Menu

Reacties

Gast
21-04-2013
Interessant, actueel, voldoende diepgang
Bea Drost
16-12-2019
Actief en luistergedeelte in balans.
Aisha
07-11-2017
Contactpersonen Infectie Preventie
- Map met naslagwerk.
- Ingaan op vragen werd ruimte voor gegeven.
- Interactie met cursisten.

STIP maakt gebruik van diensten van onderstaande personen

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Jan-Peter Blokdijk

Jan-Peter Blokdijk Jan-Peter Blokdijk is werkzaam als medisch technicus in een regionaal ziekenhuis. Onder zijn aandachtgebieden vallen o.a. flexibele endoscopen, endoscopenreinigers en endoscopen droogkasten. Tevens voert hij periodiek controles uit op flexibele endoscopen, endoscopenreinigers en endoscopen droogkasten.

 

Dirk Borst

Dirk BorstDirk Borst heeft 15 jaar ervaring als gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van intra- en extramurale infuustherapie bij het UMC Utrecht, het UMC Groningen en later bij het infuusteam van thuiszorgorganisatie UMCGroningenThuis. Sinds 2010 werkt hij als Deskundige Infectiepreventie in het UMC Groningen, waar hij zich onder andere bezighoudt met de registratie van lijnsepsis.

 

Thijs Bosch

Thijs BoschThijs Bosch is een onderzoeker die sinds 2007 werkzaam is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. Zijn onderzoek is gefocust op antibiotica resistentie in bacteriën met een nadruk op de moleculaire karakterisatie van bacterie isolaten met behulp van onder andere whole genome sequencing.
Hij is een van de coördinatoren van de nationale surveillance van methicilline resistante Staphylococcus aureus (MRSA) en carbapenemase producerende Enterobacteriaceae (CPE) en hij werkt mee aan de jaarlijkse Nethmap rapporten over antibiotica resistentie bij klinisch relevante bacteriën.
Daarnaast is hij actief betrokken bij meerdere (inter-)nationale projecten waarbij onderzoek wordt verricht naar de opkomst, verspreiding en transmissie van bijzonder resistentie micro-organismen.

Ton van Boxtel

Ton van Boxtel Ton van Boxtel heeft zich in het UMC Utrecht gespecialiseerd als deskundige op gebied van intravasale therapie. Zo heeft hij activiteiten ontplooid voor het pijnteam, voor thuisinfusie en de introductie van de PICC in Nederland. Ton is voorzitter van de Vereniging InfuusTechnologie (VIT) en eigenaar van Infusion Innovations.

Adrie de Bruijn

Adrie de Bruijn Adrie de Bruijn is onderzoeker bij Centrum Gezondheidsbescherming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, op het terrein van de Medische Technologie.
Zijn deskundigheid ligt onder andere op het terrein de reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen. Een belangrijk deel van zijn werk binnen het RIVM bestaat uit het verrichten van onderzoek in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de beleidsafdeling van VWS. Daarnaast werkt hij mee aan het schrijven van de richtlijnen Steriliseren en Steriliteit en de daaraan gerelateerde internationale normen.

Paul Caesar

Pieter SlootPaul Caesar is werkzaam als DI, DSRD, DSMH bij ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen en van daaruit ook werkzaam als DI bij Zorggroep Alliade (Heerenveen).
Als DI, DSRD, DSMH werkzaam bij ICOSA Infectiepreventie Friesland.
Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.
Meerdere internationale presentaties op dit gebied.
Gastdocent bij onder andere het Wenckebach Instituut en de Opleiding voor Doktersassistenten.

 

Marjon Gaikhorst

marjongaikhorst2Marjon Gaikhorst is werkzaam als deskundige Infectiepreventie bij Unic Medical Services BV.
Marjon heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg, eerst als (kinder) verpleegkundige en sinds 2004 als deskundige infectiepreventie. Steriele Medische hulpmiddelen en de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen zijn enkele van haar aandachtsgebieden.
Daarnaast heeft ze diverse opleidingen gevolgd in NLP (neuro linguistisch programmeren), coaching en communicatie en geeft ze daarin diverse trainingen vanuit haar eigen bedrijf.

