnemers hebben voorbereidingstijd nodig om relevante richtlijnen door te nemen.

 • Voorbereiding: 1 uur
 • Dag 1: 5 uur
 • Huiswerk: 2,5 uur
 • Dag 2: 5 uur
 • Totaal 13 uren

Inschrijving en kosten

Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 12 en maximaal 16 cursisten. Aanbevolen wordt om met meerdere disciplines deel te nemen, dan ontvangt u per deelnemer korting. Dit geldt alleen bij gelijktijdige aanmelding.

 • De standaardprijs bedraagt €750,-. (doelgroep 2)
 • Schrijft u in met twee personen dan bedraagt de prijs pp. €700,- (doelgroep 3)
 • Bij inschrijving met drie personen of meer is de prijs pp. €650,- (doelgroep 1)

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Accreditatie

 • VHIG: accreditatiepunten worden aangevraagd
 • Kwaliteitsregister V&VN: accreditatiepunten worden aangevraagd

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt.

Programma

 

          Programma Dag 1 (Maandag 13 mei 2019)
10:00 - 10:15     Voorstelrondje, opening en introductie
10:15   11:00    

Impact zorginfecties
Pieter Sloot

 1. De beleving van de patiënt bij een zorginfectie
11:00 - 11:45    

Hoe groot is het probleem?
Jan Wille

 1. Uitleg PREZIES
 2. Surveillance op uitkomsten van infecties
 3. Resultaten en vergelijk van de VMS-bundels op proces niveau
 4. Inbrengplaats is afweging infectiepreventie en techniek
 5. Kan het (nog) beter? Ervaringen uit de USA
11:45 - 12:30    

Definiëren: Wat is goede zorg op basis van huidige evidence/ richtlijnen?
Ton van Boxtel
Uitleg over gewenste preventiebeleid (IC, HCK, OK, Verpleegafdeling, Thuiszorg)

 1. Techniek inbrengen/ verzorging: dit zijn de richtlijnen
 2. Organisatorische kant/ beleid en randvoorwaarden.
12:30 - 13:30    

Lunch

13:30 - 15:00    

Definiëren: Wat is goede infectiepreventie?
Simone van Rijn

 1. Infectie bij intravasale therapie
 2. Uitleg over gewenste infectiepreventie maatregelen bij het inbrengen van de lijn
 3. Het nut van het dagelijks controleren van de insteekopening en het bepalen of de indicatie nog wel van toepassing is
 4. Uitleg over de gewenste infectiepreventie maatregelen bij het verzorgen van de lijn
 5. Wat is de praktijk? Welke beren zie je op de weg en hoe denk jij de zorg rond intravasale therapie te kunnen verbeteren?
15:00 - 15:45    

Identificatie en analyse van belemmerende en bevorderende factoren
Anita Huis

 1. Systematisch ophalen en analyseren van bevorderende en belemmerende factoren
 2. Voorbeeld analyse aan de hand van praktijkcasus
 3. Uitleg huiswerkopdracht

-> systematisch ophalen en analyse van belemmerende en bevorderende factoren in eigen organisatie op geleide van eerder gepresenteerde casus

-> Meenemen naar huis, invullen en opsturen < 1 week voor dag 2, wordt besproken op dag 2

15:45 - 16:00    

Evaluatie

          Programma Dag 2 (Woensdag 5 juni 2019)
10:00 - 11:30    

Presenteren + bespreken huiswerkopdrachten
Alle werkgroepjes + Pieter Sloot

 1. Plenair belemmerende (barrières) en bevorderende factoren bespreken
 2. Discussie hierop door de groep door verder te inventariseren totdat we alle barrières compleet hebben.
11:30 - 12:30    

Verbeterstrategieën koppelen aan barrières
Anita Huis

 1. Theorie-gestuurd en formuleren oplossingsrichtingen.
 2. Formuleren oplossingsrichtingen
12:30 - 13:30    

Lunch

13:30 - 14:15    

Operationaliseren interventies
Anita Huis

 1. Concreet maken en laten aansluiten op de specifieke context van de instelling
 2. Uitwisseling ‘goede voorbeelden’
 3. Bepalen randvoorwaarden
 4. Stapsgewijs- wat moet eerst?
14:15 - 14:45    

