Menu

SFERD is

Reacties SFERD

Gast
27-09-2017
SFERD Symposium 2017
De discussies, de interacties en de bereidheid om de richtlijn te toetsen in … read more
Gast
19-09-2016
SFERD 2016
Veel vakinhoudelijke informatie, aandacht voor de zaken
waar het uitvoerende niveau … read more
Gast
15-08-2023
Lekker interactief tijdens workshops, en de discussies, die daaruit voortkwamen.

In 2006 is de Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) opgericht, samengesteld uit afgevaardigden van de volgende beroepsverenigingen:

 • Koepel Medische Technologie (VZI - NVKF - WIBAZ)
  • Martijn Franken, klinisch fysicus Bravis Ziekenhuis, Roosendaal en  Bergen op Zoom
  • Remco Meijer, medisch technicus Isala, Zwolle
 • Sterilisatie Vereniging Nederland:
  • Angelique Fluitman, deskundige SMH/DSRD Scheper Bethesda, Hoogeveen en Emmen
  • Patricia Smulders, DSRD Isala, Zwolle
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland – Maag, Darm, Lever: 
  • Ria van Huffel, senior endoscopie-verpleegkundige VUmc, Amsterdam
  • Bert van der Laan, endoscopie-verpleegkundige, manager endoscopie LUMC, Leiden
 • Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen: 
  • Carol te Beest, deskundige SMH/DSRD Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
  • John van Bergen Henegouw (secretaris), deskundige SMH/DSRD HagaZiekenhuis, Den Haag
 • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg: 
  • Lucie van der Schaaf, deskundige infectiepreventie/DSRD MC Groep, Lelystad
  • Kees Ballemans (voorzitter), deskundige infectiepreventie/DSRD Unic Medical Services BV, Nieuwegein 

SFERD heeft tot doel om bestaande richtlijnen met betrekking op scopenreiniging en -desinfectie (WIP, NEN en ISO) samen te voegen tot een voor het totale werkveld toegankelijke praktijkstandaard, het kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen. Deze praktijkstandaard wordt door NIAZ, HKZ en IGZ gezien als gouden standaard. Het kwaliteitshandboek heeft een dynamisch karakter en wordt na elke geplande evaluatie door de SFERD aangepast tot een nieuwe verbeterde versie (PDCA-cyclus).