Ine van Gils

Ine van GilsIne van Gils is sinds augustus 2016 als deskundige Infectiepreventie werkzaam bij het adviesbureau Unic Medical Services BV. In 1991 liet zij haar functie als medisch microbiologisch analist achter zich. Als deskundige infectiepreventie heeft zij sindsdien ruime ervaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen. De extramurale zorg is inmiddels ook een boeiend werkveld gebleken. Behalve binnen de intramurale zorg zet zij momenteel ook daar haar expertise in.

 

Pacelle van Goethem

Pacelle van Goethem Pacelle van Goethem is coach, onderzoeker en spreker op het gebied van overtuigen, stem en invloed. Zij is spraak- taal- en stempatholoog, specialiseerde zich verder bij Psychologie en Massacommunicatie en deed onderzoek aan de Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Pacelle publiceerde diverse boeken Zij ontdekte de spectaculaire samenhang tussen ontspanning en overtuigen

Lia de Graaf

Lia de Graaf Lia de Graaf is deskundige infectiepreventie in het UMC Utrecht. Zij heeft zich in ruime mate verdiept in de intravasale therapie en verzorgt regelmatig training op dit gebied.
Lia heeft in het UMCU het aandachtsgebied Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ). het WKZ heeft naast een algemene pediatrische ook een neonatale intensive care en een kinderhematologie afdeling. Op de kinderhematologie is een speciale unit ingericht voor allogene stamcel transplantatie. Deze afdelingen hebben veel te maken met intravasale therapie, waarbij de afdeling infectiepreventie een belangrijke rol speelt in advisering en educatie.

Ria van Huffel

Ria van HuffelRia van Huffel heeft haar inservice diploma A-Verpleegkundige alweer enige tijd geleden gevolgd in Ziekenhuis Amstelland aan de toenmalige S.O.V.A.Z te Amsterdam.
Na verschillende omzwervingen is zij op dit moment alweer ruim 10 jaar werkzaam als endoscopieverpleegkundige op de Polikliniek Maag-, Darm-, en Leverziekten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Op deze afdeling heeft zij in 2011 haar opleiding tot endoscopieverpleegkundige via de Erasmus Universiteit behaald. Tijdens haar werk als endoscopie verpleegkundige werd haar aandacht getrokken naar ‘de desinfectie’. Het reinigen en desinfecteren van endoscopen is in haar instelling op de endoscopenunit zelf gerealiseerd.
Al snel werd ‘de desinfectie’ haar aandachtsgebied. In 2013 heeft zij daarom de cursus ’Kwaliteit in Endoscopenbeleid’ gevolgd. Binnen de SFERD vertegenwoordigt Ria sinds 2015 de beroepsgroep V&VN MDL.

Anita Huis

Anita Huis Dr. Anita Huis is implementatie wetenschapper en senior onderzoeker met aandachtsgebied infectiepreventie in de verpleegkundige zorg, en is tevens implementatiewetenschapper bij IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen.
Zij is opgeleid als verpleegkundige en anesthesie-assistent en heeft gewerkt als verpleegkundig specialist voor pijnbehandeling en palliatieve zorg.
In 2013 is zij gepromoveerd op het verbeteren van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen.
Zij heeft ervaring in zowel kwalitatief- als kwalitatief onderzoek met een focus op het identificeren van barrières en bevorderende factoren bij de naleving van richtlijnen alsmede het ontwikkelen en testen van implementatiestrategieën. De nadruk hierbij ligt op gedragsveranderende technieken. Interventies zijn gericht op het organisatorisch niveau (bijv. werkorganisatie en infrastructuur), teamniveau (bijv. sociale invloed, voorbeeldgedrag en leiderschap), en individueel niveau (bijv. kennis, bewustzijn en motivatie.
Zij heeft vele wetenschappelijke- en vakpublicaties op haar naam staan. Zij is tevens fellow bij the European Academy of Nursing Science.