Ideaalbeeld
Ton van Boxtel

 1. scholen in kennis en vaardigheden s te scholen in kennis + vaardigheden bijbrengen voor de techniek
 2. Concentreren verzorging patiënten met centraal veneuze katheters
 3. Aantal medewerkers beperken
 4. Beschikbaarheid team
 5. Oplossingsrichtingen
 6. Centreren inbrengen van centraal veneuze katheters en moeilijke perifere infusen op één afdeling
14:45 - 15:45    

Workshop: werken aan checklist infuusmaterialen
Ton van Boxtel

 1. Wat is er op de markt
 2. Welke keuzes kun je of moet je hierin maken
 15:45   16:00     Evaluatie 

Sprekers

Ton van Boxtel

Ton van Boxtel Ton van Boxtel heeft zich in het UMC Utrecht gespecialiseerd als deskundige op gebied van intravasale therapie. Zo heeft hij activiteiten ontplooid voor het pijnteam, voor thuisinfusie en de introductie van de PICC in Nederland. Ton is voorzitter van de Vereniging InfuusTechnologie (VIT) en eigenaar van Infusion Innovations.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

 

Jan Wille

Jan WilleJan Wille werkt sinds 2000 voor het PREZIES-netwerk en was in de periode 1991-1996 betrokken bij de oprichting van PREZIES. Van 2000-2011 werkte hij bij het Kwaliteitsinstituut CBO en vanaf 2012 bij het RIVM. In de jaren 2007-2012 was hij betrokken bij het Veiligheidsprogramma en maakte deel uit van de expertteams Postoperatieve wondinfecties en Lijnsepsis. Als onderdeel van het Veiligheidsprogramma zijn destijds de interventiebundels POWI en Lijnsepsis ingevoerd. Bij PREZIES houdt hij zich onder meer bezig met de validaties van de aan het netwerk deelnemende zorginstellingen.

Anita Huis

Anita Huis Dr. Anita Huis is implementatie wetenschapper en senior onderzoeker met aandachtsgebied infectiepreventie in de verpleegkundige zorg, en is tevens implementatiewetenschapper bij IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen.
Zij is opgeleid als verpleegkundige en anesthesie-assistent en heeft gewerkt als verpleegkundig specialist voor pijnbehandeling en palliatieve zorg.
In 2013 is zij gepromoveerd op het verbeteren van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen.
Zij heeft ervaring in zowel kwalitatief- als kwalitatief onderzoek met een focus op het identificeren van barrières en bevorderende factoren bij de naleving van richtlijnen alsmede het ontwikkelen en testen van implementatiestrategieën. De nadruk hierbij ligt op gedragsveranderende technieken. Interventies zijn gericht op het organisatorisch niveau (bijv. werkorganisatie en infrastructuur), teamniveau (bijv. sociale invloed, voorbeeldgedrag en leiderschap), en individueel niveau (bijv. kennis, bewustzijn en motivatie.
Zij heeft vele wetenschappelijke- en vakpublicaties op haar naam staan. Zij is tevens fellow bij the European Academy of Nursing Science.

Simone van Rijn

Simone van RijnSimone van Rijn werkt sinds 1986 in het Hagaziekenhuis, voormalig Leyenburg Ziekenhuis. In 2009, na 23 jaar werkzaam te zijn geweest op het medisch microbiologisch laboratorium, maakte zij de switch naar Infectiepreventie en startte zij de opleiding Ziekenhuishygiënist. Tijdens haar opleiding was zij een van de leden van het project Voorkomen van lijnsepsis (onderdeel VMS thema Sepsis).
Sindsdien houdt zij zich bezig met dit thema. Zij verzorgt scholingen, voert audits uit, heeft een rol in de registratie van lijnsepsis en biedt een helpende hand bij problematiek in de praktijk. Op dit moment geeft zij ondersteuning aan de ontwikkeling van een e-learning waar lijnsepsis onderdeel van uitmaakt.

Foto's

Er zijn op dit moment nog geen foto's/video's beschikbaar

Downloads

Er zijn op dit moment nog geen downloads beschikbaar.

Locatie

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk.

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel ook betaald parkeren in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel) De parkeertarrieven zijn € 0,70 per uur. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 4,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open!

Plan uw route naar De Schakel

 

Evaluatie

Er zijn op dit moment nog geen evaluaties beschikbaar.

 

 


Categorie