Stephanie Hulsbosch

Stephanie HulsboschStephanie Hulsbosch is inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vanaf 2004 werkt zij voor de inspectie waar zij toezicht houdt op de publieke gezondheidszorg en de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en privéklinieken). Sinds 2012 houdt zij zich bezig met het toezicht op de infectiepreventie in ziekenhuizen, waarvan recent de tweede ronde heeft plaatsgevonden.
Ook is zij betrokken bij interventietoezicht naar aanleiding van meldingen op het gebied van infectiepreventie, waaronder endoscopen, en de ontwikkeling van indicatoren. Stephanie is opgeleid als medisch bioloog en epidemioloog.

 

Marlies Hulscher

Marlies Hulscher Prof. dr. Marlies Hulscher is wetenschappelijk onderzoeker en hoogleraar Kwaliteit van Zorg voor infectie- en ontstekingsziekten. Zij zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met infectie- en ontstekingsziekten, in ziekenhuizen en in de openbare gezondheidszorg. Het centrale doel van het onderzoek is het definiëren, meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met infectie- en ontstekingsziekten, waarbij de dagelijkse praktijk centraal staat. In samenwerking met professionals en wetenschappers worden problemen in de huidige zorg gesignaleerd, onderzocht en verbeterd.
De kennis uit het onderzoek wordt overgedragen aan promovendi, studenten en collega's.
Onderzoeksthema's zijn (1) antibioticabeleid in het ziekenhuis; (2) infectiepreventie in het ziekenhuis en in de openbare gezondheidszorg; (3) infectieziektebestrijding in het ziekenhuis en in de openbare gezondheidszorg; en (4) de behandeling van patiënten met Reumatoïde Artritis in het ziekenhuis.
Naast het uitvoeren van bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek, staat het verder ontwikkelen van onderzoeksmethodologie voor het definiëren, meten en verbeteren centraal. Hiertoe worden raamwerken, meetinstrumenten en analysemethoden ontwikkeld en getest. Belangrijke methodologische speerpunten in het onderzoek zijn het meten van barrières, het ontwikkelen van verbeterstrategieën en het achterhalen van determinanten van succes. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor zogenaamde procesevaluaties. Een procesevaluatie is een hulpmiddel om in de 'black box' van verbeterstrategieën te kijken en om te begrijpen waarom strategieën soms effectieve verandering in de patiëntenzorg teweegbrengen en soms niet. Op deze wijze kunnen barrières en determinanten van succes of falen worden bestudeerd.

Rudy Kor

Rudy KorOver Rudy Kor
Er zijn drie onderwerpen waar ik mij beroepshalve mee bezig houd:

  • het managen van projecten, organisatiekunde en professionaliseren van adviseurs. Ik help projectleiders bij de start van hun project, ik begeleid opdrachtgevers bij het invullen van hun rol en regelmatig licht ik projecten door. Projectmanagement is volgens mij een goed instrument om complexiteit hanteerbaar te maken en het helpt bij het tot stand brengen van concrete resultaten (zie de piramide van Djoser).
  • Mijn tweede aandachtsgbied is de organisatiekunde, met aandacht voor structuur, managementstijl, cultuur, systemen e.d.. Er is volgens mij geen ideale organisatievorm te bedenken, je mag hoogstens hopen dat de vorm die je kiest meer problemen oplost dan dat het nieuwe creeërt.
  • Tenslotte besteed ik een belangrijk deel van mijn tijd aan het professionaliseren van organisatieadviseurs. Adviseurs hebben een belangrijke rol om als buitenstaander organisatieleden op een andere manier naar hun werk te laten kijken (soms moet je op je hoofd staan om iets in een ander perspectief te zien).

Roel Lagendijk

Roel  LagendijkRoel Lagendijk begon, na voltooiing van zijn analistenopleiding Medische Microbiologie en militaire diensttijd, in 1985 zijn carrière binnen het streeklaboratorium Medische Microbiologie & Immunologie. Dit waren de jaren dat ‘veilig werken’ een vogelvlucht nam mede door de opkomst van het HIV virus. Zaken als roken, eten en drinken op het lab werden uitgebannen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen werden geïntroduceerd.
Naast laboratoriumwerkzaamheden was hij lid van de ondernemingsraad en later binnen de commissie Veiligheid, Gezondheid & Welzijn. In 1999 maakte hij de overstap naar Infectiepreventie in het UMC Utrecht omdat dit vak meer uitdagingen bood binnen de breedte van de organisatie. In die jaren waren zijn specifieke aandachtsgebieden, naast de algemene Infectiepreventietaken, bouw & verbouw, Legionellabeheer, dialyse en biologische agentia. Vanuit de beroepsvereniging was hij jaren lid van de Regieraad van de Werkgroep Infectiepreventie en zat hij in de redactie van het Tijdschrift Hygiëne & Infectiepreventie.
Begin 2014 maakte hij de overstap naar Unic (Utrecht Network for Infection control) Medical Services. Van hieruit doet hij o.a. detacheringen voor afdelingen Infectiepreventie in ziekenhuizen, praktijkbegeleiding voor Deskundigen Infectiepreventie in opleiding, werkzaamheden voor verpleeghuizen en regelmatig infectiepreventieaudits binnen zelfstandige behandelklinieken. Het vak Infectiepreventie biedt steeds meer uitdagingen: van enerzijds specifieke, technisch inhoudelijke kennis tot communicatieve vaardigheden en coaching anderzijds.
Gewenst ‘gedrag’ vereist discipline en is onlosmakelijk verweven met het ‘hygiënisch werken’. In allerlei werksituaties binnen de gezondheidszorg komt dit telkens terug.  

 

Mari van der Made

Mari van der Made Mari van der Made heeft na een opleiding tot radiodiagnostisch laborant een lange carrière in de radiologie als leidinggevende achter de rug. In 2001 heeft hij na een opleiding bestuurskunde de overstap gemaakt naar de ouderenzorg en was daarnaast vanaf 2005 als auditor werkzaam voor Stg. Perspekt. Perspekt ondersteunt aanbieders van zorg en welzijn bij het werken aan kwaliteitsverbetering vanuit cliëntenperspectief door: organisaties en professionals te toetsen en certificeren; kwaliteitssystemen en keurmerkschema's te ontwikkelen; trainingen en instrumenten ter ondersteuning aan te bieden.
Vanaf 2010 is hij in vaste dienst van Perspekt als auditcoördinator. Naast klantcontacten, voor- en nazorg van certificeringstrajecten en het geven van trainingen heeft hij de volgende aandachtsgebieden: projectleider PREZO Woonzorg (kwaliteitssysteem gericht op de Vlaamse ouderenzorg), ondersteunende auditinstrumenten, ICT, website, nieuwsbrief.

Ben Minderhoud

Ben MinderhoudBen Minderhoud is deskundige Infectiepreventie en werkt sinds oktober 2015 bij Unic Medical Services BV te Nieuwegein. Daarvoor heeft hij 11 jaar als deskundige Infectiepreventie gewerkt in het UMC Utrecht. Zijn interesses liggen met name bij outbreakmanagement, zorg-ICT en infectieregistratie. Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij de opvang van de Ebola-patient in het UMC Utrecht in december 2014. Ben is actief lid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), zowel als lid van de pijler Professionalisering & Profilering en de webmaster commissie. Met de overstap naar Unic is hij in staat meerdere zorginstellingen op infectiepreventiegebied te ondersteunen en adviseren. Naast zijn werk als deskundige Infectiepreventie is Ben ook freelance fotograaf.

Carolien Oldenkamp - Berkelaar

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar is deskundige infectiepreventie. Ze heeft in 1996 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Na jarenlange ervaring als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis werkt Carolien sinds 1989 als deskundige infectiepreventie. Ze startte in een algemeen ziekenhuis en heeft inmiddels ervaringen opgedaan in alle sectoren van de gezondheidszorg.
Zo heeft zij veel bouwtrajecten in ziekenhuizen begeleid, collega’s gecoached, begeleidt zij zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie met hun infectiepreventiebeleid.
Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Frans Ploegstra

fransploegstraDhr. F.H. Ploegstra, MA MHBA, Deskundige Infectiepreventie / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie, Antonius Ziekenhuis Sneek en is daarnaast actief betrokken bij het infectiepreventiebeleid voor diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio.
Bij goede zorgverlening zijn vertrouwen in veiligheid en deskundigheid leidende principes. Infectieproblemen doen dit vertrouwen wankelen. Om het vertrouwen vast te houden is maximale transparantie gewenst ten aanzien van de risico’s die patienten lopen, het preventiebeleid en de uitkomsten hiervan.
Frans Ploegstra probeert op innovatieve wijze verpleegkundigen en verzorgenden zo te stimuleren dat zij, vanuit het principe dat risicomanagement onderdeel is van het dagelijkse professionele handelen, ten aanzien van infectiepreventie zelf willen aan tonen goede zorg te leveren (trots op eigen deskundigheid).
Het einddoel is dat patiënten en cliënten er terecht op kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen voldoet aan professionele normen.

Henk Postema

henkpostemaIr. H. C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland.
Ir Henk C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland. Naast een lange ervaring bij diverse ingenieursbureaus waar Henk vooral actief is geweest met ziekenhuisprojecten waaronder diverse OK-projecten van meerdere ziekenhuizen heeft Henk ook nog zo’n 10 jaar in het Radboudumc gewerkt waar hij onder andere betrokken is geweest bij het ontwerp van de luchtbeheersing van de nieuwe OK’s in het nieuwe heelkunde gebouw.
Tijdens zijn werk bij het Radboudumc heeft Henk zich o.a. ingezet voor het maken van goede afspraken, over de kwaliteit van de luchtbeheersing, tussen Hoofd OK en de afdeling Technisch Beheer. Met deze afspraken is de kwaliteit van de luchtbeheersing van de OK’s geborgd en ligt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft.
Tijdens het OK-symposium in 2010 bij het Radboudumc heeft Henk daarover een toelichting gegeven. In 2013 heeft Henk een bijdrage geleverd aan de driedaagse training over operatiekamers van de NVTG. Na zijn ervaring bij het Radboudumc werkt Henk weer als senior adviseur bij Deerns.

Lars Ratering

Lars Ratering Mijn kracht ligt in het uitdagen van mensen met hun persoonlijke leerthema. Ik zorg ervoor dat je in een veilige setting met warmte, uitdaging en humor in leersituaties wordt gebracht. En….bij mij mag er gelachen worden! Ik werk graag op een speelse manier. Ik kom er steeds meer achter dat mensen het makkelijkste bewegen als ze vanuit creativiteit en vrijheid aan de slag gaan. Bij mij dus niet alleen denken, maar ook doen en ervaren. Ik ben gedreven, enthousiast, pragmatisch en begaan met het verhaal dat mensen meenemen. Ik focus mezelf daarbij op begeleiding van team en individu bij veranderingen.

 

Ina Roubos

Ina RoubosIna Roubos, Adviseur en interim ok managers, Roubos OK Expertise. 
Ina is als operatie-assistente begonnen binnen de OK-wereld. Na verschillende teamleidersfuncties heeft ze een aantal jaren als OK-manager gewerkt binnen het klinische OK-centrum van het UMC Utrecht.
Deze functies zijn onlosmakelijk verbonden met het streven naar meer efficiënte werkprocessen en infectiepreventie. Met daarnaast een fascinatie voor bouw maakt dat zij sinds de start van het project van bouw van 23 OK’s binnen het UMC Utrecht betrokken geweest is als gebruikersvertegenwoordiger. Om de taal te leren spreken van een bouwteam, heeft Ina de opleiding elementaire bouwkunde gevolgd. Om het voor gebruikers mogelijk te maken het ontwerp te kunnen toetsen maakt zij met verschillende tools het OK-ontwerp visueel.

Naast het bouwtraject begeleidt ze de projecten die de organisatie van een nieuw OK-complex mogelijk maken (van OK-planning en bijscholing van de medewerkers tot inrichting van de OK’s).
Inmiddels zet Ina haar kennis en ervaring van de OK-processen in bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, WKZ en Zorgsaam Ziekenhuis en deelt haar kennis als docent bij STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot is kwaliteitscoördinator en veranderkundige. Na de opleiding klinisch chemie en HBO medisch microbiologisch analist en werkte Pieter, in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost en voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining). In 2000 volgde hij de kwaliteitsmanagement opleiding en werd coördinator kwaliteit & veiligheid in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Daar is hij 18 jaar betrokken geweest bij kwaliteitsonderzoeken, audit(beleid), verbeter- en verandertrajecten, prospectieve risico inventarisaties en begeleide hij 46 stagiaires. Hij gaf o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement. In 2018 is hij gestopt in Rijnstate en wijdt zijn tijd aan STIP en zijn andere eigen activiteiten.

 

Roberto Traversari

robertotraversari2019 Roberto Traversari is onderzoeker en adviseur bij TNO Building Physics and Systems (BPS) op het gebied van de fysieke omgeving van de hotfloor (operatiekamers, IC-units, spoedeisende hulp, etc.). Roberto doet onderzoek naar de luchtkwaliteit, processen en de relatie tussen de fysieke omgeving en efficiëntie en patiëntveiligheid, Evidence Based Healthcare Design (EBHD).
Hij is tevens voorzitter van de Europese werkgroep (CEN TC156 WG18) die normen aan het opstellen is voor ventilatie in ziekenhuizen in het algemeen en specifieke kritische ruimten in het bijzonder en was lid van de kernredactie van de WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1’.
Roberto is ook veelvuldig betrokken bij onderzoek naar de kwaliteit van de technische infrastructuur van ziekenhuizen. Vanuit zijn rol van voorzitter van de Raad van Begeleiding van Stichting ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is hij daarnaast actief op dit gebied van energie, duurzaamheid en installatietechniek.

 

Veronica Weterings

Veronica WeteringsVeronica Weterings startte haar loopbaan in 2002 als microbiologisch analist in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Na 8 jaar maakte zij de overstap naar de functie deskundige infectiepreventie en is zeer actief op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie.
Veronica is op 12 oktober 2022 gepromoveerd aan de Radboud universiteit met haar thesis ‘'Control of Multidrug-Resistant Microorganisms In Dutch Healthcare Settings'. 
Veronica is betrokken bij het beheersen van diverse (grote) uitbraken met bijzonder resistente micro-organismen in de ziekenhuis- en verpleeghuissetting, waarbij typeringen van de micro-organismen haar bijzondere interesse heeft.
Daarnaast is zij namens de VHIG benoemd tot lid van de NVMM werkgroep Microbiële typering in het kader van infectiepreventie.

Gea Wisse

gea wisseDrs Gea Wisse, schrijftrainer, o.a. voor Taalcentrum-VU en de Bestuuursacademie.

Gea Wisse is afgestudeerd neerlandica (Vrije Universiteit Amsterdam). Als senior schrijftrainer werkt zij o.a. voor Taalcentrum-VU en de Bestuursacademie en ze heeft een eigen bureau (Wisse bureau voor communicatietrainingen). In Nederland en op Aruba verzorgt en ontwikkelt zij schrijftrainingen voor een zeer divers publiek. Zo geeft zij o.a. trainingen aan de overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen en zorg- en onderwijsinstellingen.Ook haar trainingen zijn zeer uiteenlopend.

Een kleine greep:

  • Klantgericht en empathisch e-mailen
  • Beleidsteksten schrijven
  • Helder rapporteren
  • Politiek en strategisch schrijven
  • Correct Nederlands
  • Commercieel en creatief schrijven

Ilse Wolf

Ilse WolfIlse Wolf is sinds 2010 werkzaam als Deskundige Infectiepreventie. Eerst in het Deventer Ziekenhuis, sinds september 2017 in SKB Winterswijk.
Naast de algemene werkzaamheden op het gebied van preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties is ze actief betrokken bij het implementeren van NIAZ Qmentum normenset Infectiepreventie en –bestrijding.
Daarvoor werkte ze na als medisch microbiologisch analist en kwaliteitsfunctionaris bij LABMICTA. Ze was tevens extern auditor voor CCKL/RvA.